Kalorama

Gelijkwaardigheid en vertrouwen

Kalorama is een organisatie in de regio Nijmegen waar wonen, zorg, werken, leren en leven samengaan. Onze collega’s leveren een grote bijdrage aan het dagelijks leven van onze bewoners. Wij willen graag dat zij plezier en passie ervaren in hun werk. Binnen Kalorama werken wij vanuit het Rijnlandse gedachtengoed. Ons uitgangspunt is dat wij samenwerken op basis van gelijkwaardigheid en vertrouwen.

De bewoner centraal

Eind 2016 meldde Kalorama zich aan om mee te doen aan het landelijke project Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg. De psychogeriatrische afdeling De Musschenberg heeft dit opgepakt. Binnen Kalorama is deze afdeling ook koploper wat betreft zelforganisatie volgens de Rijnlandse principes. De Musschenberg heeft de ruimte gekregen en genomen om met een vernieuwende blik te kijken naar alles wat zij doen. Daarbij staat de bewoner centraal. Dit vergt een enorme inzet van het team. Dankzij hun vasthoudendheid en enthousiasme hebben we inmiddels succes geboekt die ten goede komen aan onze bewoners.

Kwaliteit van het leven

We zetten de bewoner centraal. We laten onze bewoners zoveel mogelijk hun eigen leven leiden.  Daarom spreken we niet langer van ‘opname naar het verpleeghuis’ maar een verhuizing naar een nieuwe woonomgeving waarbij zorg in afstemming met bewoners en familie geboden wordt. Wonen op de Musschenberg moet niet voelen als een dramatisch gebeurtenis. Het is een nieuwe fase in het leven. Wel vaak een laatste levensfase die we zoveel mogelijk laten aansluiten op de wensen van de bewoners. Kwaliteit van leven staat daarbij voorop.

Volgens de belangen van de bewoner

Wat heeft iemand nodig? En waarom doen we wat we doen? Dit zijn vragen die we onszelf steeds stellen. We werken niet langer volgens vaste patronen, maar blijven kritisch nadenken en vasthouden aan de doelen die we voor ogen hebben. Met steeds de belangen van de bewoner in gedachten.

Ingesleten patronen loslaten

Soms zorgt deze werkwijze voor onzekerheid binnen ons team, omdat we ingesleten patronen moeten loslaten. Maar vanuit de veiligheid en het geloof in vakmanschap is het mooi om initiatief te tonen, ideeën realiseren en samen de zorg vormgeven die het beste is voor bewoners.

EVV-er/kwaliteitsondersteuner, verzorgende IG en projectmedewerker over Radicale vernieuwing:

Meer weten

Artikelen over Kalorama: