Zinzia Zorggroep over je radicaal tot de mens verhouden

Geplaatst op 15 juni 2017

Begin 2017 gaf staatssecretaris Martin van Rijn het officiële startschot aan de beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg, van regels naar relaties. Nu vier maanden later, kwamen de organisaties die zich bij de beweging hebben aangesloten opnieuw bij elkaar tijdens een landelijke inspiratiebijeenkomst. Zinzia Zorggroep ging als een van de organisaties in gesprek met deelnemers over hoe zij aan radicale vernieuwing werken. Een impressie van de vernieuwingssessie die zij verzorgden.

Aan de hand van een aantal begrippen voeren de deelnemers aan de vernieuwingssessie een levendig gesprek. Over vragen, wat zij herkennen van de situatie bij Zinzia en hoe in de eigen organisaties radicale vernieuwingsmogelijkheden gezien worden.

Verkenningen

De radicale vernieuwing in de ring begint meestal met twee Verkenningen in de wereld van waarde-volle zorg, die nieuwe deelnemers in de ring worden aangeboden. Als een stap om radicaal nieuw te organiseren zodat de relatie tussen cliënten, naasten en zorgmedewerkers steeds uitgangspunt kan zijn. En wat voor hen van waarde is. Zinzia Zorggroep start na de zomer met de verkenningen. Wat maakte dat hun organisatie “er rijp voor was” om volgende stappen te gaan zetten in hun leerproces richting “radicaal mensgericht handelen”?

Radicaal tot de mens verhouden

Zien wij wel hoe mensen in elkaar zitten? Vanuit die vraag en manier van kijken leren Zinzia medewerkers geleidelijk aan om te zien wat er toe doet voor mensen. ‘Het goede gesprek is daarbij essentieel om te leren hierover in gesprek te gaan. Want juist in de relatie tussen bewoner, professional, mantelzorger en vrijwilliger ontstaat goede en liefdevolle zorg. Doen dingen er toe.”

In de vernieuwingssessie vertelt regiomanager en projectleider Radicale vernieuwing Patricia Bender verder: de kijk op zorg bij dementie was tot twee jaar geleden nog tamelijk traditioneel. De cliënt heeft een zorgvraag en er wordt gekeken hoe iemand in het systeem past. In de behoeften van mensen en veranderde maatschappij zijn nieuwe inzichten en verantwoordelijkheden op dat gebied ontstaan waar we ons als zorgorganisaties toe moeten verhouden.

Woongesprek

Zinzia beweegt daarin mee. Door op haar vier locaties de spelers in ‘de driehoek’ van cliënten, mantelzorgers en professionals te betrekken bij het nieuwe kader over kwaliteit van leven. En te zien wat dat vraagt van Zinzia. Daaruit komt naar voren dat de verschillen in beleving en behoefte groot zijn. Leerden we dat we aan die pluriformiteit recht moeten doen door individuele gesprekken te voeren en inzicht te krijgen in de kwaliteit van leven. Zinzia doet dit door middel van het woongesprek, dat op deze route zo is ontstaan.

In het woongesprek gaan cliënt, familie en professionals met elkaar in gesprek over kwaliteit van leven en zorg op de woning, Wat is hiervoor nodig? Wie levert daar op welke manier zijn bijdrage aan? Hier worden afspraken over gemaakt. Het woongesprek vindt ongeveer eenmaal per 6 weken plaats.

Vele gezichten van kwaliteit

Afgelopen jaren en nog steeds, leerden en leren we dus dat kwaliteit meervoudig is en vele gezichten kent. Juist daarom zetten we in op diversiteit. Niet eenvoudig, maar door te kijken naar de boven- en onderstroom, naar eigenaarschap en talent, naar LEAN en presentie, interactieve visievorming, inzicht in cliëntervaring, en de ontwikkeling van teams en management, is onze aanpak in de transitie voor radicale vernieuwing echt anders geworden. Het brengt ‘harde en zachte’ inzichten uit afgelopen jaren voor ons bij elkaar.”

Andere context, andere presentie

Bender vervolgt: “Als we niet oppassen wordt het nieuwe kader vertaald naar een traditionele uitvoering. De uitdaging ligt in het loskomen van de behoefte van medewerkers en familieleden aan houvast in de vorm van lijsten en systemen. Door zelf te leren zien en handelen naar wat er toe doet voor de bewoner. We proberen bij Zinzia op een brede en gevarieerde manier medewerkers daarin ‘aan te raken’.

In die beweging van regels naar relaties, is de presentiebenadering voor ons een uitgangspunt. Het feit dat overal anders wordt gewoond en gewerkt, vraagt bijvoorbeeld iets anders van de competenties van de medewerkers ter plaatse. En dat moet ook bij wisselingen voortdurend punt van aandacht zijn. Ons doel? Samen, vanuit ‘de driehoek’ streven we er naar dat iedere bewoner in zijn leven die dingen nog ervaart die er voor hem of haar toe doen.”

Meer weten

Download artikel als PDF

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

‘Droom van de beweging nog groter gewor­den’
> Serie video's

Deelnemende organisaties

Platform deelnemers

Alle deelnemers

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese