De Wever

Samen aan tafel

Van elke dag een mooie dag maken, dat is wat De Wever wil. Voor alles is een oplossing. Wij stimuleren eigen regie en activiteit wanneer mogelijk; dat maakt iemand gelukkig. Daarom willen wij geen algemene zorg bieden, maar voor iedereen datgene wat nodig is. Onze medewerkers zitten samen met cliënten en naasten aan tafel om dingen samen aan te pakken.

Familiezorg en Opruimactie

Wij zijn gestart met de beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg bij woonzorgcentrum Reyshoeve. De Wever gebruikt al jaren de methode Familiezorg in de zorg voor bewoners en cliënten. Het model Familiezorg is zowel een andere term voor mantelzorg als een werkwijze, een model, voor professionals en vrijwilligers in de zorg, welzijn- en gemeentelijke instellingen als het WMO-loket en maatschappelijk werk. Reyshoeve heeft in 2016 en 2017 een Opruimactie als onderdeel van Familiezorg uitgevoerd en succesvol afgerond. Tijdens de Opruimactie namen medewerkers alle afspraken, regels en protocollen van het team, de locatie én De Wever onder de loep en bekeken ze samen, ook met bewoners en cliënten en familie, of ze regels konden opruimen.  

Hoe doen we dat?

Uitgangspunt: De directe relatie tussen cliënt en medewerker staat centraal, met maximale regelruimte.

2018

Het opruimen van regels leverde nieuwe vragen op. Met al die vragen zijn we aan de slag gegaan. We wilden zorgen voor voortdurende reflectie op en tussen organisatie-niveaus over “wat is kwaliteit” (conform onderzoek Erasmus / VWS, juli 2018). Dit gebeurde al in zorgplanbesprekingen, maar we wilden meer. We hebben een Platform opgericht (draagvlak, inmiddels > 30 leden, van alle afdelingen en diensten), dat drie vragen uitzette in Reyshoeve:

  1. Waar word je blij van?
  2. Waar loop je tegenaan?
  3. Hoe zou je het anders doen?

De reacties op deze vragen worden opgehaald bij cliënten, mantelzorgers, bezoekers via een brievenbus in de hal. Opvallend is, dat meer dan de helft van de reacties in 2018 facilitaire zaken betrof. De 2 uur zorg van cliënten lijkt geborgd; volop uitdagingen om samen met cliënten te zorgen dat de overige 22 uur zo prettig mogelijk beleefd kunnen worden. Lees hier meer over De Wever_werkwijze_2018_2019.

2019

Het vorig jaar is ervaring opgedaan om op locatie Reyshoeve extra aandacht te besteden aan voortdurende reflectie op en tussen organisatie-niveaus over “wat is kwaliteit”. Voor 2019 staan daar spiegelgesprekken per afdeling op de planning. De cliëntenraad denkt na over familieraden per Afdeling / huiskamer. Weverbreed willen we in 2019 hiermee ook aan de slag. Het streven is dat iedere medewerker tijdens het werk voortdurend “verandergesprekken” met elkaar voert. Tijdens zo’n gesprek heeft iedere medewerker altijd dezelfde uitgangspunten in zijn hoofd:

  1. Doet het ertoe voor onze mensen?
  2. Onze mensen moeten zo min mogelijk last hebben van “gedoe” eromheen
  3. Vier oneliners: a) eigen regie en eigen activiteit maken gelukkig, b) samen vinden we een oplossing, c) we hebben een positieve houding, d) leefwereld is leidend voor systeemwereld.

Samen met de ondersteunende diensten

De landelijke beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg gebruikt De Wever als een vliegwiel: samen met de ondersteunende diensten zorgt De Wever ervoor dat “verandergesprekken” ontstaan en op gang blijven. Zodat nog meer gezamenlijk actief wordt veranderd en gehandeld bij signalen vanuit cliënten en medewerkers. We denken we na over hoe de staf-diensten vanuit Radicale Vernieuwing optimaal ondersteunend zouden kunnen worden aan het primaire proces. Daarom neemt de Raad van Bestuur van De Wever deel aan een landelijke uitwisseling van ervaringen m.b.t. de ondersteunende diensten. Tot slot denken we na over de randvoorwaarden, die nodig zijn om de gewenste verbeteringen te bereiken. Denk bijvoorbeeld aan het creëren van één frontoffice voor meerdere stafdiensten e.d. Lees hier meer over het Actie-Onderzoek van de Ondersteunende diensten.

Sterke vrijwilligers en medewerkers

De Wever vindt het belangrijk dat vrijwilligers en medewerkers steeds aangegeven wat er goed en minder goed loopt. Wij willen dat iedereen iets ‘durft’ te melden, zelf het initiatief kan nemen en dingen samen kan oplossen. Door scholing, trainingen en informatieavonden proberen wij dit te bereiken.

Lees er alles over in dit interview met veel praktijkvoorbeelden uit het traject dat De Wever aflegt in het kader van Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg (verschenen in de special ‘Hoe kunnen regels bijdragen aan waarde-volle zorg?’, van de vernieuwingsbeweging):

Meer weten over De Wever

Artikelen over De Wever: