Egala Zorg

Per januari 2023 is Egala Zorg de nieuwe naam van Raffy | Lâle | De Leystroom. Met haar drie locaties en de thuiszorg is Egala Zorg er voor kwetsbare ouderen in Breda en omgeving, voor ouderen met een migratieachtergrond en specifiek Turkse, Indische en Molukse ouderen. Gedreven vanuit gastvrije, persoonsgerichte en cultuurspecifieke zorg wordt de basis gelegd voor prettig wonen en goede zorg, welzijn en behandeling. Met het brede aanbod aan zorgverlening staat de kwaliteit van leven voorop. Er is aandacht voor gezondheid en geluk en er wordt geluisterd naar wat er toe doet voor de cliënt of bewoner. Ruim 375 betrokken medewerkers en meer dan 200 enthousiaste vrijwilligers begeleiden ouderen tijdens deze fase van het leven zo veilig en warm mogelijk, vanuit een kleinschalige woonvoorziening of thuis in de wijk. Samen met de familie, buurt en gemeenschap.

Aandacht voor vrijheid en veiligheid

De ´samen kleurrijke´ organisatie neemt deel in de beweging ‘Radicale vernieuwing zorg’. Eén van de thema´s waar zij aan deelnemen, is de implementatie van de Wet zorg en dwang. Aandacht voor vrijheid en veiligheid is een belangrijk uitgangspunt voor het bieden van kwaliteit van leven. De inzet van onvrijwillige zorg vindt niet plaats tenzij er zich een ernstig nadeel kan voordoen. Hierbij wordt constant beoordeeld welk middel of maatregel de minste impact op het welzijn van de bewoner of cliënt heeft, zonder veiligheid uit het oog te verliezen.

Het actieteam ‘vrijheid en veiligheid voor het levensgeluk van cliënten’ kijkt naar mogelijkheden om bureaucratie te voorkomen en voert verschillende opdrachten uit middels pilots om tot een concrete set aan aanbevelingen te komen als het gaat om de implementatie van de wet en om dát te doen wat er toe doet voor de bewoner en cliënt. Eveneens zorgt het actieteam voor verbinding tussen de deelnemende zorgorganisaties. We leren van elkaar, bekijken en bespreken de knelpunten en geven deze terug aan VWS.

Egala Zorg neemt actief deel aan de opdrachten:

De frisse blik

Om ´De frisse blik’ op een mogelijke uitvoerbare wijze te laten plaatsvinden, zal er door de deelnemers gekeken worden naar verschillende invullingen daarvan en hoe deze te monitoren en evalueren.

Wat verstaan wij onder insluiting?

De opdracht ‘Wat verstaan wij onder insluiting?’ vraagt de deelnemers vast te stellen welke definities/varianten van insluiting mogelijk zijn. Het evalueren van de voor- en nadelen vanuit de wet, de bedoeling van de wzd en de praktische toepasbaarheid. 

De Wet zorg en dwang ondersteunt professionals om te kijken, denken en doen vanuit dat wat onze bewoners en cliënten echt van waarde vinden.

Andere Actieteams

Egala Zorg vervult binnen de beweging Radicale vernieuwing zorg op deze onderwerpen ook een actieve rol, door middel van deelname aan de betreffende actieteams:

  • Betrekken van de zorg bij het (samen)leven
  • Vernieuwing van het zorgonderwijs
Download artikel als PDF

Lees meer artikelen over:

Gerelateerd

Facts

Adres
Bernard de Wildestraat 400
4827 EG Breda

Contactpersoon
Eefje Pijpers
E.Pijpers@egalazorg.nl 

Facebook
Egala Zorg op Facebook

LinkedIn
Egala Zorg op LinkedIn

YouTube
Egala Zorg op YouTube

‘Droom van de beweging nog groter gewor­den’
> Serie video's

Platform deelnemers

Alle deelnemers

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese