Resultaten voor de tag: Noorderbreedte

Gevonden deelnemers

Vernieuwers vertellen in 22 filmpjes waar ze aan werken

Een heel aantal verpleeghuizen uit onze landelijke vernieuwingsbeweging maakten héle kort filmpjes. Waarin ze een voorbeeld geven van hoe er bij hen gewerkt wordt aan de gezamenlijke droom van de beweging.

lees meer

‘Wet zorg en dwang kan helpen bij realiseren droom’ | Beknopte publicatie bijeenkomst

Als je goed nagaat wat voor bewoners van betekenis is en daar ook naar handelt, helpt de Wet zorg en dwang (Wzd) te komen tot persoonsgerichte zorg. Je hoeft dan bij veel minder verpleeghuisbewoners het Wzd-stappenplan te gebruiken, dan bij wie nu registraties voor de Wet bopz nodig zijn.

lees meer

11/11 Vervolg onderzoek mogelijkheden Wet zorg en dwang

4 november 2019 - 9 oktober werd in de vernieuwingsbeweging een bijeenkomst georganiseerd speciaal over hoe je om kunt gaan met de nieuwe wet op een manier dat die een stimulans kan zijn voor de droom van de vernieuwingsbeweging. 11 november bouwen we verder op de inzichten en concrete tips van 9 oktober.

lees meer

Wetenswaardigheden #6 | juli – oktober ‘19

28 oktober 2019 - Periodiek overzicht op hoofdpunten waar zoal aan gewerkt wordt in de beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg en waar dat (onder meer) toe leidt.

lees meer

9 oktober 2019: Bijeenkomst Vrijheid en veiligheid van bewoners en de Wet zorg en dwang

Implementeren we de wet naar de regel of kunnen we vanuit visie uitvoering geven aan de bedoeling van deze wet? En wat zijn dan concrete tips voor do’s en don'ts?

lees meer

Wetenswaardigheden #5 | mei – juli ‘19

7 juli 2019 - Periodiek overzicht op hoofdpunten waar zoal aan gewerkt wordt in de beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg en waar dat (onder meer) toe leidt.

lees meer