17/​10/​18 Bijeen­komst voor cliënten­raden en bes­tuurders

 • 17 oktober 2018
 • Kalorama, Holleweg 12, Berg en Dal

Voor leden en ondersteuners van de cliëntenraden en bestuurders/management van de zorgorganisaties die deelnemen aan de beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg.

Toelichting op het programma

Verpleeghuiszorg die draait om wat van waarde is voor mensen die zorg krijgen, hun naasten en medewerkers. Dat is waar de deelnemende verpleeghuizen in de beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg op gericht zijn. Met elkaar doorgaand de grenzen opzoeken van wat mogelijk is om die droom waar te maken. Dit raakt iedereen in het verpleeghuis, ook de medezeggenschap.

Goede relaties

Op verzoek van enkele cliëntenraden organiseerden we in mei 2017 vijf bijeenkomsten voor cliëntenraden en hun ondersteuners. In die gesprekken kwam naar voren dat Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg van iedereen vraagt om buiten de kaders te kijken en te doen wat nodig is. Ook van cliëntenraden en bestuurders die verantwoordelijk zijn voor de medezeggenschap. Het gaat om de bewoners en wat zij nodig hebben. Daar moet je als cliëntenraad dichtbij staan. En ook een goede relatie hebben met medewerkers en naasten, om van hen te horen hoe het gaat. Want zorg ontstaat in die relatie. Al die informatie samen leidt tot een beeld van hoe het gaat in de zorg en dat geeft de cliëntenraad mee aan de bestuurder. De bestuurder neemt waar wat goed gaat en verbetert wat minder goed gaat. De vraag is of de manier waarop de medezeggenschap nu is georganiseerd, ook zo werkt. En past binnen de beweging die gaande is.

Ruimte voor maatwerk

Cliëntenraden en bestuurders geven aan dat de wens er wel is, maar de praktijk soms weerbarstig blijkt. Wetten en regels lijken ook hier soms in de weg te zitten. Daarbij komt een nieuwe wet die de positie van cliëntenraden versterkt. En ruimte biedt voor maatwerk. Hoe gaan we daar mee om? Hoe doen anderen dat?

Gespreksonderwerpen

Hierover willen het gesprek voeren in de relatie cliëntenraad en bestuur.
De onderwerpen waarover we van gedachten willen wisselen:

 • Welke gevolgen heeft het anders beleggen van de zeggenschap in de organisatie op de medezeggehschap?
 • Wat willen we met medezeggenschap en welke vorm van organiseren past daar dan bij?
 • Knelt de huidige organisatie van de medezeggenschap eigenlijk wel met de nieuwe ontwikkelingen?
 • Zo ja, waar knelt het en hoe gaan we daarmee om?
 • Wat knelt niet? Wat werkt goed en moeten we behouden?

Het doel van deze bijeenkomst is ervaringen delen en elkaar inspireren. We proberen met elkaar uitgangspunten van de (mede)zeggenschap te formuleren waarmee jullie in de eigen context weer verder kunnen. En we faciliteren de ontmoeting met anderen die met hetzelfde vraagstuk zitten. Zodat je na deze bijeenkomst nog eens met elkaar verder kunt praten en elkaar kunt helpen.

Programma

12.00 uur   Inloop en ontvangst
12.30 uur   Welkom door Marie-Antoinette Bäckes, coördinator Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg, en kennismaking
13.15 uur   Openingswoord door Steven van den Bent en Fieke van Deutekom (cliëntenraad en bestuur Kalorama)
13.30 uur   Presentatie door Theo van Ooi, medezeggenschapsexpert LOC, over visie op inspraak en invloed en hoe je dit samen inhoud kunt geven
14.00 uur   Gezamenlijk gesprek o.l.v. Joep Bartholomeus, coördinator LOC, en Theo van Ooi over

 • de gevolgen van Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg voor zeggenschap en medezeggenschap;
 • organiseren vanuit de relatie tussen bewoners, hun naasten en de medewerkers. Wat betekent dit voor zeggenschap van bewoners? En voor de medezeggenschap?

14.45 uur   Pauze
15.00 uur   Vervolg van gesprek
15.45 uur   Afronding: vragen/bespreekpunten/rode draden/aanknopingspunten voor vervolg?
16.15 uur   Sluiting met mogelijkheid om na te praten

Deelname

Er zijn geen kosten voor de deelnemers aan deze bijeenkomst verbonden. De bijeenkomst is voor leden en ondersteuners van cliëntenraden en bestuurders/management van zorgorganisaties die deelnemen aan de beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg. Voor meer informatie: neem contact met ons op.

 

Deelnemende organisaties

Platform deelnemers

Alle deelnemers

Nieuwsbrief

 • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.