Online: Actieteam Vrijheid en veiligheid voor het levensgeluk van cliënten

 • 3 november 2021
 • 10:00 - 12:00
 • Online

In totaal nemen 14 deelnemende organisaties ook deel aan deze pilot Wet zorg en dwang. De positieve adviezen van de betrokken cliëntenraden zijn allemaal binnen. De organisaties zijn: Brentano, Carintreggeland, Innoforte, De Leyhoeve, Raffy-Lale-Leystroom, Santé Partners, Sensire, Surplus, ‘t Zorghuus, Topaz, Viattence, Wilgaerden, Woonzorggroep Samen en Zonnehuisgroep Amstelland.

De vraagstukken die in de vorm van ‘opdrachten’ in kleinere werkgroepen worden opgepakt, zijn:

 • concrete invulling van ‘de frisse blik’
 • evalueren en monitoren van de effecten
 • inzet van de verpleegkundig specialisten en physician assistents
 • wat verstaan wij onder insluiting?
 • hoe gaan we om met de Wzd in de thuiszorg?
 • welke rapportage is passend?

Meer over de opdrachten lees je hier.

Agenda

Op 3 november 2021 is de volgende bijeenkomst.

De tussentijdse resultaten van de pilot zijn inmiddels verspreid. Goed om te horen hoe de reacties zijn en hoe we nu in gesprek zijn met VWS en de inspectie over een vervolg op de pilot.

En er zijn begin en medio oktober gesprekken met de veertien deelnemende organisaties, om te horen hoe iedere organisatie aan de slag is met vrijheid en veiligheid en omgaat met de Wet zorg en dwang. Wat gaat goed en welke vraagstukken en dilemma’s komt iedereen tegen? De rode draad uit deze gesprekken komt in deze bijeenkomst aan bod.

En tot slot zullen inspecteurs van IGJ vertellen wat zij in de praktijk zien gebeuren.

Het ministerie van VWS en IGJ

Zowel medewerkers van VWS als IGJ zijn bij de pilot betrokken. Charlotte de Winter, coördinerend inspecteur, is onze contactpersoon bij IGJ. Zij heeft de namen van de organisaties die aan de pilot deelnemen en heeft dit doorgegeven aan de betrokken inspecteurs bij IGJ. Deze inspecteurs weten dat deze 14 organisaties gemotiveerd kunnen afwijken van de wet. Met de afspraak: als er (bijvoorbeeld naar aanleiding van een inspectiebezoek) hierover toch onverhoopt misverstanden ontstaan, we contact opnemen.

Landelijke inspiratieweek

2020

Zowel medewerkers van VWS als IGJ zijn bij de pilot betrokken. Zij nemen deel aan de bijeenkomsten van het actieteam en aan de sessies in de Landelijke Inspiratieweek november 2020 hierover.

Tijdens de Landelijke Inspiratieweek zijn er voor deelnemers en relaties binnen de beweging twee online sessies georganiseerd over en door dit actieteam. De sessies zijn hier terug te kijken en luisteren: Terug­kijken sessies Landelijke Inspiratieweek!

2021

Ook dit jaar zal het actieteam een deel van het programma invullen van de hybride Week van de Radicale vernieuwing. Kijk voor meer informatie op de speciale website van de Week van de Radicale vernieuwing.

Radicale vernieuwing in gouden letters vastgehouden door deelnemers

‘Bewegingen Radicale ver­nieuwing bundelen krachten’
> Lees hier meer

Deelnemende organisaties

Platform deelnemers

Alle deelnemers

Nieuwsbrief

 • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese