Icare

Meer betekenis

In de kleinschalige woonvoorzieningen van Icare is alles erop gericht om het een thuis te laten zijn. De locaties zijn heel verschillend. Van wonen in een boerderij tot in een stadse omgeving. Behalve professionele verpleging, verzorging en thuisbegeleiding, biedt Icare een aantal diensten, die kunnen helpen om langer zelfstandig thuis te blijven wonen. Ieder mens, jong en oud, wil graag alles uit het leven halen wat erin zit. Voldoening halen uit dagelijkse dingen en van betekenis zijn. Dat lijkt misschien vanzelfsprekend, maar voor ouderen, mensen met een achterstandspositie of mensen met een beperking is dat niet zo gewoon. Icare doet er alles aan om de goede dingen van het leven voor iedereen bereikbaar te maken en bij te dragen aan het welbevinden van mensen: “Onze droom is dat met Icare iedereen meer betekenisvol is voor een ander. Daarom werken we op gelijkwaardige manier samen met klanten, familie, mantelzorgers, vrijwilligers en andere samenwerkingspartners. Iedereen doet ertoe en iedereen doet mee. We versterken de eigen kracht van mensen. Iemand die van betekenis is voor een ander is daarmee ook betekenisvol voor zichzelf.”

Icare is actief in Flevoland, Drenthe, Gelderland en Overijssel.

Iedereen kan iets betekenen

De visie van Icare klinkt als volgt: “Wij hebben liefde voor mensen. Onze klanten en alle mensen en organisaties waarmee we samenwerken kunnen op ons vertrouwen. Wij zien kansen en nieuw is dat we benadrukken dat wij geloven dat iedereen iets voor een ander kan betekenen. Iedereen doet ertoe en iedereen doet mee. Zo versterken we de eigen kracht van mensen. Iemand die van betekenis is voor een ander is het daarmee ook voor zichzelf.” Lees meer: https://www.icare.nl/over_icare/visie_van_icare.aspx