Verslag actieteam Zorgtechnologie: slim incon­tinen­tiemateriaal

Geplaatst op 20 oktober 2021

Tekst: Elly van der Wijk van deelnemer De Leyhoeve en Clementine Schuurman van vernieuwer Woonzorggroep Samen

Hoe draagt zorgtechnologie bij aan levensgeluk van een bewoner of cliënt? Waar zit de meerwaarde, niet vanuit het perspectief van de technologie, maar vanuit het oogpunt van de bewoner? Dat is waar deelnemers in dit actieteam elkaar en de samenwerkingspartners op bevragen en kennis en ervaringen over delen.  

Slim incontinentiemateriaal

Op donderdag 23 september nam Kitty de Jong, zelfstandig innovatieadviseur, ons mee in de ontwikkelingen van slim incontinentiemateriaal. Een geweldig product voor bewoners én collega’s, maar lastig om in een businesscase rond te krijgen. Ze praat ons onder andere bij over de landelijke ervaringen in de kwaliteitsbeleving en de actuele stand van zaken binnen het landelijke initiatief om de kosten voor slim incontinentiemateriaal toegankelijker te krijgen.

Vrijwel alle 18 deelnemers hebben ervaringen met of wel eens gehoord van dit succesvolle product. De verwachtingen zijn hooggespannen vanuit verschillende invalshoeken. Er zijn betrokkenen die met deze mooie kwaliteitsverbetering graag hun zorgprocessen efficiënter zien. Er is nieuwsgierigheid hoe deze succesvolle inhoud ook financieel mogelijk gemaakt kan worden. Weer een ander oriënteert zich nog en wil graag inzicht in de uitglijders.

Wat centraal staat is het welzijn, welbevinden van een bewoner en de toegevoegde waarde tot op het niveau van de individuele bewoner. 

Bijdrage aan comfort en gezondheid

De ervaringen zijn dat het slimme incontinentiemateriaal direct comfort kan opleveren voor de bewoner. Een ongestoorde nachtrust, minder huidaandoeningen, passend comfortabel materiaal, zaken die kunnen bijdragen aan oprechte aandacht, het beter begrijpen van gedrag en het levert aantoonbaar gezondheidswinst.

De oprechte aandacht kan gestimuleerd worden als bewoner, naaste en medewerker (bij bewoners die dat willen) met dit product direct inzicht krijgen in de patronen van de toiletgang van de bewoner. Daar kun je als betrokkene direct naar handelen, omdat je het te allen tijde kunt monitoren. Dit kan vervelende situaties voor cliënten voorkomen, en daarmee kan het bijvoorbeeld ook schaamte voorkomen. De regie van een bewoner en de ondersteuning van medewerkers kan daarmee enorm geholpen worden.

Op de vraag of er alternatieven zijn op de markt is het antwoord dat die er zijn, maar deze initiatieven lijken vooralsnog minder aan te sluiten op datgene wat de bewoner in het maatwerk nodig heeft.

De businesscase

De vraagt die er leeft, is waarom de succesvolle pilots binnen de verschillende deelnemende organisaties niet worden opgeschaald. En waarom sommige organisaties niet verder komen dan het eenmalig verkrijgen van inzichten in het toiletgebruik van de bewoner. Dit lijkt alles te maken te hebben met het moeilijk operationeel maken van de besparingen waardoor deze niet altijd even makkelijk te verzilveren zijn. Terwijl het materiaal/de technologie zelf kostbaar is. Hierdoor is de businesscase moeilijk rond te breien.  

Meer samenwerking

Vanuit het  perspectief van de bewoner kan slim incontinentiemateriaal bijdragen aan iemand zijn levensgeluk. En het kan de medewerker inzicht en werkplezier opleveren. 

In de praktijk blijkt echter dat het voor startups in de Nederlandse zorgtechnologiemarkt moeilijk doorstarten is. Er zijn mooie innovaties, die daadwerkelijk bijdragen aan de zorg maar waarvan de businessmodellen niet tot een resultaat leiden. 

Samenwerking lijkt dan ook nodig om deze situatie te doorbreken. Kitty neemt ons tot slot dan ook mee in de coalitiebeweging die er is gestart vanuit de gehandicaptenzorg en de ouderenzorg om slim incontinentiemateriaal betaalbaar te maken.  

Conclusie

Al met al was het weer een leerzame en inspirerende sessie waarin we meer te weten zijn gekomen over hoe slim incontinentiemateriaal bij kan dragen aan levensgeluk van bewoners én over de drempels die er nog te nemen zijn om dit grootschaliger toe te kunnen passen – als cliënten dat willen.

Vervolg actieteam

De volgende bijeenkomst van het actieteam zorgtechnologie is op 2 december. In deze bijeenkomst neemt Wencke Eijkelkamp, manager innovatie van Carinova, ons mee in haar ervaringen over de afgelopen jaren. Wat heeft beeldzorg bijvoorbeeld bijgedragen aan het levensgeluk van bewoners en cliënten? En hoe worden sociale innovaties als een buurtconciërge en Volledig Pakket Thuis (VPT) met technologie ondersteund?

Meer weten?

Heb je interesse in deelname aan het actieteam en/of vragen over dit artikel, neem dan contact op met radicalevernieuwing@loc.nl

Download artikel als PDF

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

‘Droom van de beweging nog groter gewor­den’
> Serie video's

Deelnemende organisaties

Platform deelnemers

Alle deelnemers

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese