20/​06/​19 Deelnemers Radicale ver­nieuwing op Rijnlands prak­tijkfes­tival

Zet ‘m in je agenda: het vijfde Rijnland Praktijk Festival. Op donderdag 20 juni 2019. Na drie keer in Eindhoven, afgelopen voorjaar in Doorn, is het nu de beurt aan Deventer. Daar trekken we die dag samen op met ‘Het Grootste Kennis Festival van Nederland’, wat je komst al helemaal de moeite waard maakt.

In de Rijnlandse praktijk hebben de vakmensen de organisatie zelf in handen. Na jarenlang aangestuurd te zijn is dat soms even wennen. En de meeste inspiratie daarbij tank je bij praktijkmensen die bij andere organisaties die organiseer-praktijk onder de knie aan het krijgen zijn. Managers schrijven er leiding geven met twee woorden – zij zijn immers bezig met het vergroten van de autonomie van de voorste linie. En stafdiensten worden vooral gemotiveerd als zij kunnen bijdragen om het daar in de voorste linie te laten slagen.

Op 20 juni zijn staan er zeven podia zo’n 25 praktijkcases waar vakmensen van vakmensen leren. En ook managers en ondersteuners kunnen leren hoe dat in z’n werk gaat. ’s Middags kun je dan door naar het Kennis Festival voor nog meer energie en nog meer inzicht in hoe zaken in het Rijnland in elkaar grijpen.

Drie deelnemers aan Radicale vernieuwing verzorgen een praktijkcase

1. Zorghuizen Noord Nederland

Een kleinschalige voorziening voor max 15 mensen met dementie, waarbij het welzijn van de bewoners voorop staat. Ze wonen met begeleiding in hun eigen appartement in het Zorghuis, met zoveel mogelijk een leven als thuis: samen de huishouding voeren, eten bereiden, boodschappen doen, koffie drinken, kletsen of even luisteren, krant lezen of activiteiten ondernemen. Als initiatiefnemer en directeur van de Stichting Zorghuizen Noord Nederland is Tietsjannie Hamstra samen met diverse partners aan de slag om zo’n Zorghuis te realiseren in Leeuwarden, met als ambitie om dat uiteindelijk op meerdere locaties te doen.

Tietsjannie Hamstra heeft 30 jaar ervaring als verpleegkundige en op managementniveau in verpleeg- en verzorgingshuizen. Daarnaast is zij nauw betrokken bij het project Radicale Vernieuwing Verpleeghuiszorg. Zij ziet Zorghuizen Noord Nederland als een werkgemeenschap midden in de samenleving. Met een zelfsturend team van medewerkers, in constante dialoog met bewoners, mantelzorgers en vrijwilligers en inzet van familie, vrienden en buren.

Lable Care ICT ondersteunt Zorghuizen Noord Nederland met slimme ICT. Dit bedrijf is opgezet door Helene Zwaneveld, ervaringsdeskundige in de verpleeg- en thuiszorg, van werkvloer tot bestuurskamer. Lable Care ontwikkelde een eenvoudig zorgdossier dat is ingericht op de leefwereld van de mens, op kleinschaligheid en op zelfsturing.

2.Kalorama: ‘Het roer is om’

Krijgen cliënten de zorg die past bij hun leven? Over die kernvraag gaat het bij de beweging Radicale Vernieuwing in de Verpleegzorg. Eind 2016 meldde de zorginstelling Kalorama in Beek (bij Nijmegen) zich aan om mee te doen aan dit landelijke project.

Naast zorg aan doofblinden, revalidatiezorg en behandeling en somatische zorg biedt Kalorama zorg aan ouderen met dementie. De psychogeriatrische afdeling De Musschenberg, al langer bezig met zelforganisatie volgens de Rijnlandse principes, heeft voor die radicale vernieuwing de ruimte gekregen en genomen om opnieuw te kijken naar alle processen. Daarbij staat de bewoner centraal.

Medewerkers van Kalorama komen vertellen over deze ingrijpende omslag van een traditionele instelling met veel regels en procedures naar een organisatie met zelfsturing en innovatie.

3. Topaz

De zorg in verpleeghuizen staat bol van de richtlijnen, normen en protocollen. Maar werkt deze manier van denken en organiseren wel effectief? Werken al die regels ondersteunend, of leiden ze af van waar het in essentie om gaat? Namelijk om zorg die aansluit bij wat er daadwerkelijk toe doet voor de mensen om wie het gaat.

In 2016 is de beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg van start gegaan, om al die richtlijnen, normen en protocollen eens tegen het licht te houden en waar nodig ter discussie te stellen. Vandaar de slogan ‘Van regels naar relaties’. Topaz, een zorgorganisatie in Leiden en de Bollenstreek, is kernlid en ambassadeur van deze beweging.

Radicale Vernieuwing Waarde-vol Onderwijs®

Eind 2018 heeft Topaz met enkele andere zorgorganisaties een samenwerkingsovereenkomst getekend met mbo Rijnland en een met LOI Hogeschool. Om ook het onderwijs radicaal te vernieuwen. De eerste mbo-studenten zijn al gestart en medio 2019 kunnen ook studenten op hbo-niveau worden opgeleid. Want die nieuwe kijk op (ouderen)zorg vraagt om een andere werkwijze van de zorgmedewerkers.

Meer weten

Deelnemende organisaties

Platform deelnemers

Alle deelnemers

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.