Wetenswaar­digheden #5 | mei – juli ‘19

Geplaatst op 7 juli 2019

Hierbij presenteren we graag de volgende versie van onze ‘wetenswaardigheden’. Periodiek geven we via de wetenswaardigheden nog weer op een andere manier inzicht in waar zoal aan gewerkt wordt in de beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg en waar dat zoal toe leidt. Een overzicht op hoofdpunten.

Via onze website kun je allerlei achtergrondinformatie vinden bij een of meer van onderstaande onderwerpen. Via de thema’s, deelnemerspagina’s, trefwoorden bij berichten. Of via de zoekfunctie. Liever in pdf-formaat de wetenswaardigheden snellen? Download de pdf.

Deelnemers

In totaal nemen momenteel 40 organisaties deel aan de beweging.

Voor het actuele overzicht, zie https://www.radicalevernieuwing.nl/deelnemers/

Publicatie vernieuwing onderwijs

Op 16 mei jl. was een inspirerende bijeenkomst met de vertegenwoordigers van de samenwerkingsinitiatieven die beschreven worden in de publicatie die we aan het maken zijn. Doel was om (zoals we ook gedaan hebben in de voorbereiding van de publicatie Zicht op vernieuwing) met elkaar de inzichten te bespreken, die de artikelen opleveren. Wat zijn de rode draden? Wat valt op? Welke patronen zien we? Dit heeft tips opgeleverd voor de gesprekken van onderwijs en zorgorganisaties over de gewenste vernieuwing van het onderwijs.

Het voornemen is de publicatie te benutten om vanuit de beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg een netwerk te stimuleren van zorgorganisaties en onderwijsorganisaties, die uitvoering (willen) geven aan deze vernieuwing. Zodat men elkaar kan inspireren en van elkaar kan leren. Dit is besproken in het overleg met VWS op 18 juni jl. Aloys Kersten, onze contactpersoon bij VWS voor dit thema, nam deel aan dit overleg. Aloys Kersten heeft voorgesteld om het idee om een netwerk te stimuleren van innovatieve samenwerkingsverbanden in het zorgonderwijs, te bespreken met MEVA en OCW op 4 juli.

Op 11 september a.s. zal Minister Hugo de Jonge de publicatie in ontvangst nemen tijdens zijn werkbezoek aan Topaz. Lees ook het artikel in ons laatste E-zine over de publicatie.

Inspiratiereizen samenwerkingsinitiatieven zorg – onderwijs

Om beter te kunnen begrijpen wat de kenmerken zijn van de samenwerkingsinitiatieven, wat werkt, welke vraagstukken er zijn, e.d. en om elkaar te inspireren, worden bijeenkomsten georganiseerd.

Viattence heeft op 21 mei jl. in Epe met ROC Landstede en het Deltion College een mooie bijeenkomst georganiseerd voor belangstellenden. Zie hier een verslag in woord en beeld.

Warm Thuis, Woonzorggroep Samen en het Horizon College organiseren op 19 september a.s. een bijeenkomst in Noord Holland. Zie: https://www.radicalevernieuwing.nl/agenda/tweede-stop-inspiratieroute-onderwijsvernieuwers-fieldlab-verzorgende-ig/

Tangenborgh gaat mogelijk in november a.s. de derde stop in deze inspiratiereis organiseren. Surplus en Topaz/DSV verzorgd leven en Activite pakken de handschoen begin 2020 op.

Het Grootste Rijnland Praktijk Festival 2019

Op 20 juni jl. was dit jaarlijkse festival in Deventer. Vanuit de beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg hebben Zorgcentra de Betuwe, Zorghuizen Noord Nederland en Topaz (met Joep Bartholomeus) sessies verzorgd. Als Rijnlander van het jaar 2019 is Ruth Maas, bestuurder van Zorgcentra de Betuwe (deelnemer in onze vernieuwingsbeweging) gekozen.

Werkconferentie Wet Zorg en Dwang 

Saskia van Opijnen, bestuurder van Noorderbreedte, heeft het initiatief genomen om een bijeenkomst te organiseren over de uitvoering van de Wet Zorg en Dwang: op welke manier kun je, gebaseerd op de visie in de beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg (van regels naar relaties!) voldoen aan deze wet. Welke verschillende handelingsperspectieven zijn er voor bestuurders, SOG’s en psychologen, projectleiders en zorgmedewerkers?

De bijeenkomst wordt in de komende weken voorbereid en zal naar verwachting in september a.s. plaatsvinden.

Actie-Onderzoek Ondersteunende Diensten

In de bijeenkomst bij Sensire op 3 juni jl. viel een aantal bouwstenen van het actie-onderzoek mooi in elkaar. De vertegenwoordigers van Sensire vertelden hoe ze vanuit een collectieve ambitie de voor- én de achterkant (zorgteams en back-office) organiseren. Daarbij is duidelijk wie waar over gaat. De voorkant geeft aan welke informatie zij nodig hebben om de besluiten te kunnen nemen die zij nodig hebben. Niet de achterkant bepaalt welke ict-oplossingen helpend zijn, de voorkant doet dat. De achterkant helpt om alles aan elkaar te koppelen en inzichten terug te geven. Sensire had zelfs een intern bedrijfskundig adviseur die de teams hielp het dashboard te duiden.

We hebben nog twee bijeenkomsten te gaan. De uitwisselingsbijeenkomst en de meesterproef.

De komende maanden, tot en met september, gaan de deelnemers in tweetallen bij elkaar op bezoek. Daar laten zij aan elkaar zien hoe de voor- en achterkant zijn geregeld. Wat gaat goed en waar wordt nog aan gewerkt?. De bezoekende partij denkt mee en geeft tips. Op basis van de twee bezoeken schrijft ieder voor zijn eigen organisatie in twee A4-tjes wat zij hebben geleerd tijdens het Actie-Onderzoek, welke stappen er zijn gezet en wat nu beter gaat.

Deze bijdragen worden bijeengebracht in een publicatie dat als verantwoording dient. Maar nog belangrijker: als hulpmiddel voor andere organisaties om ook een slag te slaan naar beter en effectiever organiseren.

Tot slot wordt in oktober a.s. een slotbijeenkomst (de meesterproef) georganiseerd. Waarin iedere deelnemer in een kwartier zijn leertraject beschrijft en wat er ten positieve is veranderd. Het traject wordt afgesloten met de geleerde lessen en stappen voor de toekomst. Andere deelnemende organisaties in de beweging worden uitgenodigd en de publicatie wordt gepresenteerd.

De bijeenkomst vindt plaats op maandag 28 oktober a.s. van 12.00 uur – 16.00 uur in de regio Utrecht.

Leernetwerken bestuurlijk leiderschap

In totaal hebben 22 bestuurders positief gereageerd op het voorstel voor de leernetwerken en aangegeven dat zij deel willen gaan nemen. 3 bestuurders gaan de ontwikkelingen volgen en willen mogelijk later (in een nieuw te starten leernetwerk) aansluiten.

Vier managers van de zorgkantoren (Zorg en Zekerheid, CZ, VGZ en Zilveren Kruis) gaan deelnemen en een vertegenwoordiger van de directie Langdurige zorg van VWS (Jaap Janse –  plaatsvervangend VWS-directeur langdurige zorg). Vanuit het LOC gaan drie vertegenwoordigers deelnemen (de coördinatoren LOC en Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg (RVV)). Dit betekent dat er momenteel 30 belangstellenden zijn en drie leernetwerken kunnen gaan starten. Ronnie van Diemen (IGJ) laat zich graag een keer voor een thema uitnodigen.

Op 3 juli is de bijeenkomst waarin met elkaar de groepen worden gevormd en afspraken worden gemaakt.

Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg 2020 en verder

Uit de belronde met de bestuurders van de deelnemende verpleeghuizen in de beweging blijkt dat 27 organisaties deel willen blijven nemen in 2020. Het voorstel voor de doorontwikkeling van de beweging en de (financiële) bijdrage die dit gaat vragen van de deelnemers wordt momenteel voorbereid. Voor de financiële bijdrage in de komende jaren wordt een onderscheid gemaakt in grote, middelgrote en kleinere organisaties.

Uit de gesprekken die inmiddels met 4 van de 6 zorgkantoren zijn gevoerd, blijkt dat zij verbonden willen blijven aan de beweging.

De managers zien dat de beweging aansluit op de maatschappelijke vraag om in de verpleeghuiszorg niet de regels, maar de relaties voorop te stellen. Zij willen hier hun bijdrage aan leveren. Door deel te nemen aan de activiteiten binnen de beweging, ruimte en expertise beschikbaar te stellen en waar mogelijk financiering uit de transitiemiddelen of ontwikkelingsgelden beschikbaar te stellen voor plannen van de deelnemende organisaties in de eigen zorgkantoorregio, als daar voldoende draagvlak voor is bij de overige (niet-deelnemende) zorgorganisaties in de regio.

In het gesprek van de ambassadeurs in de beweging, LOC en VWS op 18 juni jl. concludeerde Jaap Janse (plaatsvervangend VWS-directeur langdurige zorg) dat de beweging momenteel grote stappen zet naar de verduurzaming van de beweging, zonder daarbij afhankelijk te zijn van subsidie. Hij geeft aan dat VWS wil kijken wat VWS kan betekenen ten aanzien van een landelijk congres en een publicatie voor 2020 en 2021.

Communicatie-activiteiten

Noemenswaardig in aanvulling op bovenstaande activiteiten:

Meer weten

Op www.radicalevernieuwing.nl kun je allerlei achtergrondinformatie vinden bij een of meer van bovenstaande onderwerpen. Via de thema’s, deelnemerspagina’s, trefwoorden bij berichten. Of via de zoekfunctie. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan hier, en voor de maandelijkse nieuwsbrief Waarde-vol onderwijs hier.

Download artikel als PDF

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

‘Droom van de beweging nog groter gewor­den’
> Serie video's

Deelnemende organisaties

Platform deelnemers

Alle deelnemers

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese