21 februari 2018: Specialisten Ouderengeneeskunde, behandelaars en begeleiders

21 februari 2018
13.00 - 17.00 uur
Protestants Landelijk Dienstencentrum, Joseph Haydnlaan 2A, 3533 AE Utrecht
Inschrijven

Doel bijeenkomst:

Verpleeghuiszorg die draait om wat van waarde is voor mensen die zorg krijgen, hun naasten en medewerkers. Dat is waar de deelnemende verpleeghuizen in de beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg op gericht zijn. Met elkaar doorgaand de grenzen opzoeken van wat mogelijk is om die droom waar te maken. Voor radicale vernieuwing hebben we dus ieders kennis en kunde nodig. Het gaat deze middag niet om het medisch model versus het welzijnsmodel. Het gaat erover hoe we samen kunnen bouwen aan een zorg, waarin de mens werkelijk centraal staat. Dit raakt iedereen in het verpleeghuis, ook de Specialist Ouderengeneeskunde en de andere behandelaars en begeleiders. Op verzoek van enkele Specialisten Ouderengeneeskunde organiseren we een bijeenkomst om hierover met elkaar van gedachten te wisselen, ervaringen te delen en elkaar te inspireren:

  • We willen als behandelaars en begeleiders weten wat belangrijk is voor bewoners, hoe doen we dit?
  • Wat betekent Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg voor onze manier van werken?
  • Met wie hebben we dat te doen en wat hebben wij hiervoor nodig?

Meer weten?

  • Doelgroep: specialisten ouderengeneeskunde, behandelaars, (gespecialiseerde) verpleegkundigen en begeleiders die samen met de zorgteams de zorg voor bewoners en revalidanten vormgeven. Het heeft meerwaarde om per organisatie met meerdere disciplines te komen zodat jullie nadien de opbrengst van de bijeenkomst met elkaar kunnen uitwerken. Ook de projectleiders en coördinatoren zijn dus welkom.
  • Meld u aan via dit aanmeldformulier.