Accolade Zorg

Over Accolade Zorg

Accolade Zorg is een organisatie voor wonen, zorg en welzijn met locaties in de regio’s Amersfoort, Assen, Zeist en De Bilt. Accolade Zorg staat voor een thuis voor iedereen. Ze ondersteunen mensen in hun eigen vertrouwde woonomgeving zodat ze zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Als zelfstandig wonen niet meer gaat, dan zorgt Accolade Zorg voor een thuis met een eigen kamer of appartement. De zorg bij Accolade Zorg is persoonlijk. Er is veel ruimte voor inbreng van mantelzorgers. Samen met de bewoner maakt Accolade Zorg een plan voor de zorg en behandeling. Het plan wordt twee keer per jaar besproken en zo nodig opnieuw afgestemd.

Christelijke identiteit

De zorggroep laat zich inspireren door de Bijbel. Dit zorgt voor een Christelijke sfeer die je terugziet in de respect voor de mensen en de betrokkenheid van medewerkers. De visie sluit aan op de beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg, daarom neemt Accolade Zorg aan deze beweging deel. De medewerkers zijn (iedere op een eigen manier) christelijk. Bewoners en cliënten hoeven niet gelovig te zijn. Iedereen is welkom. De vraag van de cliënt en het leven zoals de cliënt geleefd heeft is het uitgangspunt van de zorg. De Christelijke identiteit zorgt voor een gemeenschappelijke basis. Vanuit deze basis is Accolade Zorg gericht op een zo’n groot mogelijke individuele vrijheid voor bewoners. De enige grens is euthanasie, dit wordt niet toegepast. Het gesprek hierover staat altijd open, maar iedereen weet dat dit het beleid van de organisatie is.

Zorgleefplan ONS

Accolade Zorg gaat werken met ONS, een zorgleefplan van NEDAP. Het levensverhaal van de bewoner wordt hierin digitaal opgenomen. Dit is letterlijk een radicale vernieuwing, want het levensverhaal van de bewoner werd eerst op papier beschreven. Met Carenzorgt.nl kan de familie op voorhand al input geven voor het levensverhaal. Daarbij zorgt ONS voor een compleet elektronisch cliëntendossier tussen alle disciplines. Dat wil zeggen: op het gebied van cliëntendossiers, familiecontacten, teamcommunicatie, teamprestaties en zelforganisatie. Zo is het zorgleefplan op elke plek binnen en buiten de organisatie veilig bereikbaar.

Persoonsgerichte zorg

Het opnemen van het levensverhaal van iedere bewoner in het zorgleefplan leidt tot persoonsgerichte zorg. Zo kwam er bijvoorbeeld een cliënt met dementie op een afdeling die ‘moeilijk gedrag’ liet zien. De cliënt was in de oorlog heel actief in het verzet en heeft daar heel veel meegemaakt. Nadat het zorgpersoneel de verhalen van deze cliënt had gelezen in het zorgleefplan, ontstond er meer begrip voor de situatie van deze bewoner. Je zag dat het delen van het levensverhaal wel degelijk effect heeft in de praktijk.

Aanpak

Op welke manier pakt Accolade Zorg Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg (nog meer) aan? De zorgorganisatie houdt de volgende stappen aan:

  • Meedoen aan de sessies van Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg
  • Aan de hand van de sessies leren van anderen
  • Input leveren over hoe Accolade Zorg zorg levert
  • Het geleerde toepassen in de eigen organisatie
  • Evalueren: wat leert Accolade Zorg van de nieuwe aanpak?

Kortom: Accolade Zorg biedt betere, liefdevollere zorg door een combinatie van alle goede ideeën.

Meer weten