Inspiratiebijeen­komst: Waar zijn wij nou helemaal mee bezig?

 • 1 juni 2021
 • 15:00 - 17:00
 • Online

Have a break, have a beschouwing met Jet Bussemaker (RVS)

Anton van Mansum en Sander Verschure (van vernieuwer Surplus), Marthijn Laterveer en Marie-Antoinette Bäckes (coördinatoren LOC Waardevolle zorg) organiseren een interactieve online bijeenkomst, samen met de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving. Voor belangstellenden in de beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg.

De Raad voor Volksgezondheid & Samenleving is een onafhankelijk adviesorgaan voor regering en parlement. De Raad bestaat uit negen leden en staat onder voorzitterschap van Jet Bussemaker. Een team van adviseurs en ondersteuners vormt met de Raad de RVS.

Waarden

In haar rol als voorzitter van de Raad van Volksgezondheid en Samenleving (RVS) ziet Jet Bussemaker een zorgsector waarin een neiging is tot lineair sturen op vooraf vastgestelde resultaten. Een situatie waarin regels steeds vaker botsen met mensen en de systeemwereld en leefwereld verder van elkaar af lijken te drijven. Met als gevolg dat ook in ‘onze’ verpleeghuissector dat waar het om draait in de zorg vaak niet écht tot leven kan komen bij en tussen professionals, bewoners en naasten. Een andere benadering begint bij het erkennen van de complexiteit van de context waarin we werken en leven. Dat vereist dat besluitvorming tot stand komt op basis van verschillende waarden. Daarvoor moet je een setting creëren die gebaseerd is op betrokkenheid; door betrokkenen op alle niveaus mee te nemen in de afwegingen die we tegenkomen.

Kijkend naar het eindejaarsessay van de Raad over Coronamoe(d) en het artikel van Jet Bussemaker op 14 januari jl. in NRC ‘De zorg verandert niet zomaar’ zien we een sterke verwantschap met de visie en uitgangspunten in de beweging!

Zoektocht

Vermoedelijk zullen jullie als deelnemer van de beweging ‘Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg, van regels naar relaties’ deze zoektocht herkennen. Een zoektocht waarbij een beschouwing van Jet Bussemaker op onze beweging een waardevolle aanvulling is. Die ons helpt om onze beweging in een bredere maatschappelijke context te plaatsen. Waarin ook thema’s aan de orde komen als wat dit vraagt van leiderschap, en wat het vraagt van zorgprofessionals om meer ruimte in te nemen. Hoe doe je dat, een brede waarden-afweging behartigen?  

Hoe weeg je met elkaar verschillende waarden, in het contact met cliënten en hun naasten? Hoe doe je dat in het zorgteam, en hoe doe je dat breder in de organisatie? En hoe weeg je verschillende waarden als organisatie, als onderdeel van de samenleving?

Voor wie?

Tijdens deze online inspiratiebijeenkomst zal Jet Bussemaker haar perspectief delen, waarna we met elkaar in kleinere groepen hierover in gesprek zullen gaan. Iedereen die direct betrokken is bij de beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg is van harte welkom, dus ook geïnteresseerde collega’s (zoals zorgprofessionals, managers, adviseurs, bestuurders) die direct bij de vernieuwing betrokken zijn.

Programma

 • 15:00: Binnenkomst deelnemers
 • 15:05:  Welkom en openingswoord door Anton van Mansum
 • 15:10:  Beschouwing door Jet Bussemaker
 • 15.30:  Ruimte voor vragen en discussie
 • 15.40:  BREAK OUT 1 (30 min), in 5 subgroepen:
  • Alternatieven verkennen door reflectie
  • Wendbaarheid vergroten
  • Kwetsbaarheden erkennen
  • Bouwen aan gedragen besluiten
  • Leren in onzekerheid
 • 16.10:  Pauze / koffie
 • 16.15:  BREAK OUT 2 (30 min), in 5 subgroepen:
 • 16:45: Terugkomst en een korte reflectie door Jet Bussemaker
 • 16.50: Afsluiting door Anton van Mansum

Aanmelden

Aanmelden kan via radicalevernieuwing@loc.nl of 030 207 4067.

Flyer

Onderstaande flyer kun je hier downloaden, bijvoorbeeld om in je eigen (sociale) media of in die van je organisatie te delen of op te hangen.

‘Droom van de beweging nog groter gewor­den’
> Serie video's

Deelnemende organisaties

Platform deelnemers

Alle deelnemers

Nieuwsbrief

 • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese