“Waar­de-vol Onder­wijs®, CIV en practoraat gaan elkaar verster­ken”

Geplaatst op 17 december 2018

Wat hebben het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Welzijn en Zorg (CIV W&Z) en Radicale Vernieuwing – Waarde-vol Onderwijs® met elkaar te maken? En hoe kan een practoraat bijdragen aan Waarde-vol Onderwijs? Annette van Krimpen, directeur mbo college Welzijn & lid programma management team CIV Welzijn & Zorg, legt het uit.

Wat is eigenlijk het CIV W&Z?

“Dit is een regionaal samenwerkingsverband van zorg- en welzijnsorganisaties, basisonderwijs, kinderopvang en de gemeenten Alphen aan den Rijn, Gouda, Leiden, Woerden en Zoetermeer. Het is opgericht begin 2018. Veertig partijen hebben toen de handen ineengeslagen met als doel de kloof tussen wat studenten leren op school en wat nodig is in de praktijk te overbruggen. We willen allemaal graag dat beginnende beroepsbeoefenaren beschikken over de juiste competenties. Nu is dat niet altijd het geval, omdat het onderwijs lastig de snelle veranderingen in de praktijk kan bijbenen. Door dichter naar die praktijk toe te bewegen, willen we beter gaan aansluiten bij wat nodig is op de werkvloer.”

Wat gaan jullie ondernemen om onderwijs en werkveld beter en sneller op elkaar af te stemmen?

“De samenwerkingspartners en een voorbereidingsgroep van mboRijnland hebben een Plan van Aanpak opgesteld, waarin staat aan welke speerpunten we gaan werken. Ten eerste zullen we modulair en certificeerbaar onderwijs ontwikkelen, bijvoorbeeld over nieuwe zorginnovaties. Verder willen we hybride wijklabs ontwikkelen, waarin studenten en medewerkers van zorg- en welzijnsinstellingen samenwerken aan het versterken van de zorg en het welzijnswerk in buurten. Tot slot richten we een practoraat op, een expertisecentrum voor praktijkonderzoek. Bij elk van deze drie proposities ontwikkelen we met de partners activiteiten en projecten, welke we de komende jaren gezamenlijk uit gaan voeren.”

Er is subsidie aangevraagd voor het CIV? Hoe ‘manage’ je eigenlijk zo’n subsidieaanvraag?

“Klopt, we hebben een subsidieaanvraag ingediend bij het Regionaal investeringsfonds mbo. Deze subsidie is bedoeld om innovaties te stimuleren. Om de aanvraag behapbaar te maken, hadden we de proposities verdeeld tussen de drie programmamanagers van het CIV. Zelf deed ik – samen met mijn collega Mariët van de Scheur, deelprojectleider Radicale Vernieuwing – Waarde-vol Onderwijs – hybride wijklabs en certificeerbaar onderwijs. Collega Ria van Oosterhout houdt zich bezig met het opzetten van het practoraat. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor het opzetten van de organisatie van het CIV en de jaarlijkse verantwoording over de subsidie richting het ministerie van OCW.
In oktober werd bekend dat de subsidiebijdrage is toegekend.”

Waar staan jullie nu met het CIV in relatie tot Radicale Vernieuwing – Waarde-vol Onderwijs?

“Er is recent een samenwerkingsovereenkomst getekend met zorgorganisaties ActiVite, DSV|verzorgd leven en Topaz, met als doelstelling het project Radicale Vernieuwing -Waarde-vol Onderwijs, dat ruim een jaar geleden door hen is gestart, verder te ontwikkelen en aan te haken bij het CIV. De doelstellingen van Radicale Vernieuwing – Waarde-vol Onderwijs en CIV liggen zo in elkaars verlengde dat dit niet meer dan logisch is.”

Kun je nog meer vertellen over CIV en Radicale Vernieuwing – Waarde-vol Onderwijs?

“Bij Waarde-vol Onderwijs volgen studenten hun opleiding vooral in de praktijk en wordt de opleiding in nauw overleg met het werkveld vormgegeven. Dat sluit heel mooi aan bij wat we met het CIV ook beogen.

Het is bijzonder om te zien hoe Waarde-vol Onderwijs nu vorm begint te krijgen. Zo is het bijvoorbeeld heel vernieuwend dat studenten van verschillende niveaus samen les krijgen. Dat zorgt voor een heel andere dynamiek. Ze leren elkaars taken en aanpak goed kennen. Dat is waardevol voor de samenwerking op de werkvloer. Dat zo’n vernieuwing goed uitpakt, geeft heel veel energie om in dit project te blijven investeren.

Het CIV wil een broedplaats zijn, een plek waar we denkkracht en menskracht beschikbaar stellen om nieuwe ideeën te bedenken en ontwikkelingen op gang te brengen. We worden heel blij van de intensiteit en betrokkenheid waarmee we samenwerken.”

Jullie zijn ook bezig een practoraat op te richten. Wat is dat?

Practoraten zijn expertisecentra waar praktijkgericht onderzoek gedaan wordt. We denken nu aan een setting waarin studenten, medewerkers en docenten samen met een practor werken aan onderzoek in het werkveld van het mbo. Onlangs hebben we ons aangemeld bij de stichting ‘Ieder mbo een practoraat’. Doel van deze stichting is te komen tot een nationaal netwerk van practoraten bij mbo-instellingen. De mensen van de stichting gaan ons begeleiden met het opzetten van het practoraat voor Welzijn & Zorg.”

Hoe kan het practoraat Waarde-vol Onderwijs versterken?

“Wij zouden vanuit het practoraat een bijdrage kunnen leveren aan het beantwoorden van onderzoeksvragen. Zodra het practoraat voorzien is van een practor en de focus is vastgesteld, gaan we daarover in gesprek.”

Wat is je stip op de horizon? Wanneer ben je tevreden?

“Als onderwijs kunnen wij de stip op de horizon niet bepalen. Uiteindelijk geven de behoeften van bewoners, cliënten, patiënten, maar ook de wensen van de studenten onze richting aan. Het is belangrijk om het gesprek met al deze belangrijke partners op gang te houden, als kritische vrienden, en om flexibel in te spelen op veranderingen die zich ongetwijfeld zullen blijven voordoen. Wat vandaag nodig en wenselijk is, kan volgende maand anders zijn en volgend jaar al helemaal. Het zou mooi zijn, als we de flexibiliteit creëren om steeds opnieuw te kunnen innoveren.”

In dit filmpje vertellen Annette en haar collega Mariët meer over Waarde-vol Onderwijs en mboRijnland.

Femke van den Berg (Bureau Bisontekst)

Download artikel als PDF

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

‘Droom van de beweging nog groter gewor­den’
> Serie video's

Deelnemende organisaties

Platform deelnemers

Alle deelnemers

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese