Toezichthouders en bes­tuurders in gesprek

Geplaatst op 28 maart 2018

Op 14 maart jl. vond een inspiratiebijeenkomst plaats met en voor toezichthouders en bestuurders. Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg en Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ) organiseerde gezamenlijk deze bijeenkomst.

Van onderaf

Historie, bezinning en aandacht zijn sleutelwoorden tijdens deze middag, als bestuurders en toezichthouders elkaar ontmoeten, ervaringen uitwisselingen, visies delen en zich laten informeren wat ze kunnen doen om de manier van zorgen in hun instellingen te veranderen. Radicaal te vernieuwen. Maar wat houdt dat in? Niemand weet het zeker. “Ik voorzie een giga-omslag”, zegt een deelnemer. “Van onderaf.”

Zoektocht in alle lagen

Organisaties, instanties, kaders, regels en structuren moeten ten dienste staan van de cliënt, en de wijze waarop we samen de zorg regelen. Dit betekent voor bestuurders en toezichthouders dat ze continu bij zichzelf te rade gaan: Wat vinden mensen die zorg nodig hebben, hun naasten en zorgverleners van waarde? Wat betekent dit voor onze manier van besturen en toezicht houden? En, een hele belangrijke, wat betekent dit voor de relatie tussen de bestuurder en toezichthouder?

Durf!

Initiatiefnemer Marthijn Laterveer: “We moeten niet op de oude voet doorgaan. De sector heeft 2,1 miljard euro toegewezen gekregen om de verpleeghuiszorg de komende jaren daadwerkelijk te kunnen verbeteren. Het is van belang de ruimte te benutten medewerkers de gelegenheid te geven in contact met bewoners en hun naasten na te gaan wat voor hen waarde-volle zorg is.” Zijn collega Joep Bartholomeus sluit af: “Het gesprek moet weg van de belangentafel. We zijn gewend te denken aan het in het stand houden van organisaties. Ik denk dat de vraag moet zijn: wat is er nodig dat we organiseren?”

NVTZ

De NVTZ heeft zich achter de beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg geschaard om de kernwaarde van verbinding inhoud te geven. “We moeten toe naar een totaal andere besturingsfilosofie”, houdt directeur Marius Buiting zijn gehoor van bestuurders en toezichthouders voor. “De klokjes van tijd, geld, rapporten en indicatoren zijn belangrijker geworden dan wat er met de mens gebeurt. Het effect is dat we de patiënt de rug zijn gaan toekeren. Maar we moeten terug naar verbondenheid.” Bestuurders moeten zich richten op bewerkstelligen (een spannende klus!) en soigneren. Met soigneren bedoelt hij dat medewerkers zich moeten kunnen richten op wat voor bewoners en hun naasten waardevolle ondersteuning
en zorg is. Toezichthouders moeten bestuurders durven overhalen mee te gaan in een andere manier van verantwoorden. Op die manier kunnen toezichthouders bestuurders beschermen tegen de ‘boze’ buitenwereld en stelling nemen tegen de verbraving. “Die verbraving is overal toegeslagen.”

Lees meer

Download hier de publicatie van de inspiratiebijeenkomst: Toezichthouders en bestuurders in gesprek over Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg

Download artikel als PDF

Lees meer artikelen over:

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

‘Droom van de beweging nog groter gewor­den’
> Serie video's

Deelnemende organisaties

Platform deelnemers

Alle deelnemers

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese