Terugblik op het Inspiratiefes­tival

Geplaatst op 26 april 2019

Op woensdag 17 april vond bij Topaz het Inspiratiefestival plaats. Een terugblik, in woord en beeld. Met daarbij speciale aandacht voor de workshop RVWO.

Het Inspiratiefestival vond plaats in het kader van Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg (RVV) en Radicale Vernieuwing Waarde-vol Onderwijs® (RVWO). Tussen 11.00 en 16.00 uur waren alle mensen die in het land werken aan radicale vernieuwing uitgenodigd bij locatie Topaz Overduin, in de duinen van Katwijk aan Zee. In een grote tuin konden zij in twaalf tenten op allerlei manieren inspiratie opdoen voor het werk; voor hun kinderen was opvang beschikbaar. Ook voor de inwendige mens werd gezorgd: op het terrein waren diverse foodtrucks aanwezig, die bijdroegen aan de gezellige festivalsfeer.

Meteen aan de slag

Het Inspiratiefestival was in eerste instantie gericht op professionals die iedere dag met bewoners/cliënten werken, zoals verzorgenden, behandelaren, activiteitenbegeleiders. “We wilden inspirerende ideeën aanreiken die zij meteen de volgende dag in de praktijk kunnen inzetten om het leven van de cliënten leuker te maken”, vertelt Milène du Burck van M&T Events, de congrescoördinator van RVV. “Ook hoopten we dat het festival de deelnemers zou uitnodigen om ervaringen, mooie verhalen en kennis te delen. Maar bovenal dat zij een gezellige, inspirerende dag zouden hebben. Daarom was gekozen voor een festivalopzet, met tentjes en allerlei workshops.”

Eten, persoonlijke verhalen, muziek

Eva van Zelm (projectleider ‘Van regels naar relaties’ bij Topaz) geeft een paar voorbeelden van workshops: “Deelnemers konden bijvoorbeeld leren hoe je gezonde shakes maakt en finger food: kleine hapjes die je met je handen kunt eten. In een andere tent konden ze ervaren hoe je contact legt door middel van aanraking, dans, muziek. Bovendien maakten deelnemers samen muziek én ervaarden zij hoe je met muziek het gevoel kunt beïnvloeden. Verder was er nog een workshop over het organiseren van activiteiten in de huiskamer. En eentje, waarin mensen vertelden waarom ze voor de zorg hebben gekozen. Ook konden de deelnemers  ervaren hoe het is om een lichamelijke of cognitieve beperking te hebben – en hoe je omgaat met overprikkeling van het brein.”

Goed bezocht

Milène vertelt dat er zowel doe-workshops op het programma stonden (waarin deelnemers zelf praktisch aan de slag gingen) als delen-workshops (waarin ze meer theoretisch en verdiepend bezig waren). Haar viel haar op dat beide ‘soorten’ workshops goed bezocht werden. “Van de doe-workshops was bijvoorbeeld Ria’s Escape Room populair; er stond regelmatig een rij voor de tent. In deze workshop kropen deelnemers in de huid van een bewoner met dementie. In teams van vijf oefenden zij – op een speelse manier – hoe ze de persoonlijke zorg konden leveren die bij de fictieve hoofdpersoon Ria paste. Met behulp van filmpjes en vragen op de bijgeleverde tablet en aanwijzingen in de kamer haalden zij informatie op die bijdraagt aan het geven van deze zorg.”

Ook de delen-workshops liepen goed, vertelt Milène. “Bijvoorbeeld de workshops waarin mensen persoonlijke verhalen konden delen of mee konden doen met improvisatietoneel. Heel opvallend bij de delen-workshop RVWO van Aart en Mieke (zie kader) was dat professionals vanuit verschillende achtergronden wilden meedenken en graag ervaringen uitwisselden.”

Positief gevoel

Eva en Milène kijken met veel plezier terug op het festival. “Er waren zo’n driehonderd mensen aanwezig, van 25 organisaties. Het dubbele aantal van wat we hadden verwacht. Een heel mooi resultaat”, zegt Milène. “Iedereen liep door elkaar heen, genoot van de workshops, deed inspiratie op: professionals van verschillende zorgorganisaties, cliënten van Topaz, kinderen, buurtbewoners. Het was een mooie smeltkroes”, vult Eva aan.

Tijdens het festival maakten twee teamleiders van Topaz, Ingrid Bontje en Daniëlle Loos, een vlog (zie hierboven). “Deze hebben we direct de volgende dag gedeeld met de deelnemers aan het festival, met daarbij vier korte vragen over hoe ze het gevonden hadden”, vertelt Milène. “De meeste reacties zijn heel positief. Mensen geven aan dat ze graag nog méér workshops hadden willen doen of dat ze het jammer vonden dat niet hun hele team had kunnen deelnemen. Over de workshop RVWO zei een deelnemer onder meer dat ze nu echt heeft ervaren waarom RVWO nodig is om de zorg te vernieuwen.” Eva: “Kortom: het was geslaagd. We kijken terug met een positief gevoel.”

W3 = WERKPLEZIER!
Mieke Hollander en Aart Eliens van RVWO verzorgden beurtelings een workshop op het Inspiratiefestival met als thema: werkplezier. Mieke geeft een toelichting.Mieke benadrukt eerst waarom ze zoveel belang hecht aan werkplezier: “Het is en blijft een grote opgave om voldoende personeel voor de zorg te vinden en te binden. Als mensen fijn samenwerken en plezier hebben in wat ze doen, groeit de sociale cohesie. De betrokkenheid bij de werkgever neemt toe. En daarmee ook de kans dat je medewerkers kunt behouden!” Maar hoe zorg je er nu voor dat medewerkers plezier hebben in hun werk? “Onze stelling is dat Werkplezier het gevolg is van 3 andere W’s: Wederkerigheid, Waardecreatie en Waardering”, zegt Mieke. “Binnen het project RVWO is er veel aandacht voor deze drie W’s, waardoor mensen hun werk met meer betrokkenheid, plezier en passie doen.”

Wederkerigheid
Mieke legt uit hoe zij de relatie tussen de 3 W’s ziet: “Iedereen wil het naar z’n zin hebben in het leven. Dat wordt moeilijker als je afhankelijk wordt van anderen en/of van zorg- en dienstverlening waar richtlijnen, standaarden, protocollen en regels te vaak bepalen wat belangrijk is, wat wel of niet kan, hoe dingen moeten. Het is de kunst om je als zorg- en welzijnsprofessional toch te richten op dié zaken die voor mensen met een hulpvraag echt belangrijk zijn. Dit vraagt een andere blik. Slaag je erin om vanuit die blik te werken, dan verbetert de relatie met de mens met een hulpvraag. Die voelt zich gezien en gehoord en zal hierdoor ook meer interesse in jou hebben. Er groeit een band; er ontstaat wederkerigheid.”

Waardecreatie
Vanuit wederkerigheid kan waardecreatie groeien. “Waardecreatie ontstaat als je tegemoetkomt aan de behoeften van de bewoner, op een wijze die in overeenstemming is met zijn voorkeuren. Als je je echt in een bewoner verdiept – in zijn biografie, zijn systeem, zijn opvattingen – en vervolgens afstemt op zijn overtuigingen en behoeften, creëer je waarde voor de bewoner.”

Waardering
In het project RVWO groeit alom het besef dat iedereen waardevol is, ziet Mieke. “De betrokkenen waarderen elkaar steeds meer. Zo zie je bijvoorbeeld dat werkbegeleiders meer waardering krijgen in hun rol als expert. En dat studenten mensen met verschillende beroepen en opleidingsniveaus meer gaan waarderen, omdat ze deze deskundigheden dankzij hun interdisciplinaire opleiding goed leren kennen. Ook zien we dat naasten de aandacht die studenten RVWO hebben voor hun familielid zeer op prijs stellen.”

Herkenning
Mieke kijkt met genoegen terug op het Inspiratiefestival. “Ons verhaal vond veel weerklank. Sommigen herkenden het uit hun eigen werksituatie. Het mooie van deze bijeenkomst was dat we hebben kunnen uitwisselen met heel veel verschillende deskundigen, onder wie een specialist ouderengeneeskunde, geestelijk verzorger, ambtenaar van de gemeente Leiden, producent van medicinale voedingsmiddelen. Sommigen gaven bovendien aan dat ze er wel in geïnteresseerd zijn om een bijdrage als velddeskundige te leveren aan het project RVWO. Een mooie opbrengst van deze inspirerende dag!”

Tekst: Femke van den Berg (Bureau Bisontekst). Beeld: Topaz. Infographic: Kaayman.

Download artikel als PDF

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Week van de Radicale vernieuwing
> Terugkijken & verslag lezen

Deelnemende organisaties

Platform deelnemers

Alle deelnemers

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese