Nieuwe samen­werking met LOI Hogeschool

Geplaatst op 18 december 2018

Op 12 december 2018 ondertekenden zorgorganisaties ActiVite, DSV|verzorgd leven en Topaz een overeenkomst met LOI Hogeschool om de handen ineen te slaan bij het opleiden van hbo-v-studenten Waarde-vol Onderwijs®. Hanne Wiegman, accountmanager LOI Zakelijk, vertelt er meer over in dit artikel.

Hanne Wiegman herinnert zich nog goed dat ze voor het eerst in aanraking kwam met Mieke Hollander van Zorg4Effect, de grondlegger en aanjager van Waarde-vol Onderwijs. “Dat was eind mei 2018”, vertelt ze. “Mieke vertelde ons toen onder meer over Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg, van regels naar relaties. Dit is een beweging die ernaar streeft om in de verpleeghuiszorg minder naar protocollen, ziektebeelden en behandelplannen te kijken en meer naar de bewoners als persoon. Dat sprak ons meteen bijzonder aan.

Mieke maakte ook duidelijk dat deze hervorming van de verpleeghuiszorg niet gaat zonder de vernieuwing van het zorg- en welzijnsonderwijs. Toen zij vervolgens inging op de visie achter Waarde-vol Onderwijs werd al snel helder dat deze visie dicht bij onze eigen uitgangspunten ligt. We geloven in dezelfde stip aan de horizon. Allebei vinden we het essentieel om goede mensen op te leiden voor het werkveld van nu én zijn we ervan overtuigd dat de enige manier om dit goed te doen is door het werkveld intensief te betrekken bij het onderwijs.”

Maatwerk

Hanne vertelt dat LOI Hogeschool bedrijven en (zorg)organisaties de mogelijkheid biedt om het onderwijsprogramma aan te passen aan hun wensen. “We ontwikkelen maatwerktrajecten. Soms maken we complete opleidingen op verzoek van de klant, maar in het hbo gaat het er vaker om dat we bestaande en geaccrediteerde opleidingen verrijken en wat meer toespitsen op wat nodig en wenselijk is voor een klant.”

LOI Hogeschool biedt op dit moment een verkorte en een volledige route hbo-v aan. “De verkorte route duurt 2,5 jaar en staat open voor mbo-v’ers met een BIG-registratie”, vertelt Hanne. “De volledige opleiding van vier jaar is bedoeld voor mensen die deze achtergrond niet hebben. Soms kunnen zij trouwens wel vrijstellingen krijgen als zij een verwante hbo-opleiding hebben gedaan. Denk bijvoorbeeld aan fysiotherapie.”

De hbo-v is de één van de belangrijkste en grootste opleidingen binnen LOI Hogeschool. Het lesmateriaal van de opleiding is onlangs al eens uitgebreid bekeken door Mieke Hollander en Aart Eliens van Waarde-vol Onderwijs, zodat zij zich een goede indruk konden vormen van het aanbod.

Raakvlakken

Hanne ziet veel overeenkomsten tussen de manier waarop LOI Hogeschool onderwijs vormgeeft en de wijze waarop dat bij Waarde-vol Onderwijs tot nu toe gebeurt voor de mbo-opleidingen. Deze opleidingen gingen al in september 2018 van start. “De mensen die voor ons het onderwijs uitvoeren, zijn allemaal ook werkzaam in de praktijk – dat is een harde eis. Bij Waarde-vol Onderwijs zal het onderwijs gestalte krijgen in nauwe samenwerking met de zorgorganisaties. Samen willen we deze hbo-v-opleiding verder verrijken. Dit vergt natuurlijk veel overleg. Waar liggen de behoeften? Welke inhoud willen we samen bij de studenten brengen? Wat betekent dit voor bijvoorbeeld het lessenplan of de casuïstiek? We willen waarborgen dat we de studenten straks een waarde-vol diploma kunnen bieden, dus we zullen de eisen van geaccrediteerd onderwijs volgen.”

Uitdagingen

De verwachting is dat de eerste groep hbo-studenten Waarde-vol Onderwijs in mei 2019 zal starten. Belangrijke elementen van Waarde-vol Onderwijs zijn het werkplekleren en interprofessioneel leren; hierin wordt beoogd de mbo- en hbo-studenten in de praktijk van alledag optimaal te laten samenwerken. “Er zal dus meer contact zijn tussen docenten, studenten en ervaringsdeskundigen die hun kennis inbrengen”, zegt Hanne.

Hanne vermoedt dat de grootste uitdaging voor LOI Hogeschool zal liggen in: “het inspelen op het onverwachte dat zich ongetwijfeld zal voordoen. De ervaringen met het mbo-traject Waarde-vol Onderwijs hebben al laten zien dat het soms net anders loopt dan je dacht. Maar ze laten ook zien dat de studenten super enthousiast zijn over de visie en aanpak van Waarde-vol Onderwijs!”

Katalysators van vernieuwing

Hanne benadrukt dat Waarde-vol Onderwijs binnen LOI Hogeschool breed gedragen wordt. “We geloven allemaal heel erg in dit project: bestuur, opleidingsmanagement en alle andere betrokkenen. We willen ons enorm gaan inzetten voor Waarde-vol Onderwijs; de intentie en de wil om samen het zorg- en welzijnsonderwijs te hervormen en verbeteren zijn er zeker.

Het zou mooi zijn, als we over een paar jaar met z’n allen kunnen constateren dat de studenten Waarde-vol Onderwijs katalysators waren van de vernieuwing van de verpleeghuiszorg. En dat we dan ook kunnen zeggen dat we met z’n allen een steentje hebben bijgedragen aan verpleeghuizen, waar je ook je eigen oma of moeder met een goed gevoel laat wonen. Als we dat bereiken, hebben we het goed gedaan.”

Femke van den Berg (Bureau Bisontekst)

Download artikel als PDF

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Week van de Radicale vernieuwing
> Terugkijken & verslag lezen

Deelnemende organisaties

Platform deelnemers

Alle deelnemers

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese