Volgende stappen landelijk netwerk onder­wijsver­nieuwing

Geplaatst op 2 april 2021

Droom radicale zorgvernieuwing basis zorgonderwijs

Goed en aantrekkelijk zorg- en welzijnsonderwijs is een voorwaarde voor vernieuwing van zorg en welzijn. Daarom werken zorgorganisaties binnen de beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg actief aan vernieuwing van het zorgonderwijs. Om inspiratie op te doen en samen problemen te bespreken ontmoeten zij en onderwijsorganisaties elkaar. In februari was er weer een bijeenkomst. Streven is om in 2021 een vakschool te starten.

Sinds de start van de beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg staat ook vernieuwing van het zorgonderwijs op de agenda. In het afgelopen half jaar zijn twee sporen ontstaan: een netwerk vormen voor uitwisseling en er worden gesprekken gevoerd over een gezamenlijk op te richten vakschool Waardevolle zorg. Het netwerk kwam begin februari weer bijeen. Een impressie.

West-Brabant

Zorgorganisatie Surplus werkt met andere partijen in West-Brabant aan onderwijsvernieuwing, vanuit uitgangspunten als:
• elke unieke cliënt eigen regie, dus ook elke unieke (nieuwe) medewerker regie over het eigen leerproces;
• leren en ontwikkelen in de zorgorganisatie én samenleving;
• zorgorganisatie is mede-eigenaar van het geboden onderwijs;
• niet spreken over ‘leerlingen’ maar ‘Collega’s In Opleiding/Ontwikkeling’ (CIO’s) bevordert gelijkwaardigheid;
• CIO’s doen kennis en ervaring op in de dagelijkse praktijk van de plek waar ze werken en leren vooral ook van cliënten;
• temidden van ‘leer-gemeenschappen’: iedereen in de wijk (ook naasten) kan meedoen in het onderwijs, als deelnemer of docent;
• elke maand kunnen studenten starten. Dit leidt al tot meer instroom van studenten en minder uitval dan bij het ROC.

Amsterdam

In Amsterdam zijn veel van bovenstaande uitgangspunten terug te vinden. Daar werken zorgorganisaties samen met het ROC van Amsterdam, in het kader van het initiatief ‘Fieldlabs’. Inmiddels zijn vier ‘Fieldlabs’ (leer-werkomgevingen) ontwikkeld. Nauwe samenwerking tussen onderwijs- en zorgorganisaties leidt tot veel meer onderling begrip en dat helpt de benodigde samenwerking. Alles dat hier is geleerd wordt nu beschikbaar gemaakt voor anderen.

Zuid-Holland Noord

Bij Radicale Vernieuwing Waarde-vol Onderwijs® in Zuid-Holland Noord bundelen sinds 2018 drie zorgorganisaties krachten met mboRijnland en met Hogeschool Windesheim. De flexibiliteit die van docenten maar ook zorgorganisaties én studenten gevraagd wordt om te vernieuwen, is ook hier groot. Over de benodigde cultuurverandering wordt veel geleerd.

In beweging

Deelnemers in dit landelijke netwerk willen graag verder een beroep doen op elkaars expertise en ervaring. Daarmee willen ze ook de impact van de zorgonderwijsvernieuwing in het land vergroten. De droom en uitgangspunten van Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg – en de uitdagingen die dit met zich meebrengt – verbinden de vernieuwers. De gedeelde droom is dat het in de (verpleeghuis)zorg steeds draait om wat ertoe doet voor bewoners, naasten en medewerkers. Dat betekent dat het onderwijs ook daadwerkelijke kantelt, meer gericht is op wat voor studenten en degenen die les geven van waarde is. En dat niet de onderwijssystemen en regels centraal staan maar de mensen om wie het draait. Er is dan ook enthousiasme om op verschillende niveaus het netwerk verder vorm te geven.

Het netwerk is ontstaan als actieteam in de beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg en ontwikkelt zich tot een zelfstandige beweging Radicale vernieuwing zorgonderwijs – nauw verbonden met Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg. Het is een beweging waarin iedereen actief kan bijdragen. Zo zijn er weer meer mensen die aangeven betrokken te willen zijn bij nieuwe bijeenkomsten en die ook voor te willen bereiden. Zo kan steeds een optimaal beroep gedaan worden op de beschikbare expertise, kennis, ervaring, talenten, behoeften en potentie. Er zijn bijvoorbeeld ideeën voor nog interactievere bijeenkomsten, over specifieke onderwerpen die belangrijk blijken bij het vernieuwen. Vragenuurtjes met deskundigen uit het netwerk. Of juist heel open bijeenkomsten om vernieuwers, hun deskundigheid en waar zij aan werken (verder) te leren kennen. Om zo ook onderling af te kunnen spreken, specifieker
uit te kunnen wisselen of samen te werken.

Uitwisselen, versterken, samenwerken

Activiteiten in het kader van Radicale vernieuwing zorgonderwijs zullen verder gericht zijn op onderlinge uitwisseling en versterking. Met mensen uit de zorgpraktijk én het zorgonderwijs. En daarnaast zijn activiteiten gericht op nog actievere samenwerking zoals in het gezamenlijk oprichten van de vakschool Waardevolle zorg.

Meer lezen

  • Meer informatie, praktijkvoorbeelden en ontwikkelingen binnen Radicale vernieuwing zorgonderwijs vind je hier
  • Lees ook over andere bewegingen Radicale vernieuwing in het laatste LOC-tijdschrift Zorg & Zeggenschap:
    jeugdzorg (pagina 19), de langdurige ggz (pagina 32).
  • Meer over Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg vind je op www.radicalevernieuwing.nl
Download artikel als PDF

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

‘Droom van de beweging nog groter gewor­den’
> Serie video's

Deelnemende organisaties

Platform deelnemers

Alle deelnemers

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese