Actueel

Van controle naar dialoog. Pionieren voor nieuw toezicht in zorg en welzijn

15 oktober 2017 - actueel - In 'Van controle naar dialoog. Pionieren voor nieuw toezicht in zorg en welzijn' van NVTZ, toezichthouders in zorg & welzijn en Broosz gaat het over de dialoog over toezicht in de zorg- en welzijnssector.

lees meer

Scannen medicijnbladen: ‘kan die tijd niet naar bewoners?’ Video

2 oktober 2017 - praktijk - Naar het nut en de noodzaak van het scannen van medicijnbladen wordt onderzoek gedaan. Want deze tijd kan beter in zorg geïnvesteerd worden. In dit filmpje legt Esther van Wilsum uit hoe ze dat in gang zette.

lees meer

Digitale publicatie vol voorbeelden 1e half jaar Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg

2 oktober 2017 - actueel - Waar staat de landelijke beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg, van regels naar relaties na een half jaar? Lees het in de publicatie Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg van september 2017.

lees meer

Video-terugblik workshops Radicaal nieuw organiseren met Jaap Peters

30 september 2017 - verslagen - Terugblik inspiratiebijeenkomst van 11 september 2017 door Jaap Peters. Peters constateert dat het nieuwe organiseren een stuk radicaler is dan vooraf gedacht werd.

lees meer

Coördinator Radicale vernieuwingsbeweging over de rode draad

30 september 2017 - verslagen - Bekijk de terugblik van landelijke coördinator Marie-Antoinette Bäckes van 11 september 2017 tijdens een landelijke inspiratiebijeenkomst over radicale vernieuwing.

lees meer

Van regel-opruimactie naar Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg

29 september 2017 - praktijk - Zorgorganisatie De Wever vindt dat medewerkers in hun contacten met bewoners en hun familie veel bij kunnen dragen aan tevredenheid. "Het is dan prettig dat ze de ruimte krijgen en voelen om zelfstandig te beslissen en te handelen, daarbij zo min mogelijk gehinderd door regels en protocollen", meent Hans Alofs.

lees meer

Katern radicale vernieuwing in Zorg & Zeggenschap van september

28 september 2017 - actueel - Lees het katern Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg, Van regels naar relaties van het tijdschrift Zorg en Zeggenschap van het LOC van september 2017. Thema's: VWS en radicaal anders organiseren, een jaar radicaal vernieuwen en de landelijke inspiratiebijeenkomst.

lees meer

Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg: ‘effect op totale organisatie’

12 september 2017 - verslagen - Ongeveer een jaar na de start maakten 33 deelnemende zorgorganisaties op 11 september de balans op tijdens een landelijke inspiratiebijeenkomst. Coördinatoren: ‘met alleen regels afschaffen kom je er niet, het gaat om een andere mindset en van daaruit nieuwe manieren van organiseren.’

lees meer

Bijlage Volkskrant over radicale vernieuwing

4 september 2017 - actueel - Hoe organisaties werken aan radicale vernieuwing en een interview met Marthijn Laterveer lees je in de Volkskrantbijlage van augustus 2017 vanaf pagina 8.

lees meer

Update vol inzichten en tips bestuurders radicale vernieuwingsbeweging

1 augustus 2017 - verslagen - Naast landelijke bijeenkomsten vormden projectleiders, coördinatoren, cliëntenraadsleden en bestuurders van deelnemende zorginstellingen in de afgelopen maanden leernetwerken. Verdeeld over drie regio's in het land werden de eerste bijeenkomsten georganiseerd.

lees meer