Plannen ver­nieuwingsbeweging voor 2020 & 2021

Geplaatst op 26 november 2019

11 november maakten bestuurders en coördinatoren/projectleiders uit 22 organisaties die nu deelnemen aan de landelijke vernieuwingsbeweging (ambassadeurs) samen met VWS en LOC plannen, voor de organisatie van de landelijke beweging in 2020 en 2021. Een betrokkene: “Mooi om te zien hoe Radicale vernieuwing steeds meer een netwerk wordt waarin iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt.”

Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg vraagt een fundamentele verandering van de zorg. Van zorgorganisaties maar ook van bijvoorbeeld zorgkantoren en inspectie. Het gaat om een beweging naar verpleeghuiszorg waarin mensen het belangrijkst zijn, niet de regels of protocollen. Het gaat om wat er speelt in en tussen mensen die zorg nodig hebben, hun naasten en mensen die zorg verlenen. De uitdaging is steeds vanuit die relaties de zorg te organiseren. Dit netwerk helpt die verandering door te maken en gezamenlijk de verpleeghuiszorg in ons land ‘een ander gezicht’ te geven.

Een ambassadeur: “Gezamenlijk kunnen we een duidelijk statement maken – vanuit de inhoud. We zijn geen ActiZ [landelijke branche-organisatie van zorgorganisaties, red.], geen belangenorganisatie, vertegenwoordigen geen regio. Dat vind ik zo uniek; dat we als organisaties onderling heel verschillend zijn, maar in onze visies allemaal één basisgedachte delen en daardoor een krachtig beeld van de sector laten zien.”

22 ambassadeurs en kernteam

In aanvulling op de vernieuwingsactiviteiten bij elke zorgorganisatie zelf, zijn concrete afspraken gemaakt over de volgende stappen op landelijk niveau. Naar voren kwam dat het belangrijk blijft dat alle deelnemers inbreng blijven hebben in het reilen en zeilen van de beweging. Iedereen is uitgenodigd om aan te geven waar hij zich voor wil inzetten en daar wordt gretig gehoor aan gegeven. Het geheel overzien en zorgen voor continuïteit zijn ook belangrijke punten.

Er wordt daarom gewerkt met een kernteam dat elke twee maanden overlegt en thema’s binnen de beweging bespreekt. Het kernteam overlegt ook met bijvoorbeeld VWS, zorgkantoren en inspectie. Bestuurders en coördinatoren/projectleiders van de ambassadeurs hebben zich opgegeven voor het kernteam, net als VWS en LOC. De coördinators/projectleiders van de betrokken organisaties bereiden de overleggen voor en begeleiden deze. Mensen uit alle organisaties kunnen rondom thema’s aanhaken.

LOC blijft de ondersteuningsfunctie in het netwerk vervullen. Bijzonder is dat dit nu niet meer uit subsidie wordt betaald maar vanuit financiële bijdragen van de deelnemende organisaties zelf. 

Ambassadeurs in duo's in gesprek

Thema-actieteams

Een aantal thema’s vragen nu specifieke aandacht om radicaal te kunnen vernieuwen. Actieteams zullen in elk geval rondom de volgende thema’s verdere activiteiten ondernemen: Verbreden en verdiepen van de vernieuwing in de eigen organisatie; Vrijheid en veiligheid voor levensgeluk van bewoners; Radicale vernieuwing zorgonderwijs; Betrekken van de omgeving rond het verpleeghuis; Kracht van kleine organisaties (voor grote én kleine organisaties); Ambassadeurschap; Zichtbaar maken van de vernieuwing en vergroten van de landelijke impact. 

Voortgang & reflectie

Twee keer per jaar organiseren we een voortgangsbijeenkomst, met alle deelnemende organisaties. Daar wordt de agenda voor het volgende half jaar gemaakt. Elke deelnemer organiseert jaarlijks een reflectiegesprek/-bijeenkomst in de eigen organisatie over de voortgang van de vernieuwing.

Inspiratiebijeenkomsten

Deelnemers kunnen net als afgelopen jaren themabijeenkomsten organiseren en nodigen daar ook anderen voor uit. Op basis van belangrijke thema’s bij het vernieuwen. Het plan is jaarlijks een landelijke inspiratiebijeenkomst te organiseren en een publicatie te maken over resultaten binnen de beweging.

VWS blijft betrokken

Theo van Uum, VWS-directeur langdurige zorg: “Het ministerie van VWS blijft ook in 2020 en 2021 nauw betrokken en is actief in de beweging. VWS maakt deel uit van het kernteam, neemt deel aan bijeenkomsten en is bereid te ondersteunen bij het ophalen van goede voorbeelden en het verspreiden daarvan. Zo kan men geleerde lessen breed gebruiken.”

Download artikel als PDF

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

‘Droom van de beweging nog groter gewor­den’
> Serie video's

Deelnemende organisaties

Platform deelnemers

Alle deelnemers

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese