Icare

Over Icare

Icare biedt verpleging en verzorging bij mensen thuis of in een verpleeg- of verzorgtehuis. Van het helpen opstaan tot complexe verpleegkundige zorg en van thuisbegeleiding van mensen om het dagelijks leven weer op de rit te krijgen, tot zorg aan dementerende ouderen thuis of in een beschermde woonomgeving. De verschillende verzorgings- en verpleeghuizen die bij Icare horen zijn heel divers. Voorbeelden hiervan zijn: kleinschalig wonen op een boerderij, een vegetarisch zorgcentrum en een moderne woonvorm in een stadse omgeving.

Meer dan ziekte of kwetsbaarheid

Icare vindt dat mensen meer zijn dan hun ziekte of kwetsbaarheid. Ze richten zich op wat cliënten willen en kunnen in plaats van wat zij niet meer kunnen. De medewerkers van Icare willen de bewoners door en door leren kennen. Ze zijn oprecht nieuwsgierig naar het leven van iedere cliënt. Een mooi voorbeeld hiervan is een woonzorgbegeleider die zich richt op een-op-een contact met de bewoners. Met hulp van familie en vrienden achterhaalt ze de interesses van de bewoners. Zo bezocht ze een boksschool met een bewoner die professioneel bokser was en maakte ze een ritje in een cabrio met een bewoner die altijd een trotse eigenaar van een cabrio is geweest. Met succes, want dit soort activiteiten zorgen voor grote glimlachen en mooie herinneringen bij de bewoners.

Meer betekenisvol voor een ander

Icare gelooft dat iedereen iets voor een ander kan betekenen. Iedereen doet ertoe en iedereen doet mee. Icare staat voor het hebben van liefde voor mensen, betrouwbaar zijn en het zien van mogelijkheden. De organisatie gaat uit van de gelijkwaardigheid van klanten, familie, mantelzorgers, vrijwilligers en andere samenwerkingspartners

Eigen regie en zijn wie je bent

Bij Icare kan de bewoner zijn wie hij nu is. De bewoner en zijn familie en vrienden staan centraal. Zij bepalen hoe de zorg, ondersteuning en behandeling eruit gaat zien. Icare kijkt kritisch naar hoe zij zorg aan bewoners verlenen. Ze zorgen ervoor dat bewoners zo lang mogelijk eigen regie kunnen behouden en zichzelf kunnen zijn. Dit doen ze door verschillende veranderingen door te voeren die niet richten op ‘zorgen voor’ maar op ‘zorgen dat’. Bijvoorbeeld: bij het samenstellen van de teams let Icare op de kwaliteit van de medewerkers. Bij Icare is de samenstelling van het personeel een onderwerp van gesprek met de teams. Teams geven aan wat zij nodig hebben om de zorg te verlenen wat nodig is. De medewerkers van Icare krijgen scholing om de professionaliteit in de teams te verhogen. Verder krijgen de bewoners steeds meer mogelijkheden om te wonen in een situatie die meer lijkt op hun oude vertrouwde privéomgeving.

Shared Governance

Volgens Icare weten zorgmedewerkers wat er nodig is om goede zorg te verlenen. Daarom praten de zorgmedewerkers binnen Icare mee over dingen waar ze over mee kunnen praten. Zij nemen de besluiten als het gaat over de inhoud van de zorg. Dit heet Shared Governance. Hiervoor bestaan verschillende kwaliteitsgroepen en multidisciplinaire overleggen binnen Icare die zich richten op bijvoorbeeld: Hygiëne, Medicatie, Veilig melden en Overdracht. Omdat zorgmedewerkers en behandelaren in die kwaliteitsgroepen zitten, hebben ze korte lijnen met bewoners en hun familie.

Dag- en weekstarts

Vanuit de gedachte dat de organisatie altijd moet blijven verbeteren organiseert Icare dag- en weekstarts. Dit is een moment in de week en een moment op een dag waarop het team bij elkaar komt en bespreekt wat er goed gaat, wat er beter kan en welk energielevel een medewerker heeft. Op deze manier kunnen medewerkers snel en efficiënt schakelen en communiceren. In deze starts wordt er aandacht besteed aan elke individuele medewerker.

Weet wie ik ben

Om de bewoner door en door te leren kennen is Icare het programma genaamd ‘Weet wie ik ben’ gestart. Dit programma, onderdeel van ‘waardigheid en trots’,  bestaat uit verschillende methoden waarmee Icare een steeds beter beeld krijgt van wie een bewoner was, wie een bewoner nu is en hoe de bewoner wil zijn. Welke methode wanneer wordt gebruikt, ligt aan de fase waarin een bewoner zich bevindt. Dit kunnen drie fases zijn: verhuizen, inhuizen en wonen. Voorbeelden van een aantal van deze methoden zijn: gesprekken met familie, mantelzorgbijeenkomsten of een richtlijn die probleemgedrag moet voorkomen.

Door deze werkwijze ‘Weet wie ik ben’ is Icare nog meer betekenisvol voor de bewoner en zijn familie en vrienden. Al voordat een bewoner bij Icare komt wonen weten de medewerker van Icare hoe iemand wil leven. Vanaf de eerste dag wordt de zorg en ondersteuning hierop aangepast. Zo voelen de bewoner en zijn familie een warm welkom.

Advies aan andere deelnemers

Icare adviseert: maak plannen, voer ze uit en benut het kwaliteitsgeld dat beschikbaar is. Kortom: aanpakken, doorpakken en doen.