Lessen voor de toekomst

Geplaatst op 26 juni 2020

De beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg kreeg van het VWS-ministerie de vraag om eerste belangrijke geleerde lessen uit de afgelopen corona-periode in een notitie te verwoorden. Die zijn vorige week in een notitie vastgelegd en verzonden aan het ministerie. De lessen kunnen zinnig zijn voor iedereen die wil leren van deze tijd.

De afgelopen maanden is in allerlei bijeenkomsten binnen de beweging al gesproken over dilemma’s in deze moeilijke tijd. We hebben daar in andere berichten op dit platform ook al over gepubliceerd. In de notitie die nu opgesteld is, worden voor het eerst enkele eerste lessen bij elkaar gebracht, door het kernteam Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg.

Het kernteam bestaat op dit moment uit vertegenwoordigers van deelnemende zorgorganisaties Sensire, Topaz, Surplus, De Leyhoeve, Brentano, WarmThuis, Carintreggeland en Woonzorggroep Samen, ondersteund door LOC. Ook Viattence droeg bij aan de notitie, vanuit hun actieve rol bij het nieuwe actieteam in de beweging dat de komende zomerweken aan de slag gaat om nog diepgaander in kaart te brengen wat we kunnen leren van ervaringen en inzichten in deze uitzonderlijke omstandigheden.

Notitie

In de notitie (hieronder voor iedereen gratis te downloaden) worden op vier punten lessen toegelicht:

  1. Welbevinden van bewoners en naasten
  2. Zekerheid en vertrouwen voor medewerkers
  3. Samenwerking
  4. Financieringsvraagstukken
Download artikel als PDF

Praat mee! (1)

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Henk Kompagne 3 jaar geleden

NOODZAAK EN ONTZEGGEN
Mooie woorden in de inmiddels verzonden notitie over o.a. het welbevinden van bewoners en naasten, maar het grootste schandaal van de coronacrisis is veroorzaakt door de verpleeghuizen zelf onder het toeziende oog van het LOC en ActiZ, Blijkbaar is men te bang om in de spiegel te kijken en de gevolgen onder ogen te zien. Lees en zie de media, die berichten zijn niet te missen.
De noodzaak om de verpleeghuizen te sluiten voor vrijwilligers en naasten (het bezoekverbod) kwam als overheidsmaatregel. Het ontzeggen van de mogelijkheid van bewoners om naar buiten te gaan is verzonnen door de verpleeghuizen (lees de besturen, mogelijk op aanwijzingen van ActiZ). Wat leren ze van dit wederrechtelijke handelen dat een (soms onherstelbaar) leed heeft toegebracht dat nauwelijks is te bevatten. De ‘les voor de toekomst’ verwoord in de notitie is derhalve onvolledig en/of onjuist. Worden bij een volgende onverhoopte 2e golf de bewoners van de verpleeghuizen en soms zelfs de bewoners van aanleunwoningen weer opgesloten onder de noemer maatwerk?
De artikelen die gaan over de opsluiting (termen als hechtenis, gijzeling, gevangenneming worden ook gebruikt) zijn inmiddels niet meer bij te houden. Hier een deel uit een artikel uit de Gelderlander van 26 juni 2020.
Olde Rikkert heeft zich verbaasd over hoe verschillend verpleeghuizen met de coronarichtlijnen zijn omgegaan. ,,Het heeft waarschijnlijk ook te maken met het type bewoners en hoe het personeel eraan toe is. Maar ook met hoe een directie erover denkt. Angst is een belangrijke drijfveer geweest, onterechte angst vaak.’’
Terecht noemt hoogleraar Olde Rikkert het omgaan met richtlijnen. Er was, op het bezoekverbod na, geen ander verbod. Of het rigide toepassen van de richtlijnen excuseerbaar is omdat men niet beter wist zal in de toekomst blijken.
Ik weet het, het zijn grote woorden in deze bijdrage die ik onmiddellijk terugneem indien iemand mij de overheidsregel kan duiden die het meergenoemde opsluiten toestaat. Tot op heden heeft niemand zich gemeld.
Overigens zou het mooi zijn geweest de notitie eerst op deze site te plaatsen alvorens te verzenden, zodat leden van cliëntenrraden zich hierover konden uitspreken. Heeft meepraten nog zin als het LOC over deze belangrijke onderwerpen haar doelgroep achteraf informeert?
Met vriendelijke groet,
Henk Kompagne

Reageer op dit bericht
‘Droom van de beweging nog groter gewor­den’
> Serie video's

Deelnemende organisaties

Platform deelnemers

Alle deelnemers

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese