DSV l verzorgd leven

Menselijke en professionele zorg

DSV | verzorgd leven levert diensten op het gebied van zorg, wonen en welzijn. In het bijzonder aan ouderen in de gemeenten Katwijk en Lisse. Dit doen we in onze woonzorgcentra. Hierbij vinden we het belangrijk dat mensen zo lang mogelijk verantwoord, prettig en zelfstandig blijven wonen. En dat wanneer thuis wonen niet meer gaat, onze cliënten de best mogelijke zorg krijgen in onze wooncentra.

DSV | verzorgd leven is een Protestants Christelijke organisatie die gericht is op de persoonlijke relatie tussen de cliënt, zorgverlener en familie.  

Radicale vernieuwing: een verdiepingsslag

DSV | verzorgd leven is van oudsher een lokale organisatie, waarin relaties een belangrijke rol spelen. Deelname aan de beweging Radicale Vernieuwing geeft ons de kans om onze missie en visie op de persoonlijke relatie tussen cliënt en zijn en haar naasten te verbeteren. Bovendien biedt de beweging ons de kans om vertaalslag van regels naar relaties door te trekken naar het beroepsonderwijs. Onze gezamenlijke doelstelling is namelijk om de opbrengsten van Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg te borgen in de onderwijsprogramma’s van zorg en welzijn op zowel het mbo als hbo. Meer daarover in deze publicatie:

Beter aansluiten

Het doel van de beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg is voor ons om nog beter aan te kunnen sluiten bij hetgeen wat de cliënt en zijn naasten belangrijk vinden. Wij vinden het essentieel om hierbij te zorgen dat de opleidingen van (toekomstige) medewerkers aansluiten op de uitgangspunten van Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg.

Meer dialoog

Om tot vernieuwing te komen is dialoog essentieel. Bij DSV | verzorgd leven leggen we steeds meer de focus op het algemeen welbevinden en de zinbeleving van onze cliënten. Dit doen we bijvoorbeeld door van het opnamegesprek een welkomstgesprek te maken, waarbij wederkerigheid centraal staat.

Cliëntenraad: door bewoners, voor bewoners

Door gesprekken over Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg is de rol van cliëntenraad binnen locatie Rustoord flink veranderd. Zo is de cliëntenraad gestart met veel 1-op-1 activiteiten met bewoners. Denk aan koffie drinken, wandelen en creatieve bezigheden. Hierbij krijgt de cliëntenraad hulp van bewoners van aanleunwoningen. Zo vervullen zij een sociale rol voor bewoners van de woongroepen. Door bewoners, voor bewoners.

Uitdagingen

Na de beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg is nu ook de beweging Radicale vernieuwing waardevol onderwijs van start gegaan. Dit project is een belangrijke innovatie binnen de regio Leiden. De locaties DSV | Rustoord en DSV | Vlietstede, starten met de pilot. In totaal doen 4 zorg- en welzijnsorganisaties en 2 onderwijsinstellingen mee. Samen de radicale vernieuwing doortrekken naar het zorg- en welzijnonderwijs is wat ons drijft.

Bewoonster, verpleegkundige-in-opleiding, locatiemanager & zorgmedewerkers over Radicale vernieuwing:

Artikelen over DSV l verzorgd leven: