19 september 2019 Inspiratiesessie Leyhoeve (Groningen) | Verbeteren relatie mantelzorgers-zorgmedewerkers

19 september 2019
12.00 - 16.30 uur (inclusief lunch)
Woonlandschap de Leyhoeve Groningen, Helperpark 258-L, 9723 ZA Groningen
Inschrijven

De Leyhoeve organiseert, als een van de vier ambassadeurs van de beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg, regelmatig inspiratiebijeenkomsten. Verspreid over hun beide locaties in Tilburg en Groningen. Zo bieden zij zoveel mogelijk mensen de mogelijkheid om met elkaar te delen, te leren en te inspireren in het kader van de vernieuwing.

Soms moeilijker dan gedacht

De Leyhoeve over de volgende inspiratiesessie: ‘Binnen de Leyhoeve werken we vanuit de relatie met bewoners én mantelzorgers. Dat blijkt soms moeilijker dan gedacht. Hoe kan dat beter? Een sessie om van elkaar te leren en elkaar te inspireren.’

We merken dat dit onderwerp speelt bij vele organisaties die meedoen aan onze landelijke vernieuwingsbeweging. Werk je ook aan dit cruciale element, om te komen tot verpleeghuiszorg waar wat ertoe doet voor álle betrokkenen steeds uitgangspunt kan zijn? Je bent van harte uitgenodigd.

Meer weten