Werken aan borging van Waarde-vol Onderwijs

Geplaatst op 4 februari 2021

‘Hoe borgen we de communicatie rondom (de werving voor) Radicale Vernieuwing Waarde-vol Onderwijs® (RVWO)?’ Over die vraag bogen zich de leden van de werkgroep communicatie RVWO (zie kader) tijdens een online ‘heimiddag’ op 14 januari.

Mieke Hollander, initiator en projectleider van RVWO, opende de bijeenkomst om 11.30 uur. In een presentatie blikte zij terug op de start van RVWO in 2018. Aan de hand van een aantal kengetallen liet ze zien wat er sindsdien op het gebied van de communicatie is bereikt. Zo groeide het aantal bezoekers van de website waardevolonderwijs.nl en het aantal abonnees op de nieuwsbrief RVWO. Ook liet Mieke zien voor welke onderwerpen er in de communicatie aandacht is geweest, hoe vaak deze aan bod zijn geweest en op welke wijze. En ze stond stil bij de diverse producten die zijn gerealiseerd, zoals podcasts, artikelen in vakbladen, persberichten, banners.

Focus voor 2021

Tijdens de vorige heidag van de werkgroep communicatie, eind augustus 2020, stond al de vraag centraal: hoe kunnen we de communicatie rondom RVWO verduurzamen? Op 14 januari ging de werkgroep hier dieper op in. Dat gebeurde aan de hand van twee vragen: Wat is de kernopdracht van de afdeling communicatie & werving van de zorgorganisatie? Biedt deze voldoende ruimte voor de borging van RVWO?
De adviseurs (arbeidsmarkt)communicatie van de drie zorgorganisaties gaven aan zij verwachten dat dit laatste zeker zal lukken. Belangrijk daarbij is dat er ook in de toekomst gewerkt wordt aan ‘alignment’ op alle niveaus binnen de organisaties, omdat de verschillende niveaus elkaar voeden met informatie over RVWO.

Contentkalender

Vervolgens boog de werkgroep zich over de vraag: Hoe gaan we in de toekomst verder met de contentkalender? In deze jaarkalender vermelden de leden van de werkgroep aan welke gebeurtenissen en thema’s zij aandacht willen schenken en op welke manier, via welk medium. De kalender wordt regelmatig geactualiseerd en aangevuld. Iedereen toonde zich tevreden over dit instrument en gaf aan het in de toekomst te willen blijven gebruiken. Wellicht is het mogelijk om er nog meer een ‘werkdocument’ van te maken, zodat meer medewerkers (van de zorgorganisaties) dan alleen de leden van de werkgroep communicatie eraan kunnen bijdragen.

Wervingsplan

Tijdens eerdere heidagen en vergaderingen van de werkgroep is er aandacht geweest voor het wervingsplan RVWO. Hierin staat precies aangegeven wat jaarlijks belangrijke momenten zijn ten aanzien van de werving van nieuwe studenten en wie wat wanneer doet, ook op communicatiegebied. Op 14 januari is afgesproken om de belangrijke data uit dit plan ook op te nemen in de contentkalender. Ook werd voorgesteld om de contentkalender te koppelen aan de arbeidsmarktcampagnes.

Handreiking studenten

Nieuwe studenten RVWO krijgen bij de start van hun opleiding altijd een factsheet. Hierin staat belangrijke informatie over de opleiding. Mieke vroeg zich tijdens de heidag af hoe deze factsheet toekomstbestendiger kan worden. Is het wellicht een goed idee om de informatie in een andere vorm te gieten, bijvoorbeeld een filmpje of een vlog? De leden van de werkgroep spraken af dat ze hierover zullen nadenken.

Terug- en vooruitkijken

Verder gaven de werkgroepleden aan dat ze voortaan in de vergaderingen graag stil willen staan bij de evaluaties die iedere vier maanden gehouden worden met studenten, werkbegeleiders en docenten. Ook spraken ze nog uitgebreid over hoe je het ‘ambassadeurschap’ voor RVWO beter vorm kunt geven en welke mensen dit zouden kunnen doen. Zouden de recruiters hierin een rol kunnen spelen? Of studenten? Tot slot maakten de leden van de werkgroep de afspraak zich nog eens opnieuw te buigen over de uitgangspunten uit het Communicatieplan van 2018 en het bijbehorende Social-Mediaplan. Zijn deze nog actueel of moeten ze na vier jaar misschien worden aangepast?

Stappen gezet

Aan het einde van de online heimiddag, om 15.30 uur, concludeerde de werkgroep dat er echt weer stappen zijn gezet om tot borging van de communicatie van RVWO te komen. En ook, dat de meeting genoeg stof bood voor weer een volgende inspirerende bijeenkomst!

Over RVWO en de werkgroep communicatie
Radicale Vernieuwing Waarde-Vol Onderwijs® vernieuwt het zorgonderwijs, zodat de zorg en ondersteuning duurzaam kunnen aansluiten bij de waarde(n) van mensen met een zorgvraag en hun naasten én zorgprofessionals hun werk met plezier doen. De zorgorganisaties die uitvoering geven aan de praktijk-leerroute RVWO zijn: ActiVite, DSV|verzorgd leven en Topaz. Hun adviseurs (arbeidsmarkt)communicatie maken deel uit van de werkgroep communicatie RVWO. Deze spant zich ervoor in om RVWO goed op de kaart te zetten, kennis te delen en ervoor te zorgen dat studenten, collega’s en geïnteresseerde partijen geïnformeerd zijn. Ook twee externe  communicatieprofessionals maken deel uit van de werkgroep. Mieke Hollander, projectleider RVWO, is de voorzitter. (Meer informatie over RVWO lees je in de RVWO-nieuwsbrief).

Tekst: Femke van den Berg. Beeld: Douwe Dronkert.

Download artikel als PDF

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

‘Droom van de beweging nog groter gewor­den’
> Serie video's

Deelnemende organisaties

Platform deelnemers

Alle deelnemers

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese