Periodiek: bes­tuurlijk leer­netwerk

  • 26 april 2022
  • 16:00 - 20:00
  • Live in Utrecht

In de beweging Radicale vernieuwing zorg zijn sinds 2020 drie bestuurlijke leernetwerken actief.

Uitgangspunt: is de ambitie van de beweging Radicale vernieuwing zorg om de zorg vanuit en rond mensen te organiseren.

Het doel: is elkaar steunen/helpen door delen van kennis en ervaringen, maar ook tegenspraak durven bieden/elkaar aanspreken.

Samenstelling: vaste groep per leernetwerk, maar met veel variatie binnen de groep (bestuurders van grote/kleine organisaties, lange/korte loopbaan als bestuurder in de zorg, zorgbestuurder/zorgkantoor/VWS/LOC Waardevolle zorg). Zie criteria.

Programma: ieder leernetwerk maakt zelf het programma, betrekt eventueel inhoudelijke steun of sprekers van buiten. Hulp bij het organisatorische kan worden geboden door LOC.

Noodzakelijk: commitment: weten dat iedereen zich wil inzetten voor het netwerk en aanwezig is op de geplande dagen.

Inhoud: delen van kennis, ervaringen en inzichten in het vernieuwen van de verpleeghuiszorg, maar ook kijken wat je er aan hebt en wat je er mee doet. Ook al verschil je van elkaar, je kunt het gesprek daarover met respect voor elkaar voeren. Waarbij je ook scherpte aanbrengt.

Hoe zetten we de beweging van regels naar relaties onverschrokken door én hoe kun je elkaar daarin helpen/motiveren? Samen sta je sterk. Ook soms in het even ‘klankborden’: heb jij dat ook? Hoe heb jij dat opgelost?

Drieslag: wat betekent Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg voor mij persoonlijk in de context als bestuurder/leidinggevende bij Zorgkantoor, VWS, LOC? Wat betekent dit voor ‘mijn’ organisatie? Hoe brengen we gezamenlijk de verpleeghuiszorg in Nederland verder?

Delen: door het gesprek met elkaar krijg je meer perspectieven op tafel en kun je elkaar bevragen. Daarmee kun je ook begrip krijgen voor elkaars positie. Juist door de combinatie van zorgbestuurders, zorgkantoren. LOC en VWS.

Invloed: we hebben het over dingen waar we zelf invloed op hebben.

Vrijheid: iedereen zit er zonder last of ruggespraak. Er moet veiligheid zijn en je moet jezelf kunnen zijn. Daarom is er de wens om IGJ ook aan te laten schuiven.

Hoe vaak?

4 of 5 keer per jaar (te bepalen per leernetwerk)

Wie zijn de deelnemers?

Uitgangspunt: leernetwerk voor bestuurders van zorgorganisaties die in de beweging  Radicale vernieuwing zorg deelnemen en partners zoals VWS, zorgkantoren, LOC, etc. Met elkaar als groep het gesprek voeren over deelname per persoon als een organisatie niet (meer) meedoet, maar een bestuurder wel de ambitie en visie van de beweging onderschrijft.

Welke criteria zijn er voor de groepsindeling?

Combinatie van startende en ervaren bestuurders, jongere en oudere bestuurders, bestuurders van grote, middelgrote en kleine organisaties, bestuurders uit eigen zorgkantoorregio (op verzoek), spreiding van vertegenwoordigers van zorgkantoren en LOC over de leernetwerken, de vertegenwoordigers van IGJ kunnen op thema uitgenodigd worden.

Hoe brengen wij de inzichten en ervaringen verder?

Iedere groep deelt iets, maar de groep beslist zelf op welke manier.

Deelnemen?

Deze bijeenkomsten zijn voor bestuurders van deelnemende zorgorganisaties of op uitnodiging. Heb je interesse, wil je deelnemer worden of heb je andere vragen? Neem contact op via radicalevernieuwing@loc.nl

Radicale vernieuwing in gouden letters vastgehouden door deelnemers

‘Bewegingen Radicale ver­nieuwing bundelen krachten’
> Lees hier meer

Deelnemende organisaties

Platform deelnemers

Alle deelnemers

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese