Radicale ver­nieuwing 2020 en verder: zor­gorganisaties willen door!

Geplaatst op 27 september 2019

De beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg startte in 2017 met subsidie van VWS. Tientallen zorgorganisaties, VWS, zorgkantoren, de inspectie en LOC hebben inmiddels een levendig en productief netwerk ontwikkeld. Eind 2019 stopt de subsidie. Veel zorgorganisaties hebben aangegeven door te willen én hierin te willen investeren, zodat de beweging verder kan groeien. 

Anthonie Maranus, bestuurder van Surplus zegt hierover: “Radicale vernieuwing van de verpleeghuiszorg vraagt een fundamentele verandering van de zorg en van zorgorganisaties. De kern is in alles de relatie centraal te stellen en van daaruit te organiseren. Dit netwerk helpt organisaties om die verandering door te maken. Samenwerken levert veel op!”

Zorgorganisaties willen door 

De afgelopen maanden zijn gesprekken gevoerd met alle zorgorganisaties, de zorgkantoren en VWS. We verwachten dat ruim twintig  zorgorganisaties door willen gaan in 2020. De organisaties kunnen goed aangeven wat hun deelname in de afgelopen tijd heeft opgeleverd. Zo weet Marleen van der Sijs, directeur bij Sensire: “Het netwerk levert ons inspiratie om de vernieuwing van de verpleeghuiszorg binnen Sensire continu op het netvlies te houden bij alles wat we doen. Met collega-instellingen houd je elkaar een spiegel voor, want we willen allen bereiken dat de zorg wezenlijk anders wordt. Dat mensen het zélf voor het zeggen houden en zij ook na een verhuizing naar een verpleeghuis het eigen leven behouden. Dat wij onze collega’s in de teams helpen om dit waar te maken. Dat betekent werken vanuit de relatie en niet vanuit de regels.”

Maatschappelijke vraag

Managers van de zorgkantoren van de betrokken zorgorganisaties zien dat de beweging aansluit op de maatschappelijke vraag om in de verpleeghuiszorg niet de regels, maar de relaties voorop te stellen. Marjolein Itjeshorst, manager Zilveren Kruis Zorgkantoor:Het is onze ambitie dat klanten die gebruik maken van langdurige zorg in staat zijn om zoveel mogelijk het leven te leiden zoals zij dat het liefste willen. Deze ambitie sluit goed aan bij de beweging radicale vernieuwing. Wij willen dat niet alleen voor klanten die nu in zorg zijn, maar ook voor onze toekomstige klanten. Wij werken graag samen met partijen die willen vernieuwen. Door kennis te delen en mee te denken over regelruimte en financieringsmogelijkheden voor activiteiten die bijdragen aan onze gezamenlijke ambitie.”  

Omdat zorgorganisaties met elkaar deze stappen zetten, is ook VWS bereid om de beweging te blijven ondersteunen. Bijvoorbeeld met activiteiten die voor de hele sector van waarde zijn, zoals een landelijke inspiratiebijeenkomst en landelijke publicatie. 

2020 en 2021                           

De deelnemende zorgorganisaties zijn bereid naar draagkracht een financiële bijdrage te leveren. Zij zorgen hiermee voor de ondersteuningsfunctie, die weer door LOC uitgevoerd wordt. De jaarlijkse voortgangsgesprekken die LOC bij de individuele organisaties voerde, worden ook in 2020 georganiseerd. En zijn bedoeld als reflectiegesprekken. Welke stappen worden in de organisatie gemaakt? Wat gaat goed, welke vraagstukken zijn er en wat helpt om hiermee om te gaan? In 2020 kiest iedere organisatie voor een eigen vorm voor deze gesprekken en betrokkenheid van mensen (intern en extern) daarbij. 

Ambassadeurschap verbreed

In de afgelopen jaren hadden de bestuurders en coördinatoren van de vier ambassadeurs (Topaz, Sensire, Surplus en De Leyhoeve) samen met LOC een grote rol in keuzes voor activiteiten die de vernieuwingsbeweging helpen. Zij voerden gesprekken met bijvoorbeeld VWS, zorgkantoren, inspectie, zorginstituut. Het ambassadeurschap wordt nu verbreed naar het hele netwerk. 

We gaan in 2020 en 2021 dus verder met een grotere inzet dan in de afgelopen jaren van mensen uit de deelnemende organisaties om activiteiten te organiseren en elkaar te helpen. De beweging zal nóg meer als een netwerk gaan functioneren.

[spotlight]Dit artikel verscheen in het nieuwste e-zine van Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg, dat elk kwartaal uitkomt. Blader het hieronder verder door:[/spotlight]

Download artikel als PDF

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Radicale vernieuwing in gouden letters vastgehouden door deelnemers

‘Bewegingen Radicale ver­nieuwing bundelen krachten’
> Lees hier meer

Deelnemende organisaties

Platform deelnemers

Alle deelnemers

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese