Vereniging Toezichthouders | Wet zorg en dwang: open die deuren!

  • 13 september 2022
  • 15:00 - 17:00
  • Online

Op de website van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de zorg (NVTZ) is te lezen: “Van harte nodigen wij u uit om op 13 september van 15.00 uur tot 17.00 uur deel te nemen aan de online NVTZ-branchebijeenkomst ‘Wet zorg en dwang: open die deuren!’, waarin we kijken naar de rol van de rvt bij deze relatief nieuwe wet.” De bijeenkomst wordt mede geïnspireerd door het werk vanuit actieteams uit onze vernieuwingsbeweging.

Caroline Beentjes is een van de sprekers. Zij is trekker van actieteam Vrijheid en veiligheid voor het levensgeluk van cliënten, en bestuurder van deelnemer Woonzorggroep Samen. Samen met Roxanne Vernimmen, vice-voorzitter van de raad van toezicht van Samen, vertelt zij over hoe zij omgaan met de Wet zorg en dwang. Isabelle van der Wijk, coördinator Radicale vernieuwing zorg zal de bijeenkomst ook bijwonen.

In de uitnodiging is verder te lezen:

Cultuuromslag: bied zoveel mogelijk vrijheid

“De Wet Zorg en Dwang (Wzd) stelt zorgorganisaties voor een aanzienlijke cultuuromslag. Van veiligheid voorop naar een betere balans tussen vrijheid en veiligheid. Er is veel geageerd tegen de Wzd als bureaucratisch en ingewikkeld. Maar de bedoeling is voortreffelijk: het geven van zoveel mogelijk vrijheid aan cliënten thuis en in de verpleeghuizen met borging van net voldoende veiligheid. Het opsluiten van mensen met dementie in verpleeghuizen en het verlenen van onvrijwillige zorg moet tot een minimum worden beperkt.”

Open de deuren

“De omslag van veiligheid voorop naar een betere balans tussen vrijheid en veiligheid is wennen en voor zorgverleners en vraagt en voor veel families. In die zin lijkt dit proces sterk op het terugdringen van de vrijheidsbeperkende maatregelen eerder (van bedhekjes, tableautjes en de Zweedse band). Toen ‘ban de band’, nu ‘open de deuren’.”

“Voor raden van toezicht betekent de Wzd dat er op de werking en resultaten daarvan toezicht moet zijn. De visie van en het geluid vanuit de rvt heeft echt betekenis voor de bestuurder (die gevoelsmatig wellicht meer risico’s moet nemen) en de organisatie.”

Meer weten

Wat betekent Radicale vernieuwing voor toezicht en besturing?
Kunnen bewoners en naasten het leven leiden zoals zij dat willen? Hoe hou je (toe)zicht (op) of dat is wat er werkelijk gebeurt in de zorg? Of; hoe vind je de balans tussen (toe)zicht houden en vertrouwen? Voelen medewerkers zich gesteund als zij in hun werk bewust afwegingen maken tussen regels en cliëntwensen?

Deze vragen worden al langer in onze vernieuwingsbeweging onderzocht door mensen die betrokken zijn bij het toezicht op de zorg. Lees er hier meer over.

‘Droom van de beweging nog groter gewor­den’
> Serie video's

Deelnemende organisaties

Platform deelnemers

Alle deelnemers

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese