BrabantZorg

Zorg zonder regels en beperkingen

Vanuit 35 locaties in Noordoost Brabant bieden we zorg, bij mensen thuis en op locatie. We staan voor zorg waarbij mensen iets voor elkaar betekenen, zonder regels en beperkingen.

Samenspel

We zijn op zoek naar een manier van zorg waarbij we ons richten op het samenspel met de cliënten en hun directe omgeving. Zoals mantelzorg, familie, vrienden en andere zorgorganisaties. Zo blijft de cliënt zijn eigen leven leiden. En wij spelen alleen een rol in het leven van de cliënten waar nodig en wanneer de cliënt dit wenst.

Alleen wat echt nodig is

Gebruik alleen dat wat er echt nodig is om goede zorg te bieden aan onze cliënten. Dat is ons uitgangspunt. Veel regels en taken kosten tijd en dragen niet bij aan een zo’n fijn mogelijke dag voor de cliënten. We kijken welke regels en taken overbodig zijn. Door deze te schrappen kunnen we ons focussen op wat echt belangrijk is: dat onze cliënten iedere dag weer een fijne dag hebben.

Kleinschalig en behapbaar

Vanaf twee locaties werken we met zorgmedewerkers en cliënt-contactpersonen uit zes zorgteams aan Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg. Tot nu toe hebben we vooral gekeken naar wat wij vinden dat anders moet en kan. Welke regels en taken zijn overbodig? De dingen die we aanpakken proberen de zes deelnemers eerst zelf een maand uit. Na een positieve evaluatie rollen we ze uit in de teams. Op dit moment zijn de cliënten nog niet betrokken bij het project. In de evaluatie van onze aanpak kijken we wel altijd naar wat het oplevert voor de cliënt.

Lees hier voorbeelden over hoe Brabantzorg in de praktijk vernieuwt:

Meer over BrabantZorg

Artikelen over BrabantZorg: