De Merwelanden

Samen voor een fijn leven!

De Merwelanden is een woon- en zorgcentrum  in Dordrecht. Een plek van ontmoeting, waar de mens er toe doet. Het is vernoemd naar de Dordtse wijk De Merwedepolder/ De Staart, waar ons woon- en zorgcentrum is gelokaliseerd. Onze kwalitatieve zorg en ondersteuning geeft mensen kracht en houdt ze vitaal. Wij verlenen zorg aan kleinschalige woonvormen binnen ons zorgcentrum. Daarnaast verleent ons wijkteam zorg en ondersteuning bij mensen thuis. Betrokken zijn met de cliënt en zijn netwerk vinden wij belangrijk. De kwaliteit van het leven staat bij onze cliënten centraal. Ze houden de regie over hun eigen levens.

Samen passende zorg ontwikkelen

De Merwelanden stemt de zorg met aandacht af op de benodigdheden van de cliënt. Hiervoor wijken we af van de standaarden in de ouderenzorg. In plaats van het ontwikkelen van zorgplannen vóór de ouderen, ontwikkelen wij een zorgplannen mét de ouderen samen. De cliënten weten immers zelf het beste wat zij nodig hebben. Op deze manier creëert De Merwelanden ook een stimulerende en veilige werkomgeving voor zijn medewerkers.

Iedereen uniek

Iedere cliënt is uniek. Vanuit deze visie leveren wij zorg- en dienstverlening. Wat zijn de behoeften van de cliënt? Welke mogelijkheden zijn er? En wat verbetert de kwaliteit van het leven van de cliënt? Hier kijken De Merwelanden en de cliënt samen naar. De bewoners vullen de dag in zoals zij dat zelf het prettigst vinden. De medewerkers stimuleren hen daarbij op het gebied van persoonlijke verzorging en huishoudelijke taken. Medewerkers zetten zich, samen met vrijwilligers en naasten, in om het vertrouwde leven van cliënten vertrouwd te behouden.

Anders kijken

Er is een verandering op gang gebracht die op een positieve manier voelbaar is in onze organisatie. Radicale vernieuwing wordt onderdeel van onze cultuur. Het inspireert De Merwelanden om anders te kijken naar de zorgverlening en werkwijzen. Zo werken we steeds meer samen met organisaties in de wijk, zoals de basisschool en gemeente. Daarnaast gaan we op zoek naar manieren om met minder regels te werken. Het doel is en blijft een toegevoegde waarde te bieden aan de cliënt en medewerker. Het welzijn van onze cliënten en medewerkers staat voorop. Samen gaan we voor een fijn leven!

Meer weten