Resultaten voor de tag: Bestuurders

Bijeenkomst bestuurders Radicale vernieuwing ‘Van vakmanschap naar mensschap’

Eind november kwamen bestuurders van verschillende aan Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg deelnemende zorginstellingen samen. Lees het verslag.

lees meer

Van controle naar dialoog. Pionieren voor nieuw toezicht in zorg en welzijn

15 oktober 2017 - In 'Van controle naar dialoog. Pionieren voor nieuw toezicht in zorg en welzijn' van NVTZ, toezichthouders in zorg & welzijn en Broosz gaat het over de dialoog over toezicht in de zorg- en welzijnssector.

lees meer

Scannen medicijnbladen: ‘kan die tijd niet naar bewoners?’ Video

Naar het nut en de noodzaak van het scannen van medicijnbladen wordt onderzoek gedaan. Want deze tijd kan beter in zorg geïnvesteerd worden. In dit filmpje legt Esther van Wilsum uit hoe ze dat in gang zette.

lees meer

Video-terugblik workshops Radicaal nieuw organiseren met Jaap Peters

Terugblik inspiratiebijeenkomst van 11 september 2017 door Jaap Peters. Peters constateert dat het nieuwe organiseren een stuk radicaler is dan vooraf gedacht werd.

lees meer

Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg: ‘effect op totale organisatie’

Ongeveer een jaar na de start maakten 33 deelnemende zorgorganisaties op 11 september de balans op tijdens een landelijke inspiratiebijeenkomst. Coördinatoren: ‘met alleen regels afschaffen kom je er niet, het gaat om een andere mindset en van daaruit nieuwe manieren van organiseren.’

lees meer

Bijlage Volkskrant over radicale vernieuwing

4 september 2017 - Hoe organisaties werken aan radicale vernieuwing en een interview met Marthijn Laterveer lees je in de Volkskrantbijlage van augustus 2017 vanaf pagina 8.

lees meer

Update vol inzichten en tips bestuurders radicale vernieuwingsbeweging

Naast landelijke bijeenkomsten vormden projectleiders, coördinatoren, cliëntenraadsleden en bestuurders van deelnemende zorginstellingen in de afgelopen maanden leernetwerken. Verdeeld over drie regio's in het land werden de eerste bijeenkomsten georganiseerd.

lees meer

Verpleeghuis Riederborgh: van 80 procent medisch naar 80 procent welzijn

Zorgorganisatie Riederborgh startte haar deelname in de beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg met twee ‘verkenningen in de wereld van waarde-volle zorg’. Die vormen een opstap in de beweging naar radicale vernieuwing. Met als doel om de omslag te gaan maken van ‘regels naar relaties’.

lees meer

Poster met update Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg

24 april 2017 - We maakten een beknopt overzicht in de vorm van een poster van de laatste ontwikkelingen rondom Radicale Vernieuwing Verpleeghuiszorg.

lees meer

Leerzaam 1e radicaal vernieuwingscongres verpleeghuiszorg De Leyhoeve over meten kwaliteit

Leerzaam 1e radicaal vernieuwingscongres verpleeghuiszorg De Leyhoeve over meten kwaliteit.

lees meer