Radicale ver­nieuwingsbeweging verpleeg­huiszorg op gang

Geplaatst op 28 november 2016

Samenwerking regionaal project zorgkantoren

LOC startte dit jaar het landelijke project Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg – van regels naar relaties. Afgelopen voorjaar startte ook een ander driejarig project onder hetzelfde motto. Met als projectnaam: Leven zoals je wilt. Zorgkantoren Zilveren Kruis en Zorg en Zekerheid zijn initiatiefnemer daarvan. Net als het LOC-project vindt het project plaats in het kader van landelijk verbeterprogramma Waardigheid en trots van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

 Één doel

Beide projecten hebben één doel: de bestaande regels en gewoonten radicaal opzij schuiven en kijken hoe mensen die zorg krijgen het liefst hun leven leiden. Om van daaruit te ontdekken welke zorg en ondersteuning nu écht nodig is. En hoe die georganiseerd kan worden zodat die aansluit bij wat voor mensen belangrijk in het leven is. Ook ná de projecten. De aanpak van de projecten verschilt, net als wie er deelnemen. Het LOC-project richt zich landelijk op cliënten van deelnemende zorginstellingen. Leven zoals je wilt start als mensen nog niet voor een zorgaanbieder hebben gekozen, in drie regio’s: Amstelveen, Gooi- en Vechtstreek en Kennemerland. Om de verpleeghuiszorg optimaal te kunnen vernieuwen, bundelen de projecten krachten.

Verschillende aanpak

Verderop meer over de samenwerking. Eerst de verschillende aanpakken. Op deze pagina’s is te lezen hoe Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg – van regels naar relaties te werk gaat. En wie er meedoen. Leven zoals je wilt is ook een driejarig project. Vanaf oktober 2016 verdiepen in elk van de drie regio’s ongeveer 40 cliënten die net een Wlz-indicatie krijgen of gekregen hebben, zich met cliëntvertegenwoordigers en zorgaanbieders in een fundamentele vraag. Namelijk: hoe kunnen we zonder belemmeringen volledige ondersteuning en zorg organiseren zodat wij het leven kunnen leiden dat we willen? Zonder dat administratieve rompslomp toeneemt? De zorgkantoren en betrokken zorgaanbieders maken dat vervolgens ook daadwerkelijk mogelijk, ook als bestaande mogelijkheden niet lijken te voldoen. Deelnemers aan het project zijn onder andere: Zonnehuisgroep Amstelland, Brentano, Amstelring, Sint Jacob, Reigershoeve, Zorgbalans, Hilverzorg en King Arthur Groep, samen met leden van cliëntenraden, Zorgbelang(en) en de zorgkantoren. Het project breidt zich steeds verder uit over de regio’s.

 De zorgkantoren geven hierbij aan: “eventuele structurele (systeem)aanpassingen die noodzakelijk zijn pakken wij op. We laten gebaande paden los en zoeken naar nieuwe oplossingen. De kwaliteit van leven van ouderen centraal stellen, betekent een totale omslag in de verpleegzorg.” Is het experiment succesvol? Dan wordt via het project uiterlijk in 2018 aan méér cliënten die zorg geboden waarmee zij het leven kunnen leiden zoals zij willen.

Samenwerken in beweging

Zo werken allerlei bevlogen mensen via deze projecten dus aan een beweging in het land van radicale vernieuwing verpleegzorg. Stuk voor stuk mensen die denken dat het anders en beter moet en kan. Niet voor niets zijn op een aantal fronten al verbindingen tussen de projecten gelegd. Met de bedoeling dat mensen elkaar kunnen versterken in het leerproces van deze experimenten. Een maandelijks overleg vormt de basis voor praktische afstemming en het delen van kennis over wat er geleerd wordt. De projecten trekken samen op als het gaat om gewenste aanpassingen aan wet- en regelgeving, mochten die op een gegeven moment nodig blijken.

 Extra experimenteer-mogelijkheden

Tussen de projectactiviteiten vindt ook kruisbestuiving plaats. Er wordt gekeken of zorgaanbieders die meedoen aan Leven zoals je wilt, ook kunnen deelnemen in de ring van het LOC-project. . Voordeel voor deze organisaties is dat ook direct aandacht besteed kan worden aan de vernieuwing voor de bestaande bewoners. Wat de beweging richting het bieden van zorg die aansluit op wat voor de cliënt van waarde is verder kan bevorderen.

Instellingen die in de ring van het LOC-project meedoen, kunnen als zij in de regio’s Kennemerland, Gooi/Vechtstreek of Amstelveen gehuisvest zijn, op ieder moment instappen bij Leven zoals je wilt. Voordeel voor deze organisaties is dat zij bij cliënten die in hun regio zorg of ondersteuning wensen, verder kunnen nagaan hoe de combinatie werkt van inspelen op wat voor hen van waarde is en organiseren vanuit de relatie.

Ontwikkelingen in beeld

Niet elke deelnemer van het ene project zal ook deelnemen aan het andere. Ontwikkelingen in de verschillende projecten kunnen wel relevant zijn voor alle deelnemers. Daarom worden alle deelnemers uitgenodigd voor gezamenlijke bijeenkomsten. Daar wordt gereflecteerd op de aanpak en effecten van de projecten. Daarnaast besteden beide projecten via de eigen communicatiekanalen aandacht aan wat er in beide projecten gebeurt. Maar ook aan de radicale vernieuwingsbeweging waar gezamenlijk aan gewerkt wordt: Wat wordt er geleerd? Wat zijn effecten? Hoe kunnen we deze beweging in de verpleegzorg versterken?

Meer info

Download artikel als PDF

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

‘Droom van de beweging nog groter gewor­den’
> Serie video's

Deelnemende organisaties

Platform deelnemers

Alle deelnemers

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese