Wetenswaar­digheden #19: April 2022

Geplaatst op 2 mei 2022

De afgelopen periode zijn er veel activiteiten, bijeenkomsten en ontwikkelingen geweest binnen de beweging Radicale vernieuwing zorg. Wij praten je kort bij wat er binnen de verschillende bijeenkomsten en actieteams gebeurt en geven een update over de betrokken partners.

Via onze website kun je allerlei achtergrondinformatie vinden bij één of meer van onderstaande onderwerpen. Via de thema’s, deelnemerspagina’s, trefwoorden bij berichten, of via de zoekfunctie.

Kernteam

Het kernteam waaraan Coördinatoren en bestuurders van Brentano, Topaz, Carintreggeland, woonzorggroep Samen en Sensire deelnemen, komt elke zes weken bijeen om elkaar bij te praten over de actieteams; de relaties met VWS, IGJ en zorgkantoren te onderhouden en om tot strategische vervolgstappen te komen voor de gehele beweging.  Organisatorische zaken zoals een begroting en de financiële verantwoording worden daar ook besproken. 

Na de halfjaarlijkse ontmoeting op 7 april en een reflectie op de afgelopen bijeenkomsten, komen we tot de conclusie dat een andere vorm mogelijk meer passend is. Het coördinatorenoverleg deelt onderling hoe het gedachtegoed van de beweging vorm krijgt binnen de verschillende deelnemende organisaties en er wordt kennis en ervaring gedeeld. Het kernteam brengen we terug naar 4 keer per jaar waarin we beweging overstijgend nieuwe maatschappelijke onderwerpen in lijn met de droom van de beweging bespreken. De beweging heeft nut als je voor de mainstream blijft; scherp aan de wind kunnen zeilen als het gaat om het waarmaken van de droom in grotere thema’s, waar we nog niet altijd weten waar het toe zal leiden. Een plek met betrokkenheid vanuit bestuur om samen te aanschouwen en te kauwen blijft hierin belangrijk.

Terugblik halfjaarlijkse ontmoeting 7 april 2022

Twee maal per jaar komen we samen met deelnemende organisaties uit onze beweging. En dit keer hadden we een feestelijk tintje, ons lustrumjaar! Radicale vernieuwing zorg bestaat vijf jaar. Er is een beweging gemaakt en op vele plekken in het land een verschil gemaakt. We zijn een krachtig netwerk dat groeit en bloeit.

Na 5 jaar kunnen we ook weer 5 jaar vooruitblikken: Hoe zien we de droom van de beweging terug in onze huidige praktijk? Hoe blijven we groeien en bloeien? En wat betekent dit eigenlijk voor jou, voor ons en voor onze activiteiten als beweging? Lees het verslag van de halfjaarlijkse ontmoeting. Onze toekomst is samen. Iedereen mag er zijn, ongeacht je kwetsbaarheid. We gaan gebruik maken van de krachten die er al zijn, bijvoorbeeld lokale netwerken. Het is goed om aan te sluiten en mee te werken op plekken waar al energie is. De nieuwe focus is dan ook: verbindingen aangaan. We kijken naar het leven van de mens in de samenleving. In de toekomst werken we vanuit samenleving perspectief en verhouden we ons daartoe. We blijven zaaien en oogsten. Dat deden we in het verleden, dat doen we in het heden en blijven we doen in de toekomst.

Actieteams

Actieteam Vrijheid en veiligheid voor het levensgeluk van cliënten

Het actieteam komt 10 mei bijeen. Op de agenda staat onder meer: Een terugkoppeling van de werkgroepen: Alternatieve stappenplan en rapportage, VS als WZD functionaris, Ruimte voor dementie en WZD in de thuiszorg. We gaan actief aan de slag in workshops van een aantal werkgroepen. En de trekkers van het actieteam geven inzicht wat er op landelijk niveau teweeg wordt gebracht met de ervaringen en inzichten uit de praktijk van de beweging.

In dit nieuwsbericht houden we je op de hoogte over hoe en waar we de adviezen onder de aandacht brengen.

Bijeenkomsten

Starten bij het leven

Het ziekteverzuim in de zorg is erg hoog door de corona. Er is te weinig personeel. Door vergrijzing zijn er steeds minder mensen beschikbaar voor de zorg. Alleen meer geld lost dat niet op. Binnen de verschillende bewegingen radicale vernieuwing staan daarom mensen op die naar nieuwe wegen zoeken zo ook binnen de bewegingen radicale vernieuwing. Tijdens een gezamenlijke bijeenkomst tussen een aantal bestuurders van deelnemende partijen en LOC ontstond energie om nieuwe wegen te zoeken. Met als hoofdconclusie dat we in het denken moeten starten bij het leven van mensen. En niet bij zorg en van daaruit wat er moet gebeuren. Waarbij het wenselijk en noodzakelijk is om met de bewoners van buurten en dorpen samen te zoeken naar passende oplossingen. Daar horen ook nieuwe partners bij, zoals woningcorporaties, gemeenten, verenigingen en clubs.

De eerste brainstorm over het zoeken naar nieuwe wegen gaf veel energie. We gaan kijken hoe we dat enthousiasme met meer mensen kunnen delen. Zodat er een steeds grotere groep komt die aansluit bij wat de samenleving wil.

Voor de planning van verschillende bijeenkomsten, bekijk onze agenda.

Week van de Radicale vernieuwing

Het lijkt nog ver weg, maar voordat je het weet is het 7 november. Dan gaat de week van de Radicale vernieuwing van start. De inspiratieweek die helpt om de gezamenlijke droom van alle deelnemende organisaties dichterbij te brengen. Het is een moment om inspiratie en inzichten op te doen, om kennis uit te wisselen en elkaar te ontmoeten, om het gesprek te voeren over wat je zelf kunt doen in je eigen rol en functie. En wat je in de eigen organisatie kunt doen. We zijn met het kernteam en coördinatorenoverleg al aan het nadenken over een waardevolle, betekenisvolle invulling van deze week. Alle ideeën en wensen zijn welkom! Laat het ons weten via radicalevernieuwing@loc.nl 

Kijktip: vijf inzichten uit ons werkbezoek

Ons actieteam Ruimte voor dementie onderzoekt wat er nodig is om alle deuren in de verpleeghuiszorg te openen. Ook op afdelingen waar mensen wonen met dementie. We gingen op werkbezoek bij Ouderenlandgoed Grootenhout in Mariahout waar de deuren nooit zijn gesloten.

In een korte video worden de bevinden gedeeld. Lees het nieuwsbericht.

Deelnemers

Voor meer informatie over de deelnemende organisaties, zie deze pagina op ons sociaal platform: www.radicalevernieuwing.nl/deelnemers

Meer weten

Op www.radicalevernieuwing.nl kun je allerlei achtergrondinformatie vinden bij één of meer van bovenstaande onderwerpen. Via de thema’s, deelnemerspagina’s, trefwoorden bij berichten of via de zoekfunctie. Je vindt er informatie over de laatste ontwikkelingen en ook informatie over onderwerpen die in deze versie van de wetenswaardigheden niet aan bod kwamen. Onder elke pagina heb je de gelegenheid om mee te praten of vragen te stellen. Zelf een bericht plaatsen kan ook via: www.radicalevernieuwing.nl/praat-mee  Aanmelden voor de nieuwsbrief kan hier.

Download artikel als PDF

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Week van de Radicale vernieuwing
> Terugkijken & verslag lezen

Deelnemende organisaties

Platform deelnemers

Alle deelnemers

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese