Samen­werking tussen RVWO, Leyden Academy, Jo Visser fonds en mboRijnland

Geplaatst op 25 november 2020

Leyden Academy en Jo Visser fonds zijn niet alleen gevestigd op hetzelfde adres, maar trekken ook regelmatig samen op. In dit artikel vertellen Danielle Swart en Lucia Thielman er meer over. Ook gaan ze in op de samenwerking met Radicale Vernieuwing Waarde-vol Onderwijs® (RVWO) en mboRijnland.

Formeel gezien werken Danielle en Lucia niet voor dezelfde organisatie. Lucia is als junior-onderzoeker in dienst van Leyden Academy on Vitality and Ageing. De missie van dit kennisinstituut is het verbeteren van de kwaliteit van leven van oudere mensen. Leyden Academy verricht wetenschappelijk onderzoek, draagt zijn visie en inzichten over in diverse onderwijsprogramma’s en draagt bij aan positieve berichtgeving over de ouder wordende mens. Danielle is manager bij het Jo Visser fonds, een klein vermogensfonds in de ouderenzorg dat zich vooral sterk maakt voor kwetsbare ouderen.

Krachten bundelen

Toch zijn Lucia en Danielle wel een soort van collega’s, vertelt Danielle. “Sinds 2012 hebben Jo Visser fonds en de Leyden Academy een samenwerkingsovereenkomst. We vinden elkaar op twee specifieke thema’s: onderwijsvernieuwing in de ouderenzorg en een positievere beeldvorming over ouderen. Rondom deze thema’s werken we samen in verschillende projecten.” Ze geeft een voorbeeld: “We organiseren bijvoorbeeld intergenerationele ontmoetingen tussen jong en oud. Als mensen elkaar ontmoeten, heeft dat namelijk invloed op de beeldvorming. Iemand die voorheen dacht ‘Ik ga nooit in de ouderenzorg werken, dat is absoluut niet sexy’, kan ineens van gedachten veranderen.”

Videobased leren

Danielle Swart

Leyden Academy is ook een gewaardeerde samenwerkingspartner van RVWO. Zo is het  project ‘Videobased leren voor zorgmedewerkers van de toekomst’ een gezamenlijk initiatief van Leyden Academy, Jo Visser fonds, mboRijnland en RVWO. In dit project wordt de videoreeks ‘Liefdevolle zorg in de praktijk’, die al eerder door Leyden Academy is ontwikkeld als bij- en nascholing voor zorgprofessionals, ingezet in het (RVWO-)onderwijs aan toekomstige helpenden, verzorgenden en verpleegkundigen. Het onderwijs wordt hierdoor verrijkt met digitaal materiaal en wordt meer praktijkgericht en blended aangeboden. Danielle: “Hierdoor kun je een beetje loskomen van de leslokalen en vaste planningen. Mensen kunnen de informatie tot zich nemen wanneer zij daar behoefte aan hebben.” Stichting Jo Visser fonds is als co-financier bij het project betrokken. In het voorjaar van 2020 werd bovendien bekend dat het project een onderwijsinnovatiesubsidie krijgt van de gemeente Leiden. Danielle: “De gemeente wil de samenwerking tussen verschillende onderwijspartijen vergroten, een kennisplatform creëren waar deelnemers van elkaar kunnen leren. Daar hoort dit ook bij.”

Vertaalslag naar het onderwijs

Lucia Thielman

Danielle vertelt dat de videoreeks voortborduurt op eerdere initiatieven van de Leyden Academy. “We willen de aandacht voor mensen, en hoe je anders naar mensen kunt kijken, vastleggen in beeld. Het oorspronkelijke idee was om dat met flitsende animatiefilmpjes te doen. Uit onderzoek bleek echter dat onze doelgroep liever echte mensen aan het werk wilde zien en horen. Toen zijn we filmpjes gaan maken in de praktijk, bij de verpleeghuizen, onder meer bij Topaz. Dat is een enorme kluif werk geweest, waarvoor Jo Visser fonds extra subsidie heeft vrijgemaakt.”
Lucia gaat onderzoeken of de educatieve clips ook geschikt zijn voor het onderwijs. Zij kijkt daarbij zowel naar de praktijk-leerroute RVWO als naar het dagonderwijs van mboRijnland. “Als onderzoeker wil ik weten: hoe ga je dit verankeren in het onderwijs? Bij welke thema’s kunnen de educatieve clips aansluiten? Wat vinden studenten van deze manier van leren?”

Inspireren

Wanneer zijn Danielle en Lucia tevreden? Daniëlle: “Ik denk als we allemaal binnenboord blijven en als we inderdaad met elkaar studenten en docenten kunnen inspireren om op een vernieuwende manier kennis tot zich te nemen. Leyden Academy richt zich ook op digitaal leren, we proberen daarin voorop te lopen. Dit project schuurt heel erg aan tegen de vraag: hoe willen mensen in de toekomst leren? Daar hebben we nu nog  niet precies het antwoord op. Maar door deze weg met elkaar te bewandelen, gaan we het ervaren.” Lucia: “Vanuit mijn rol als onderzoeker ga ik met studenten en docenten in gesprek over wat zij van de videoreeks vinden. En of deze aanpak past bij de manier waarop zij informatie tot zich willen nemen. Overigens denk ik dat het heel bijzonder is dat we dat nu al met elkaar aan het onderzoeken zijn. Dat is eigenlijk ook al een mooi resultaat.”

Uitreiking Jo Visser award 2020
Op 23 november is tijdens een besloten bijeenkomst van Pleindoneren de Jo Visser award 2020 uitgereikt aan Kees Oosterling, bestuurder en adviseur van Stichting JOW! Uit Zwolle.


Stichting JOW! staat voor Jong met Oud Welzijnsinitiatief en maakt ontmoetingen tussen jong en oud mogelijk. Jonge vrijwilligers worden aan senioren gekoppeld voor één-op-één-activiteiten. Als 86-jarige is Oosterling een rolmodel voor zijn omgeving: hij is tweedejaars student Toegepaste Gerontologie aan Hogeschool Windesheim, schrijft een boek over zijn leven en is hij actief als adviseur bij Stichting JOW!

Steen in de vijver
Mieke Hollander, bedenker en projectleider van RVWO, kreeg de prijs in 2018. Danielle zegt hierover: ‘Mieke is wat dat betreft een beetje een paradepaardje van het Jo Visser fonds. Wij houden van dit soort mensen die af en toe een steen in de vijver gooien en zich ervoor inzetten om anderen te interesseren voor het zorgvak.’  

Over de Jo Visser award
De Jo Visser Award is dit jaar voor de negende keer uitgereikt. De wisselbokaal, in de vorm van een pauw, staat voor trots en waardigheid en gaat gepaard met een geldprijs van vijfduizend euro. Hiermee kan de winnaar een project ondersteunen dat bijdraagt aan betere kennis en beeldvorming over (werken in) de ouderenzorg.

Verjaardag Leyden Academy

RVWO feliciteert Leyden Academy van harte met het twaalfjarig bestaan, dat onlangs is gevierd.

Leyden Academy is opgericht door vereniging Aegon, die iets wilde doen aan de discussie over vergrijzing. “De oprichter, Rudi Westendorp, heeft het kennisinstituut meteen heel goed op de kaart gezet, onder meer door te laten zien dat je ouderen niet over een kam kunt scheren en dat mensen zelf ook kunnen bijdragen aan het vitaal ouder worden”, vertelt Danielle. Sindsdien heeft Leyden Academy zich zowel landelijk als internationaal gemanifesteerd, onder meer door lidmaatschap van The International Longevity Centre Global Alliance: instituten die onderzoek doen naar veroudering en hun kennis delen.

Feestelijke video
Op 11 november 2020 vierde de Leyden Academy haar twaalfde verjaardag. “Normaal gesproken is onze ‘dies natalis’ reden voor een inspirerend en gezellig samenzijn met onze relaties”, zegt directeur-bestuurder Tineke Abma. “Nu, in coronatijd, is dat helaas niet mogelijk. Daarom hebben we een feestelijke video gemaakt.” Hierin wordt de dame voorgesteld die het komend jaar Leyden Academy vertegenwoordigt met haar portret en kan kennis worden gemaakt met ouderen die hun ervaringen deelden op het verhalenplatform Wij & corona. Er wordt afgesloten met een ‘cadeautje’ voor de kijkers.

Bekijk hier de video (duur: 6 minuten).

OVER RVWO

Radicale Vernieuwing Waarde-Vol Onderwijs® vernieuwt het zorgonderwijs, zodat de zorg en ondersteuning duurzaam kunnen aansluiten bij de waarde(n) van mensen met een zorgvraag en hun naasten én zorgprofessionals hun werk met plezier doen. (Meer informatie over RVWO lees je in de RVWO-nieuwsbrief).

Interview met Danielle en Lucia: Mieke Hollander. Tekst: Femke van den Berg. Foto Danielle: Harmen de Jong. Foto Lucia: eigen beeld.

Download artikel als PDF

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

‘Droom van de beweging nog groter gewor­den’
> Serie video's

Deelnemende organisaties

Platform deelnemers

Alle deelnemers

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese