Uitkomsten evaluatie landelijke inspiratiebijeen­komst

Geplaatst op 20 december 2019

De afgelopen jaren zijn er steeds landelijke inspiratiebijeenkomsten Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg georganiseerd. Zoals altijd vroegen we ook na de laatste landelijke inspiratiebijeenkomst via een evaluatie wat deelnemers er van vonden. En wat er beter zou kunnen. De evaluatie heeft weer veel opgeleverd waar we ons voordeel mee kunnen doen bij de voorbereidingen naar de volgende. Een greep uit de opbrengsten.

De vernieuwing komt alleen daadwerkelijk tot stand als alle betrokkenen in en om de verpleeghuiszorg zich hiervoor inzetten. Verschillende deelnemers vertelden tijdens de laatste inspiratiebijeenkomst dat zij dit op zo’n dag terug zien. Door de diversiteit van deelnemers (van cliëntvertegenwoordigers tot toezichthouders van de zorgorganisaties) en door de breedte van aanwezigen: ook vertegenwoordigers van VWS, IGJ, ActiZ, V&VN en zorgkantoren hadden op 11-11 een actieve inbreng.

Zorgmedewerkers

We wilden voor 11-11 een programma samenstellen, dat vooral ook inspirerend is voor medewerkers in de zorgteams (niet alleen beleidsmatige thema’s, maar ook praktijkvraagstukken en bijvoorbeeld Mindfulness). Dat is gelukt. Er waren veel medewerkers aanwezig die dagelijks de zorg en ondersteuning aan bewoners geven en zij reageerden enthousiast.

Hoge percentages

Iedereen die de evaluatie heeft ingevuld geeft ook aan dat hij voorbeelden van Radicale vernieuwing gezien of gehoord heeft die hebben geïnspireerd. Bijna drie kwart van hen geeft aan er na de bijeenkomst nog weer nieuwe invalshoeken bij te hebben om naar Radicale vernieuwing te kijken. 95% geeft aan met de voorbeelden van de dag in de eigen situatie aan de slag te kunnen, en het ook met anderen over Radicale vernieuwing te gaan hebben. Meer dan 90 procent geeft aan dat zij genoeg of alleen maar herkenbare dilemma’s en vraagstukken met anderen hebben kunnen bespreken. De bijeenkomst heeft ook heel veel mensen nieuwe contacten opgeleverd die kunnen helpen bij het vernieuwen. Gemiddeld wordt de dag met een dik rapportcijfer 8 gewaardeerd.

Reflectiemoment

Het interactieve theater Spijker en Hamer is hoog gewaardeerd. Het werkte voor velen als een reflectiemoment. Een veelgehoorde reactie: wat is het toch moeilijk om open vragen te stellen aan de ander! Om niet met allerlei eigen ideeën een ander tegemoet te treden. Terwijl dit essentieel is om echt relaties met een ander aan te kunnen gaan.

Verrassen

Binnen de beweging hebben we nu 7 landelijke inspiratiebijeenkomsten georganiseerd. Deelnemers die er iedere keer zijn, ervaren de dag als een ontmoeting met inmiddels bekende collega’s uit andere zorgorganisaties. Maar geven soms ook in de evaluatie aan dat zij minder verrast en geïnspireerd naar huis gaan. Het is altijd een aandachtspunt om de bijeenkomsten voor iedereen zo aantrekkelijk mogelijk te maken. De volgende keer kijken verkennen we verder verder hoe we zorgmedewerkers vooraf meer kunnen betrekken, om zo optimaal mogelijk op hun behoeften om verder te kunnen vernieuwen aan te kunnen sluiten. Wil je meedenken? Laat een reactie achter onderaan deze pagina, of neem contact op via de gegevens helemaal rechts onderaan de pagina (in de rode balk).

Bij een bespreking van de evaluatie werd duidelijk dat de coördinatoren/projectleiders van deelnemende organisaties verschillend omgaan met het uitnodigen van collega’s. De één stuurt de uitnodiging naar iedereen, waarbij iedereen zichzelf kan opgeven. De ander stuurt de uitnodiging naar een vaste groep collega’s (werkgroep Radicale vernieuwing of een team). En weer een ander ziet de deelname aan de landelijke inspiratiebijeenkomst als een interventie en nodigt (kijkend naar het programma) gericht collega’s uit. En dat kunnen telkens anderen zijn. Dit leidde tot het inzicht dat we in de aanloop naar de bijeenkomst volgend jaar inzicht kunnen geven in dat er verschillende manieren zijn om hier mee om te gaan.

Lunchtafels

Er is altijd een verschillende beleving van de lunchtafels waar deelnemers ingedeeld worden aan een tafel met mensen uit andere organisaties en met andere functies/rollen. Aan de meeste tafels ontstaan mooie gesprekken en worden volop ervaringen uitgewisseld. Aan andere tafels komt dat wel eens niet tot stand. En sommige deelnemers hadden last van teveel omgevingsgeluid. We gaan daarom een volgende keer de tafels nog meer spreiden.

Eindtijd

Het tijdstip waarop de bijeenkomst eindigt is nu 17.00 uur. Sommige deelnemers zijn pas om 20.00 uur thuisgekomen en zijn lang onderweg geweest in verband met files. Daar gaan we iets aan doen: de bijeenkomst vervroegen of later in de middag beginnen en begin van de avond beëindigen.

Download artikel als PDF

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Week van de Radicale vernieuwing
> Terugkijken & verslag lezen

Deelnemende organisaties

Platform deelnemers

Alle deelnemers

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese