Maak kennis met de Werkgroep Com­municatie RVWO

Geplaatst op 25 maart 2019

Hoe zet je een nieuw onderwijsconcept als Radicale Vernieuwing Waarde-vol Onderwijs® (RVWO) goed op de kaart? Hoe zorg je ervoor dat alle relevante partijen steeds goed aangehaakt blijven? De Werkgroep Communicatie RVWO spant zich hiervoor in.

Bij een omvangrijk project als Radicale Vernieuwing Waarde-vol Onderwijs® is transparante communicatie van essentieel belang, stelt projectleider Mieke Hollander. “Drie zorgorganisaties en twee onderwijsinstellingen geven dit project samen vorm: ActiVite, DSV|verzorgd leven, Topaz, mboRijnland en LOI Hogeschool. Als je met zoveel partijen samenwerkt, vergt dat natuurlijk wel enige afstemming.

Daarom zijn er verschillende werkgroepen opgericht, waaronder de werkgroep Communicatie. Deze wil de verschillende geïnteresseerden steeds goed op de hoogte houden van het project en via de communicatie betrokkenheid creëren bij het project. Dat lukt uiteraard niet van de ene op de andere dag. Het is belangrijk om iedereen voortdurend te herinneren aan de stip op de horizon, om de boodschap steeds te herhalen. In de werkgroep Communicatie kijken we hoe we dat op een aansprekende manier kunnen doen.”

De neuzen dezelfde kant op

Het is geen eenvoudige opgave om met drie zorgorganisaties en twee onderwijsinstellingen een toon te vinden die bij allemaal past en iedereen aanspreekt, vertelt Leontine van Dijk-Siezenga (communicatieadviseur bij ActiVite): “In de werkgroep denken we hier met z’n allen over na. Wát we willen vertellen is min of meer duidelijk, maar op welke manier en met welke toon is onderwerp voor gesprek. Ik vind het ontzettend leuk om met andere communicatieprofessionals na te denken over de beste manier om deze inspirerende beweging op de kaart te zetten.” “Ook voor ons als communicatieadviseurs is het project pionieren”, vult Ardi Warnar, communicatieadviseur bij DSV|verzorgd leven, aan. “Als werkgroep Communicatie kunnen we met elkaar vormgeven aan de communicatie voor dit bijzondere onderwijsproject. Het is enorm spannend om hiermee bezig te mogen zijn.”

Doelstellingen

Een belangrijke doelstelling van de communicatie is om geïnteresseerde groepen steeds goed op de hoogte te houden van nut en noodzaak, kenmerken en intenties van RVWO, liefst op dusdanige wijze dat hun nieuwsgierigheid wordt geprikkeld en zij actief (verder) betrokken raken bij het project. Om welke groepen gaat het dan? Op de eerste plaats natuurlijk de mensen van de drie zorgorganisaties en twee onderwijsinstellingen die meedoen aan het project. Maar ook regionale en nationale samenwerkingspartners en geïnteresseerden, zoals de landelijke beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg, van regels naar relatiesLOC Zeggenschap in zorg, de ministeries van OCW en VWS, Zorgkantoor/zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid et cetera.

Overigens wil de werkgroep deze groepen niet alleen informeren en betrekken: ze hoopt ook dat de communicatie over het project het imago van de zorg- en welzijnssector verbetert en bijdraagt aan een positiever beeld over zorgberoepen.

Boodschap breed verspreiden

De belangrijkste boodschap die de werkgroep (steeds opnieuw) over het voetlicht wil brengen, is: We verrijken het zorg- en welzijnsonderwijs, zodat de zorg en ondersteuning duurzaam kunnen aansluiten bij de waarde(n) van de cliënten en hun naasten en zorgprofessionals hun werk met plezier doen. Renée Verkuijlen, adviseur bij mboRijnland: “De werkgroep draagt eraan bij om deze belangrijke boodschap breed te verspreiden en steeds te laten zien dat het in de zorg om mensen draait.”

Middelen

Om de boodschap optimaal over te brengen, zet de werkgroep verschillende middelen in. Bijvoorbeeld nieuwsbrieven (met name de nieuwsbrief RVWO), het sociaal platform (van Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg), de websites van de drie zorgorganisaties en de twee onderwijsinstellingen, persberichten (informatie)bijeenkomsten, artikelen in vakbladen en sociale media als Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, YouTube. De afspraak is dat de zorg- en onderwijsorganisaties in hun eigen sociale media berichten delen die relevant zijn voor hun netwerk.

Onlangs hebben de leden van de werkgroep een ‘vlogtraining’ gevolgd – samen met een aantal andere leden van de zorgorganisaties – zodat ze nu ook via filmpjes kunnen communiceren over het project. En werkgroeplid Douwe Dronkert  verzorgde een gastles om studenten RVWO bekend te maken met ICT, e-health en de kracht van vlogs en blogs. Mieke Hollander: “Uiteindelijk willen we met onze filmpjes RWVO gaan verrijken.”

Meerwaarde

Zowel voor de interne communicatie als voor de externe communicatie is samenwerking in de werkgroep heel belangrijk, vertelt Ardi Warnar. “Als je zoiets vernieuwends, dat zich volop verder ontwikkelt, echt wilt laten landen binnen je eigen organisatie, dan moet je iedereen steeds goed meenemen, informeren en het enthousiasme de ruimte geven. Dat betekent dat je steeds alle medewerkers binnen de organisatie informeert en betrekt bij de stappen die je zet in het proces. In de werkgroep Communicatie overleggen we over hoe je dit kunt doen. We wisselen tips en kennis uit, zodat we als organisaties gelijk opgaan. Wat de externe communicatie betreft: we maken gezamenlijk persberichten, advertenties, werken aan de werving van nieuwe studenten en nemen als zorgorganisaties ook gezamenlijk deel aan bijvoorbeeld het regionale Banenfestival, waar we met elkaar RVWO onder de aandacht gaan brengen. Dat maakt onze hele presentatie veel sterker.”

Bianca Rozendaal, communicatieadviseur bij Topaz: “Dat we met zoveel organisaties samenwerken aan de positionering van RVWO is heel leuk om te doen en geeft veel energie. ‘In je eentje ga je sneller, maar samen kom je verder’ gaat hier zeker op. In korte tijd hebben we met elkaar al mooie communicatieresultaten bereikt. RWVO is goed zichtbaar via verschillende kanalen. Daar mogen we trots op zijn!”

Wie zitten er in de werkgroep?


De Werkgroep Communicatie bestaat uit de communicatieprofessionals Ardi Warnar (DSV|verzorgd leven), Bianca Rozendaal (Topaz), Leontine van Dijk-Siezenga (ActiVite) en Renée Verkuijlen (mboRijnland). Mieke Hollander, projectleider RVWO, is voorzitter van de werkgroep. Daarnaast hebben ook Douwe Dronkert (communicatiegenerator/verbindende schakel met de beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg) en Femke van den Berg (tekstschrijver/eindredacteur van de nieuwsbrief RVWO) er zitting in. Binnenkort zal de werkgroep nog worden aangevuld met een communicatie-expert van LOI Hogeschool.

Tekst: Femke van den Berg (Bureau Bisontekst). Beeld: leden werkgroep.

Download artikel als PDF

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Week van de Radicale vernieuwing
> Terugkijken & verslag lezen

Deelnemende organisaties

Platform deelnemers

Alle deelnemers

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese