Accolade Zorg

Deze pagina is in bewerking: de gegevens worden nog aangevuld.

Over Accolade

Accolade Zorg is een organisatie voor wonen, zorg en welzijn met locaties in de regio’s Amersfoort, Assen, Zeist en De Bilt. Accolade staat voor een thuis voor iedereen. Ze ondersteunen mensen in hun eigen vertrouwde woonomgeving zodat ze zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Als zelfstandig wonen niet meer gaat, dan zorgt Accolade voor een thuis met een eigen kamer of appartement. De zorg bij Accolade is persoonlijk. Er is veel ruimte voor inbreng van mantelzorgers. Samen met de bewoner maakt Accolade een plan voor de zorg en behandeling. Het plan wordt twee keer per jaar besproken en zo nodig opnieuw afgestemd.

Christelijke identiteit

De zorggroep laat zich inspireren door de Bijbel. Dit zorgt voor een Christelijke sfeer die je terugziet in de respect voor de mensen en de betrokkenheid van medewerkers. De visie sluit aan op de beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg, daarom neemt Accolade aan deze beweging deel. De medewerkers zijn (iedere op een eigen manier) christelijk. Bewoners en cliënten hoeven niet gelovig te zijn. Iedereen is welkom. De vraag van de cliënt en het leven zoals de cliënt geleefd heeft is het uitgangspunt van de zorg. De Christelijke identiteit zorgt voor een gemeenschappelijke basis. Vanuit deze basis is Accolade gericht op een zo’n groot mogelijke individuele vrijheid voor bewoners. De enige grens is euthanasie, dit wordt niet toegepast. Het gesprek hierover staat altijd open, maar iedereen weet dat dit het beleid van de organisatie is.

Zorgleefplan ONS

Accolade zorg gaat werken met ONS, een zorgleefplan van NEDAP. Het levensverhaal van de bewoner wordt hierin opgenomen.

Doelen

Tekst

Aanpak

Tekst

Meer weten