14/​06/​18 Het grootste ken­nisfes­tival van Nederland

  • 14 juni 2018
  • Havenkwartier Deventer

Hieronder treft u meer informatie over de bijdrage van Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg (RVV) aan het grootste kennisfestival van Nederland. Via een aantal sessies zijn er verschillende deelnemers van RVV te ontmoeten. Het festival vindt plaats op 14 juni 2018 in Deventer.

Zie ook: http://www.hetgrootstekennisfestivalvannederland.nl/

Op het kennisfestival wordt de Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg vanuit een viertal invalshoeken benaderd. Op de website is daarover het volgende te lezen:

Blok: 1 door Joep Bartolomeus (LOC Zeggenschap in zorg)
Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg is een uitvloeisel bij het gebrek aan liefdevolle zorg die in onze verpleegtehuizen wordt ervaren en een gezicht kreeg via de vader van voormalig staatssecretaris Martin van Rijn die zijn beklag deed op TV over de deplorabele toestand waarin zijn vrouw in een verpleegtehuis verkeerde. Een keerpunt in de verpleeghuiszorg. Inmiddels doen er ruim 50 organisaties mee aan de beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg. Maar hoe pak je zo’n grootschalige beweging aan?

Blok: 2 door Anton van Mansum (Surplus)
Bestuurder Anton van Mansum kreeg via LOC Zeggenschap in zorg (landelijke organisatie cliëntenraden) het verzoek deel te nemen aan de beweging. Hoe ga je daarmee om? De beweging was immers via de Cliëntenraad ingestoken en liep mogelijk dwars door alle bestaande plannen heen? Twee woonzorgcentra van Surplus hebben zich via een pilot aangesloten bij de radicale vernieuwingsbeweging in de verpleeghuiszorg. Tegelijkertijd wilde Surplus een ‘niet te stuiten veenbrand’ op gang brengen in de hele organisatie. Hoe gaat het nu?

Blok 3 door Cynthia Claudius en Esther Jong van Wilsum (Wilgaerden)
Beide medewerksters werken op een locatie waar door veel medewerkers de werkdruk als onaanvaardbaar hoog wordt ervaren. Moedig om juist met die vestiging ‘opnieuw’ te beginnen met Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg. Niet het voorbeeld van een best-practice, wel een praktijkverhaal van ‘de held’ die met zijn poten in de klei staat en moet ‘doormodderen’. Cynthia en Esther nemen jullie mee, het pad ontstaat immers pas als je begint met lopen.

Blok 4 door Jaap Peters (DeLimes nieuw organiseren en begeleider namens LOC Zeggenschap in zorg)
Niet iedereen heeft een beeld bij Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg, laat staan bij ‘kantelen’. Taal is geduldig, de praktijk niet. Wat gaan we echt anders doen i.p.v. starten met missie, visie, kernwaarden, etc.? En mogen we misschien gelijk beginnen met de mensen die het direct aangaat? De professionals in de voorste linie. Na stap 1, komt stap 1. Wie van A naar B wil, kan dat het beste doen op een manier die hoort bij B.

Deelnemende organisaties

Platform deelnemers

Alle deelnemers

Nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.