09/​10/​19 Bijeen­komst Vrijheid en veiligheid van bewoners en de Wet zorg en dwang

  • 9 oktober 2019
  • De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, Amersfoort: https://www.eenhoornamersfoort.nl

Saskia van Opijnen, collega-bestuurder van Noorderbreedte in Leeuwarden, heeft het initiatief genomen om in het kader van de beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg een bijeenkomst te organiseren over vrijheid en veiligheid voor bewoners en de toepassing van de nieuwe wet zorg en dwang (WZD). Haar vraag is: hoe interpreteer je deze wet? Implementeren we de wet naar de regel of kunnen we vanuit de visie van de organisatie uitvoering geven aan de bedoeling van deze wet? En wat zijn dan concrete tips voor do’s en don’ts?

De droom van deelnemers aan Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg gaat over zorg waarin mensen het belangrijkst zijn, en niet regels of protocollen. Het motto luidt dan ook: ‘Van regels naar relaties’. Bij de invulling van de zorg gaat het om wat er speelt in en tussen de mensen die zorg nodig hebben, hun naasten en de zorgverleners.

Hoe doe je dat?

De Wet zorg en dwang treedt per 1 januari 2020 in werking. Organisaties bereiden zich voor op deze wet: hoe doe je dat? Wordt de wet geïmplementeerd naar de regel of kun je vanuit de visie van de organisatie uitvoering geven aan de bedoeling van deze wet. Wordt het gedachtegoed van de wet opgenomen in de visie van de organisatie? Hoe vind je hierin een goede balans? Wat zijn hiervoor de concrete voorbeelden? Deze bijeenkomst geeft je inzichten in het waarom, het wat, en het hoe!

Doel

Doel van de bijeenkomst is het opdoen en delen van kennis, inzichten en ervaringen over hoe je op een flexibele manier uit kunt gaan van vrijheid en veiligheid voor iedere bewoner. En over de interpretatie van nieuwe Wet zorg en dwang. De deelnemers kunnen na deze bijeenkomst hier vervolg aan geven in de eigen organisatie, ter voorbereiding op de invoering van de nieuwe Wet zorg  en dwang. De bijeenkomst biedt handreikingen om de vertaling van de wet naar de praktijk te maken.

Voor wie

De bijeenkomst is bedoeld voor de deelnemende organisaties in de beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg. Voor de mensen in deze organisaties die een rol hebben in het beleid rond vrijheid en veiligheid en de uitvoering hiervan. Deelname als groep is belangrijk, vanwege het draagvlak binnen de organisatie voor vervolgacties.

Alle organisaties in de vernieuwingsbeweging zijn al uitgenodigd. En gevraagd om vooral met een groepje van gemiddeld 4-5 mensen uit de organisatie deel te nemen (zoals met een specialist ouderengeneeskunde of huisarts, projectleiders van een mogelijke WZD-projectgroep, beleidsadviseur, zorgmedewerkers, lid van een cliëntenraad of familieraad).

Partners in de beweging zoals de inspectie, VWS en zorgkantoren worden ook uitgenodigd voor deze bijeenkomst.

Programma

Bekijk hier het programma en de themagroepen.

Contact

Bij vragen of suggesties over deze bijeenkomst kan er altijd contact opgenomen via radicalevernieuwing@loc.nl of 030 – 207 40 67.

Deelnemende organisaties

Platform deelnemers

Alle deelnemers

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.