Actieteam Ruimte voor dementie (open de deuren)

 • 27 september 2022
 • 12:00 - 15:00
 • De Vechtclub XL, Utrecht

In het najaar 2021 hebben Siham Sbai (Raffy – Lâle – De Leystroom) en Daphne Mensink (Sensire) het initiatief genomen om het actieteam Ruimte voor dementie te starten:

Dit actieteam wil vanuit het standpunt ‘vrijheidsbeperking van mensen met dementie in intramurale en extramurale zorg is ‘Nee, tenzij…’, het maatschappelijk debat op gang brengen. Daarnaast willen wij vanuit het actieteam onderzoeken hoe wij kennis en ervaringen gaan delen, want er zijn meer organisaties bezig met dit thema zowel binnen als buiten de beweging Radicale vernieuwing zorg.”

Sensire: maximale vrijheid

Bij een aantal woningen van Sensire staan de deuren open voor bewoners met dementie. Vanuit de visie leven zoals u wilt waar maximale vrijheid zowel mentaal, fysiek en spiritueel een belangrijk onderdeel is, is haar standpunt ten aanzien van vrijheidsbeperking van mensen met dementie in intramurale en extramurale zorg ‘Nee, tenzij…’.
Sensire geeft bewoners met dementie bewust vrijheid & ruimte. Onvrijwillige zorg in de vorm van gesloten deuren van de woningen wordt in principe niet toegepast. Bewoners kunnen hun (voorheen soms besloten) woongroepen en afdelingen dus verlaten. En mogen naar wens óók naar buiten, de wijde wereld in.

Maatschappelijk debat

Wat is er nodig om de burger de vraag te gaan laten stellen: Wat maakt dat ik of mijn naaste, als er dementie geconstateerd is, achter een gesloten deur moet wonen en er veel vrijheden worden afgenomen? Wat is er voor nodig om gesloten huizen en afgenomen vrijheden niet meer als normaal te accepteren? Wij (de zorgsector) laten ons ‘gebruiken’ om in strijd met artikel 5 van het Europees Verdrag mbt de Rechten van de Mens te handelen. En dat dekken we “professioneel” af met “verantwoordelijkheid” en “veiligheid”. Hoe gaan wij dat onder de aandacht brengen in demaatschappij?

Vragen die wij met het actieteam bespreken en uitvoeren zijn;

 • Hoe gaan wij dit maatschappelijk debat op gang brengen?
 • Welke beelden en ideeën leven er bij een maatschappelijk debat? Wat hebben wij daarvoor nodig? Wie hebben wij daarbij nodig?
 • Wat kunnen wij binnen ons netwerk RVZ en daarbuiten inzetten om dit debat op gang te brengen?

Kennis delen, ophalen en brengen

Er is een behoefte aan meer voorbeelden in het land of buitenland. Dit gaat dan niet om alleen open deuren maar ook meerdere vormen van vrijheid zoals hierboven besproken. Het gaat dan om kennis delen, kennis over inhoud en visie maar ook over de manier waarop je de verandering in gang zet, wat werkt wel/wat niet. Welke struggles ben je tegengekomen en hoe ben je daarmee omgegaan? Hoe betrek je naasten en omgeving? Hoe heb je medewerkers hierin ondersteunt? Zijn er onderzoeken rondom dit thema? Wat doet het met kwaliteit van leven van mensen?

Vragen die wij met het actieteam bespreken zijn:

 • Hoe kunnen wij kennis gaan delen? Welke vormen/ideeën zijn hiervoor te bedenken?
 • Welke organisaties doen dit ook: zijn daar overzichten van? In RVZ en daarbuiten? En wat doen ze, en wat zijn resultaten?
 • Wetenschappelijke ondersteuning? Is er een onderzoek mogelijk? Zo ja wat en hoe en waarover? Wie kan dat doen? Hoe kan RVZ (zorgorganisaties, zorgkantoren, IGJ, VWS, LOC) hierin ondersteunen en hoe kunnen wij het netwerk ‘benutten’ om deze kennis landelijk zichtbaar te maken en te delen.

Vlog werkbezoek maart 2022

In een korte video worden de bevinden en 5 geleerde lessen gedeeld. Lees het nieuwsbericht en bekijk de vlog.

Vlog werkbezoek mei 2022

Ontdek meer over de drempels die we zijn tegengekomen tijdens het werkbezoek aan Raffy-Lâle-De Leystroom. Lees het nieuwsbericht en bekijk de vlog.

Programma 27 september 2022

De afgelopen bijeenkomsten hebben we elkaar vooral ontmoet op plekken waar het lukt en een plek waar er drempels worden ervaren. We hebben veel met elkaar gedeeld over hoe doe je dat nu; deuren openen? Wat kom je dan tegen? Waar loop je tegenaan?

Maatschappelijke dialoog
Op dinsdag 27 september is onze volgende ontmoeting en dan gaan we concreet met elkaar aan de slag! De vragen voor deze middag zijn: wat is er nodig voor maatschappelijke bewustwording? Hoe gaan wij de maatschappelijke dialoog op gang brengen? En hoe gaan wij dat doen? Wie/wat hebben wij daarvoor nodig?

Aan de slag met top drie
We hebben al allerlei ideeën opgehaald tijdens workshops en bijeenkomsten. Graag willen wij concreet met een top drie aan de slag zodat wij daar ook echt stappen in gaan zetten. Wij geloven dat wij als professional daarin ook vanuit een beperkt perspectief kijken.

Communicatie expertise

Wij willen jullie daarom vragen of jullie je communicatie collega zouden willen uitnodigen om mee te gaan, zodat er een bredere blik komt met andere inzichten. Je kunt hem/haar aanmelden via radicalevernieuwing@loc.nl dan stuurt Aukje (secretaris van de beweging) het vergaderverzoek voor deze bijeenkomst.

Wij zullen zelf onze communicatiemedewerker van LOC meenemen om deze bijeenkomst met ons vorm te geven. En als jullie andere ideeën hebben of inspiratievolle mensen op dit gebied: laat het ons weten!

Programma
De middag ziet er dan als volgt uit:
Live bijeenkomst bij De Vechtclub XL Europalaan 2b in Utrecht 
12.00 – 13.00 uur: Lunch met uitwisseling; hoe gaat het bij een ieder?
13.00 – 15.00 uur: Creatieve sessie rondom de maatschappelijke dialoog + concrete plannen maken.

Meer weten?

Lees het artikel uit Zorg&Zeggenschap, editie zomer 2022: Wat is er nodig om alle deuren te openen waar mensen met dementie wonen?

Mee doen?

Wil je met passie bijdragen aan dit onderwerp en helpen organiseren en uitvoeren van deze ambities? Meld je dan aan via radicalevernieuwing@loc.nl. Vermeld in de aanmelding de contactgegevens van de personen die vanuit jullie organisatie graag willen deelnemen.

Radicale vernieuwing in gouden letters vastgehouden door deelnemers

‘Bewegingen Radicale ver­nieuwing bundelen krachten’
> Lees hier meer

Deelnemende organisaties

Platform deelnemers

Alle deelnemers

Nieuwsbrief

 • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese