Zor­gorganisaties en zorgver­zekeraar trekken Radicale ver­nieuwing door naar onderwijs

Geplaatst op 22 mei 2018

Zorgorganisaties en zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid slaan de handen ineen en willen samen radicale vernieuwing doortrekken naar het zorg- en welzijnsonderwijs. “Het beroepsonderwijs moet beter aansluiten bij de nieuwe praktijk”.

De beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg, van regels naar relaties, zet zich in om verpleeghuiszorg radicaal anders te organiseren. Wat de cliënt en zijn naasten belangrijk vinden, dat is het uitgangspunt. Zorgorganisaties ActiVite, DSV|Verzorgd Leven, Topaz en LOC Zeggenschap in Zorg en zorgkantoor Zorg en Zekerheid streven er gezamenlijk naar het onderwijs radicaal te vernieuwen. In dit kader hebben deze partijen een intentieverklaring getekend op 22 mei. Vernieuwing is hard nodig; volgens de bestuurders sluit het huidige zorgonderwijs onvoldoende aan bij de beweging naar radicale vernieuwing.

Gezamenlijke opgave

Mieke Hollander, projectleider Radicale vernieuwing waardevol onderwijs: “Bij een beweging als Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg van regels naar relaties is het essentieel dat we ook kijken naar het personeel. Zorg is immers een vak dat draait om mensen. Voor, door en met mensen. Personeel is dan ook het krachtigste kapitaal dat we hebben in de zorg. Maar om te zorgen dat het personeel op een goede manier mee kan bewegen, is het belangrijk dat het onderwijs aansluit bij de wensen in de praktijk in de verpleeghuizen en de beweging van regels naar relaties ondersteunt. Ook is het nodig dat onderwijs aansluit bij de huidige leerlingen en hun manier van leren. Juist om daar beter bij aan te sluiten, slaan organisaties in Leiden de handen ineen voor radicale vernieuwing van het onderwijs. Daarom zijn wij actief in gesprek met MBO en HBO onderwijsinstellingen om te zorgen dat de opleidingen van (toekomstige) medewerkers  aansluiten bij de uitgangspunten en ambitie van radicale vernieuwing verpleeghuiszorg”.

Arbeidsmarkt

Lia de Jongh, Lita Berkhout en Gerard Herbrink, bestuurders van de zorgorganisaties: “Ook de huidige personeelstekorten die vooral in de ouderenzorg spelen, dwingt ons om goed te kijken naar oplossingen. In het onderwijs zien we dat er nog veel nadruk ligt op theorie en verpleegtechnisch handelen. Terwijl je de passie die studenten hebben juist wilt behouden. Die gaat nu vaak verloren en dat is zonde. Vooral omdat het jaren duurt voordat die passie terugkomt. Daarom spannen we ons in en geven we vorm aan vernieuwende initiatieven in het onderwijs, die theorie en praktijk met elkaar verbinden. Waar ruimte is voor de waarden van mensen. Wij prijzen ons gelukkig met de reeds bestaande samenwerking met het LOC Zeggenschap in Zorg, de grote aanjager van Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg. Ook de ondersteuning van het ministerie van VWS, directie langdurige zorg ervaren wij als steun in de rug in het realiseren van onze ambitie”.

Betere zorg

Marthijn Laterveer, coördinator LOC Zeggenschap in zorg: “Ik ben erg blij met het initiatief om radicaal vernieuwend onderwijs te ontwikkelen. Vernieuwing van het onderwijs is essentieel om te komen tot zorg en ondersteuning die aansluit bij de behoeften van cliënten en naasten. Door dit initiatief  krijgen we gemotiveerde medewerkers, die over de juiste kennis en vaardigheden beschikken om de zorg te verlenen. Daarmee is het vernieuwende onderwijs een belangrijke bouwsteen om ‘radicale vernieuwing verpleeghuiszorg’ een stap dichterbij te brengen.”

Gezamenlijke ambitie

Jan Kroes, divisiemanager zorg, Zorg en Zekerheid: ”Wij juichen de gezamenlijke initiatieven en acties van de zorginstellingen en het LOC van harte toe en willen daar graag als zorgkantoor actief aan bijdragen. Ook de ambitie om de opbrengsten breed in de regio te delen heeft onze instemming.”

 

Download artikel als PDF

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

‘Droom van de beweging nog groter gewor­den’
> Serie video's

Deelnemende organisaties

Platform deelnemers

Alle deelnemers

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese