11/11 Vervolg onderzoek mogelijkheden Wet zorg en dwang

De droom van deelnemers aan Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg gaat over zorg waarin mensen steeds het uitgangspunt zijn en niet regels of protocollen. 9 oktober werd er in de vernieuwingsbeweging een bijeenkomst georganiseerd speciaal over wat die droom betekent voor hoe je om kunt gaan met vrijheid en veiligheid van bewoners. En met de nieuwe Wet zorg en dwang. 11 november bouwen we verder op de inzichten en concrete tips van 9 oktober.

Op korte termijn verschijnt in onze media een beknopte publicatie waarin inzichten en tips uit de bijeenkomst van 9 oktober gebundeld zijn. Die vormen de basis van de deelsessie over dit onderwerp tijdens de landelijke inspiratiebijeenkomst op 11 november. Ook onderwerp van gesprek zal zijn of je ook op alternatieve manieren om kunt gaan met bepaalde onderdelen van de Wet zorg en dwang. Meer daarover in dit bericht.

Meer weten

De landelijke inspiratiebijeenkomst van 11 november is alleen voor mensen die betrokken zijn bij een organisatie die meedoet aan Radicale vernieuwing. De sessie tijdens de landelijke inspiratiebijeenkomst zal begeleid worden door Saskia van Opijnen (bestuurder Noorderbreedte) en Cynthia op den Brouw (clustermanager bij Volckaert).

  • Lees meer over de landelijke inspiratiebijeenkomst op 11 november

Geplaatst op: 4 november 2019
Laatst gewijzigd op: 4 november 2019