Plein­doneren brengt goede ideeën bij elkaar

Geplaatst op 14 mei 2020

Mensen en ideeën verbinden om ze verder te helpen. Dat is de missie van Pleindoneren. Joyce de Vries, een van de moderators van het Plein, legt uit hoe dat in z’n werk gaat en wat (aankomende) zorgprofessionals hieraan kunnen hebben. Ook vertelt ze dat de mogelijkheden worden verkend om samen te werken met Radicale Vernieuwing Waarde-vol Onderwijs® (RVWO).

Pleindoneren bestaat sinds 2017 en is een initiatief van Stichting Else. Deze stichting ontstond door de samenvoeging van verschillende kleinere fondsen uit het kruiswerk en de gezinsverzorging. Else maakt zich sterk voor een toegankelijke en kwalitatief hoogwaardige maatschappelijke zorg in Nederland en ondersteunt daarom initiatieven op het gebied van een andere manier van zorg verlenen en zorg organiseren. Else is een vermogensfonds; met de rendementen op beleggingen wordt invulling gegeven aan haar doelstellingen.  

Samenbrengen van talent, geld, kennis

Donatie-aanvragen worden door Stichting Else op innovatieve wijze in behandeling genomen, namelijk via het digitale platform Pleindoneren. Joyce de Vries legt uit waarom hiervoor is gekozen. “We weten allemaal hoe het werkt bij de meeste fondsen. De fondsaanvrager bekijkt de criteria, schrijft zijn aanvraag ‘daarnaartoe’ en krijgt vervolgens hopelijk geld om zijn idee te realiseren. Een vrij bureaucratische procedure, die het enthousiasme van de aanvrager vaak tempert. Daarom geloven wij niet meer zo in deze ‘verticale’ manier van geld verstrekken. Bovendien: om een plan te verwezenlijken is niet alleen geld nodig. Het vraagt om het samenbrengen van talenten, kennis, competenties en ook financiële middelen. Horizontaal doneren, noemen we dat. Via Pleindoneren onderzoeken we hoe dit werkt in de praktijk. Dat doen we via twee sporen. Om te beginnen willen we partijen met goede ideeën met elkaar verbinden, bijvoorbeeld zorgprofessionals, mantelzorgers en vrijwilligers, in de hoop dat zij elkaar kunnen versterken. In de tweede plaats kunnen investeringsfondsen financiële ondersteuning bieden aan initiatieven die hun ‘proof of concept’ bewezen hebben, dus: die de potentie hebben om zich van een zaadje tot een plant te ontwikkelen. Eén van deze investeringsfondsen is Inzet.investments, waarin Stichting Else een deel van haar vermogen heeft gestoken. Inzet.investments ondersteunt sociale ondernemingen die zich ervoor inzetten om onder meer de levenskwaliteit te verbeteren van chronisch zorgbehoevenden met behulp van eHealth, technologie of een andere vernieuwende aanpak.”

Goede voorbeelden

De initiatieven op Pleindoneren mogen breder zijn dan alleen maatschappelijke zorg en welzijn, participatie en inclusie. Zeker als meer fondsen – met andere doelstellingen – op het plein gaan participeren. Het maatschappelijke karakter en de sociale impact zijn wel voorwaarden.
Joyce, die op het plein verbindingen probeert te leggen tussen partijen met goede plannen, geeft een voorbeeld van een project dat het afgelopen jaar met hulp van Pleindoneren verder is gekomen. “Een vrijwilliger uit Boxtel wilde graag een rolstoelvriendelijke wandeltuin realiseren voor bewoners van zorgexpertisecentrum Liduina. Deze vrijwilliger is, met behulp van moderators op het Plein, een handtekeningenactie gestart en presenteerde haar plan daarnaast op het Plein. Zo wist ze onder meer de gemeente en lokale ondernemingen te mobiliseren. Ook de bewoners zelf en hun naasten ondersteunden de actie van harte. Uiteindelijk is die rolstoeltuin er gekomen.”

Tom Kortbeek van KozieMe vertelt over zijn initiatief.


Een ander succesvol voorbeeld is de KozieMe, een muziekkussen – ontwikkeld door Art Officials – voor mensen met dementie. Als het kussen wordt aangeraakt, klinken er zelfgekozen geluidsfragmenten, bijvoorbeeld muziek. “Via het Plein werd na iedere zevende verkochte KozieMe een gratis kussen weggegeven aan een zorgorganisatie die door de koper van de zevende KozieMe voorgedragen werd, zodat dit initiatief op grotere schaal bekend werd”, vertelt Joyce. “Door de aanwezigheid op het Plein vond de organisatie bovendien een nieuw segment in het sociale domein waar het kussen goed ingezet kan worden, namelijk bij mensen met een verstandelijke beperking.” 

Lerend netwerk

Mensen en organisaties die actief online aan de slag willen op Pleindoneren, moeten zich aanmelden bij een Lerend Netwerk. “Ons digitale platform draait onder de Learning community Andere Handen van dit Lerend Netwerk”, legt Joyce uit. “In deze community wisselen leden, uit de zorg en het sociaal domein, kennis uit en ze delen ervaringen. Als je gebruik wilt maken van Pleindoneren, dan kun je je via deze learning community verbinden met anderen, initiatieven aanmaken en aangeven wat je zoekt om jouw initiatief verder te brengen. Je kunt dus verkennen, onderzoeken en leren hoe ideeën, talenten en geld de – maatschappelijke – zorg in Nederland verder kunnen helpen.”
Dat kan overigens niet alleen online, maar ook tijdens de offline bijeenkomsten die Pleindoneren organiseert. “Tijdens deze sessies pitchen mensen hun goede ideeën en gaan zij hierover in gesprek met elkaar. En vermogensfondsen kunnen meteen ook aangeven in welke projecten zij mogelijk interesse hebben.”

Uitbreiden initiatieven

Stichting Else streeft naar minimaal vijftien nieuwe initiatieven per jaar op het Plein. “Dat aantal is zeker behaald”, zegt Joyce. “De huidige fondsen op het plein – en wij als moderators ook – hopen dat steeds meer initiatiefnemers het Plein weten te vinden en daar hun plan of idee gaan aanmaken.”
Daarnaast was het doel afgelopen jaar om minimaal een nieuwe geldverstrekker te laten aansluiten. “Ook dat is gelukt; het Jo Visser fonds  is ‘aspirant-lid’ geworden”, vertelt Joyce. Stichting Else en Jo Visser fonds hebben inmiddels een eerste gezamenlijke actie op touw gezet (zie kader onderaan). Daarnaast wordt erover gedacht om samen een nieuwe prijs in het leven te roepen, gericht op goede samenwerkingsinitiatieven in het mbo-onderwijs. “We hopen hierover meer te kunnen vertellen tijdens de eerstvolgende offline bijeenkomst, in september 2020.”

Impressie van offline bijeenkomst Pleindoneren (15 april 2019).


Tijdens deze bijeenkomst zal ook Radicale Vernieuwing Waarde-vol Onderwijs® (RVWO) zich presenteren. “Dit project is een mooi voorbeeld van hoe de verbinding wordt gelegd tussen verschillende partners en ideeën”, stelt Joyce. “Projectleider Mieke Hollander zal meer vertellen hierover. Verder hoop ik dat de andere aanwezigen samen met Mieke willen nadenken over hoe we aankomende zorgprofessionals nóg meer kunnen betrekken bij Pleindoneren. Het belooft een boeiende bijeenkomst te worden!” (Lees meer over het verkennen van de samenwerking tussen Pleindoneren en RVWO in dit artikel).

DIGITALE DRIVE-IN
In deze Coronatijd ontstaan allerlei mooie initiatieven om zorgprofessionals, kwetsbare mensen en hun naasten een hart onder de riem te steken. Om sommige daarvan in het zonnetje te zetten, is de ‘digitale drive-in’ van Pleindoneren gelanceerd.

Initiatieven die mensen verbinden – zoals een paasactie voor eenzame ouderen, mondkapjes voor de wijkzorg, een restaurant dat maaltijden beschikbaar stelt aan minderjarige asielzoekers – kunnen een eenmalige voucher krijgen ter waarde van 500 euro. Enige voorwaarde is dat de initiatiefnemers een filmpje maken over hun project en dat delen op de digitale drive-in, die te bereiken is via het Lerende Netwerk van Pleindoneren. Het budget werd beschikbaar gesteld door Stichting Else en Jo Visser fonds. Meer informatie: https://www.jovisserfonds.nl/2020/04/22/digitale-drive-in-zien-en-gezien-worden/

Meer weten over het project Radicale Vernieuwing Waarde-vol Onderwijs®?

Kijk dan op: www.waardevolonderwijs.nl, volg onze sociale media of meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Interview en tekst: Femke van den Berg (Bureau Bisontekst) en Mieke Hollander (Zorg4Effect). Foto’s: Femke Jansen van theDuque.com. Filmpje van offline-bijeenkomst op 15 april 2019: Jasmijn van Es.

Download artikel als PDF

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Radicale vernieuwing in gouden letters vastgehouden door deelnemers

‘Bewegingen Radicale ver­nieuwing bundelen krachten’
> Lees hier meer

Deelnemende organisaties

Platform deelnemers

Alle deelnemers

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese