De Wever

Een nieuw thuis

De Wever heeft vijftien verschillende zorglocaties verspreid over Tilburg. Bij alle woonzorg- en behandelcentra staat gastvrijheid in een informele en huiselijke sfeer voorop. Daarnaast heeft iedere locatie een eigen profiel. Zo is er voor iedereen een nieuw thuis, of iemand nu op zoek is naar ‘rust en spiritualiteit’ of naar ‘levendig en altijd wat te doen’.

Verandering is verbetering

Als iemand ouder wordt, kan dat gevolgen hebben voor de woonsituatie. De meeste mensen willen het liefst alles bij het oude laten, maar soms is het tijd voor een verandering. “Maak van uw oude dag, een nieuwe dag”, is daarbij onze slogan. Bij De Wever maken we van een verandering een verbetering. Wij helpen bij het vinden van de zorg die het beste bij iemand past. We kijken samen met bewoners en naasten wat iemand zelf nog wil en kan doen, en hoe we dat gaan realiseren. We zijn van mening dat zelf regie houden gelukkig maakt.

Iedereen tevreden

De Wever vindt dat tevredenheid van bewoners en cliënten onlosmakelijk verbonden is met de tevredenheid van medewerkers. Iedereen moet voldoende ruimte krijgen om zelfstandig te beslissen en te handelen, zonder daarbij gehinderd te worden door regels en protocollen. Zo wil De Wever niet alleen bewust dingen toevoegen, maar ook bewust dingen afschaffen. Hierdoor komt er meer tijd en ruimte vrij voor een nog betere zorg en dienstverlening. Bij woonzorgcentrum Reyshoeve is in 2017 gestart met de beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg.

Samen aan tafel

Van elke dag een mooie dag maken, dat is wat De Wever wil. Voor alles is een oplossing. Wij stimuleren eigen regie en activiteit wanneer mogelijk; dat maakt iemand gelukkig. Daarom willen wij geen algemene zorg bieden, maar voor iedereen datgene wat nodig is. Onze medewerkers zitten samen met cliënten en naasten aan tafel om dingen samen aan te pakken.

Wij zijn vorig jaar gestart met de beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg bij woonzorgcentrum Reyshoeve. Dit jaar willen wij de bereikte successen delen met de andere locaties van De Wever. Ook willen we focussen op het zien en verbeteren van problemen met systemen en regelgeving waar onze cliënten en medewerkers tegenaan lopen.

Hoe doen we dat?

Blijven opruimen

In elk woonzorgcentrum staat een bus in de hal bewoners, familie en bezoekers zijn of haar vragen en ideeën ter verbetering in kan doen. De reacties worden allemaal bekeken en op de juiste plek binnen de organisatie opgepakt. We proberen de meeste ideeën of vragen in het dagelijkse teamoverleg op te lossen, als dit niet kan dan gaan ze door naar het locatieteam.

Opfrissen familiezorg 

De Wever werkt al jaren volgens de methode ‘Familiezorg’ in de zorg voor bewoners en cliënten. Wij nemen voortdurend afspraken, regels en protocollen van het team, de locatie en De Wever onder de loep. Samen met bewoners, cliënten en familie kijken we of we regels kunnen opruimen.

Sterke vrijwilligers en medewerkers

De Wever vindt het belangrijk dat vrijwilligers en medewerkers steeds aangegeven wat er goed en minder goed loopt. Wij willen dat iedereen iets ‘durft’ te melden, zelf het initiatief kan nemen en dingen samen kan oplossen. Door scholing, trainingen en informatieavonden proberen wij dit te bereiken.

Lees er alles over in dit interview met veel praktijkvoorbeelden uit het traject dat De Wever aflegt in het kader van Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg (verschenen in de special ‘Hoe kunnen regels bijdragen aan waarde-volle zorg?’, van de vernieuwingsbeweging):

Meer weten over De Wever

Artikelen over De Wever: