11/​04/​19 Bijeen­komst kleinschalige woonvormen

Binnen de beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg zijn er drie kleinschalige woonvormen actief, de één gefinancierd vanuit zorg in natura, de ander vanuit PGB.
Deze drie initiatieven zijn uniek in de eigen achtergrond, ontwikkeling en opzet, maar hebben gemeen dat de kwaliteit van het dagelijks leven centraal staat en dat er veel aandacht is wat voor de bewoner en naasten van betekenis is.

Het gaat om de volgende drie kleinschalige woonvormen:
’t Zorghuus, zie de deelnemerspagina en de eigen website www.zorghuus.nl
Warm Thuis, zie de deelnemerspagina en de eigen website: www.warmthuis.nl
Zorghuizen Noord Nederland, zie de deelnemerspagina en de eigen website: www.zorghuizennoordnederland.nl

Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg brengt deze organisaties met elkaar in contact. Op donderdag 11 april 2019 bespreken we vragen waar men elkaar mee kan helpen. Zoals: wat zijn de mogelijkheden voor dagopvang/dagverzorging voor kleinschalige initiatieven? Een andere vraag is: hoe ga je om met de inzet van de extra kwaliteitsgelden (duurzaamheid) en het kwaliteitsplan bij kleinschalige woonvormen, bij zorg in natura en PGB (zie bericht van Zorg & Zeggenschap)

Er is uiteraard ruimte voor allerlei andere vragen die op tafel kunnen komen. Zo kijken wij er bijvoorbeeld naar uit om ook met elkaar van gedachten te wisselen over manieren waarop andere organisaties in de beweging geïnspireerd kunnen worden door de kleinschalige woonvormen.

Aran Stravers en Rick Hagelstein, vertegenwoordigers vanuit het ministerie van VWS, nemen graag aan dit gesprek deel om mee te denken over de mogelijkheden. Vanuit LOC, de initiatiefnemer van Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg, denken Joep Bartholomeus, Marthijn Laterveer en Marie-Antoinette Bäckes mee.

Deelnemende organisaties

Platform deelnemers

Alle deelnemers

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.