27/​06/​18 Start ‘Zor­gacademie V&V’ (werknaam)

 • 27 juni 2018
 • Burgers Zoo Arnhem

Start Zorgacademie V&V (werknaam)
Landelijk leer- en verbeternetwerk verpleeghuiszorg

In de beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg zien we in toenemende mate de meerwaarde van het elkaar opzoeken, kennis delen en elkaar ontmoeten rond thema’s die ons bezig houden. We zetten in korte tijd serieuze stappen. Dit willen we verder ontwikkelen en uitbouwen voor de komende jaren.

Op woensdag 27 juni 2018 gaan we in Burgers Zoo in Arnhem van 13.00 uur tot 20.00 uur (voor eten en drinken wordt gezorgd) het eerste landelijke leer- en verbeternetwerk van en voor de sector met elkaar inrichten. Wij zien dit als een duurzame doorontwikkeling van onze beweging.

Waarom deze bijeenkomst?

Verpleeghuizen staan voor grote uitdagingen. Zoals het vinden en binden van personeel. Dat vergt een ander type onderwijs en het bieden van een ontwikkelingsperspectief aan (toekomstige) medewerkers. Een andere uitdaging is het terugdringen van systemen, protocollen en verantwoording in de zorg. Zodat ruimte ontstaat voor medewerkers, cliënten en naasten om samen te bepalen wat goede zorg is.

We willen gezamenlijk kennis, opleidingen en ervaringen blijven ontwikkelen en delen. Zodat we die zonder tussenkomst van externen kunnen gebruiken. We bepalen zelf wat we hiervoor nodig hebben (ook aan inzet van ervaringen en expertise uit andere branches en bedrijfsleven) en willen ontwikkelen. En besparen ook nog eens een hoop geld.

Het unieke daarvan is dat we:

 • een breed perspectief kiezen, waarbij onder andere bewoners, naasten, cliëntenraden, bestuurders, medewerkers, cliëntenraden, (para)medici samenwerken en samen leren;
 • hierbij ook de externe toezichthouders en financiers, zoals IGJ i.o., zorgkantoren, VWS bij willen blijven betrekken;
 • samenwerken alleen met organisaties die gemotiveerd zijn om radicaal te willen vernieuwen;
 • in staat zijn om zelf te bepalen en te regelen wat hiervoor nodig is.

Op 27 juni 2018 willen we een volgende stap zetten om dit gezamenlijk leren en verbeteren vorm te geven. We hebben hiervoor gericht een aantal mensen uitgenodigd
van wie we weten dat ze gemotiveerd zijn om de zorg te vernieuwen en te verbeteren. Wij hebben jou daar erg graag bij!

Wie zijn bij deze bijeenkomst?

De volgende organisaties zullen in ieder geval bij deze bijeenkomst zijn:

 • Accolade Zorg
 • Archipel Zorggroep
 • Carint Reggeland
 • De Leyhoeve
 • Noorderbreedte
 • Sensire
 • Innoforte
 • Surplus
 • Topaz
 • Van Neynsel
 • Viattence
 • Vrijwaard
 • Warm Thuis
 • Woonzorggroep Samen
 • Zinzia Zorggroep
 • Tangenborgh
 • Zorghuis Leeuwarden

Wat gaan we doen?

Heb je ook belangstelling? We vragen de bestuurders in het netwerk van Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg op persoonlijke titel. En vragen hen om 4 mensen mee te nemen: iemand die zorg verleent, een leidinggevende of stafmedewerker, een lid van de cliëntenraad en een naaste (bijvoorbeeld mantelzorger, familielid of vrijwilliger). Onder leiding van professioneel luisteraar Corine Jansen vragen we degenen die de bestuurder heeft meegenomen te vertellen hoe de zorg er in hun ogen idealiter uitziet. En wat er nodig is om daar te komen. Op grond daarvan kunnen we gezamenlijk bepalen hoe we dat gaan realiseren.

Het plan is om perspectieven op te halen waar we de komende jaren mee vooruit kunnen.
De uitnodiging is daarom vooral mensen uit de organisatie mee te nemen, die nieuwe inzichten kunnen geven, bijvoorbeeld:

 • een bewoner van vandaag/of misschien een (mogelijk toekomstige) bewoner met een andere culturele achtergrond;
 • een naaste/of wellicht een komende generatie mantelzorger, zoals een kleinkind;
 • een medewerker/of misschien een potentiële medewerker, zoals een ‘twijfelstudent’.

Wat is het vervolg?

Deze dag markeert de start van het eerste landelijke leer- en verbeternetwerk dat van de sector zelf is. Dit is aanvullend op de netwerken die organisaties in de regio vormen naar aanleiding van het kwaliteitskader. En is nadrukkelijk bedoeld voor organisaties die de zorg vanuit de relatie tussen bewoners, naasten en medewerkers willen organiseren.
De inbreng tijdens de bijeenkomst op 27 juni 2018 zal leiden tot een opzet van een landelijk leer- en verbeternetwerk, waarin we de activiteiten schetsen en hoe we de financiering met elkaar regelen. De ambitie is direct na de zomer te starten met de eerste activiteiten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

 • een opleiding voor bestuurders over transformatie
 • opleidingen voor medewerkers
 • samenwerking met het bedrijfsleven
 • kennis en scholing over bouwen in de zorg
 • gezamenlijk inkopen, bijvoorbeeld robotica en hulpmiddelen
 • werkbezoeken voor bestuurders en medewerkers aan andere organisaties
 • themabijeenkomsten, onder andere over toezicht houden
 • ontmoetingen met zorgkantoren en inspectie
 • ontsluiting van kennis over veiligheid en vrijheid

Praktische informatie

De middag start op 27 juni 2018 om 13.00 uur in Burgers Zoo en eindigt om 20.00 uur na de maaltijd.

Bekijk hier het Programma van de Startbijeenkomst Zorgacademie V&V 27 juni 2018.

In de ochtend is het mogelijk om gratis op eigen gelegenheid Burgers Zoo te bezoeken.

Introducé

We zullen voor deze bijeenkomst relaties uitnodigen, waarvan we verwachten dat zij een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het leer- en verbeternetwerk. Zoals de initiatiefnemers van Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg ‘Leven zoals je wilt’. En onze contactpersonen bij VWS, zorgkantoren, inspectie, zorginstituut en Nza.
Ken je zelf één of meer collega’s, waarvan je verwacht dat hij/zij enthousiast is voor dit idee, voel je dan vrij om uit te nodigen. Vraag ook aan hen om samen te komen met vier mensen uit hun eigen organisatie.

Aanmelding

Gebruik de knop in de uitnodiging of neem contact met ons op! 

De initiatiefnemers

Laurent de Vries (bestuurder Viattence)
Margje Mahler (bestuurder De Leyhoeve)
Marleen van der Sijs (manager wonen en zorg Sensire)
Lia de Jongh (bestuurder Topaz)
Anton van Mansum en Anthonie Maranus (bestuurders Surplus)
Joep Bartholomeus en Marthijn Laterveer (coördinatoren LOC Zeggenschap in zorg)
Marie-Antoinette Bäckes (coördinator Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg)

 

Deelnemende organisaties

Platform deelnemers

Alle deelnemers

Nieuwsbrief

 • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.