Thessa Groen blikt terug

Geplaatst op 27 september 2019

Thessa Groen is verpleegkundige, en beleidsmedewerker bij zorgorganisatie DSV|verzorgd leven. Daar vervult ze sinds mei 2018 ook de rol van intern projectleider Radicale Vernieuwing Waarde-vol Onderwijs® (RVWO). Per november 2019 geeft ze het stokje over, omdat ze gaat reizen. Hoe kijkt ze terug op de afgelopen anderhalf jaar?

Thessa Groen weet nog goed dat directeur-bestuurder Gerard Herbrink haar polste voor het interne projectleiderschap. “Ik was direct geïnteresseerd”, vertelt ze. “Het gedachtegoed van RVWO sluit goed aan bij wat ik belangrijk vind als het gaat om opleiden. Ik ben er groot voorstander van om dit zoveel mogelijk terug te brengen naar de praktijk, zoals binnen RVWO gebeurt. Zelf ben ik in 2015 afgestudeerd als hbo-verpleegkundige. Tijdens de eindfase van mijn duale opleiding werkte ik binnen het ZorgInnovatieCentrum van het Alrijne Ziekenhuis. In zo’n ZIC draaien studenten mee op een afdeling, onder toeziend oog van een werkbegeleider. Deze periode heb ik toen echt de meerwaarde gemerkt van het opleiden op de werkvloer. Anderen gun ik die ervaring ook.”

Nog enthousiaster

Thessa werd door Mieke Hollander, initiatiefnemer en algemeen projectleider van RVWO, ‘tot in de haarvaten’ bijgepraat over de principes achter het onderwijsconcept RVWO. “Toen werd ik nog enthousiaster”, vertelt ze. “Elementen als werkplekleren en hybride leren spreken me heel erg aan. Net zoals interprofessioneel leren, waarbij studenten van verschillende niveaus van en met elkaar leren. Ook het uitgangspunt dat je zorg verleent vanuit de relatie die je opbouwt met bewoners, naasten én collega’s past heel goed bij wat ik zelf essentieel vind.”

Verbinding zoeken

Kortom: Thessa voelde zich aangesproken door RVWO en nam het projectleiderschap vol overtuiging op zich. Toch was het in het begin best even zoeken hoe zij haar nieuwe rol goed vorm kon geven, vertelt ze. “Het leek me belangrijk om iedereen binnen DSV|verzorgd leven van het begin af aan zo goed mogelijk betrekken bij RVWO. Het moest echt iets worden van onze eigen organisatie. Daarbij is het ook belangrijk continue te verbinden met onze samenwerkingspartners binnen het RVWO-project: zorgorganisaties ActiVite en Topaz, mboRijnland en LOI Hogeschool. Dat deed ik onder meer via het projectleidersoverleg.’’

Informeren en meedenken

Mensen betrekken lukt alleen, als je iedereen goed informeert én de gelegenheid geeft om mee te denken, stelt Thessa. Bij dat informeren speelt de afdeling Communicatie – in de persoon van Ardi Warnar – een belangrijke rol. “Zij zorgt er onder meer voor dat alle DSV-medewerkers de Nieuwsbrief RVWO krijgen.” Zelf probeerde Thessa vooral om steeds goed aanspreekbaar en zichtbaar te zijn – ook letterlijk, door te werken op verschillende locaties. “Ik vond het belangrijk om medewerkers te laten weten dat ze steeds met hun vragen over RVWO bij mij konden aankloppen.”
Wat het meedenken betreft: binnen DSV|verzorgd leven werd vrij snel na de start van RVWO een interne werkgroep opgericht voor een aantal managementleden, praktijkopleiders en zorgmedewerkers. “Hierin bespraken we steeds met elkaar of we op de goede weg waren en wat misschien beter kon.”

Groei

Bij de start van RVWO waren er drie pilotafdelingen betrokken bij het project. Dat aantal nam snel toe. “Binnenkort loopt het project op vijftien afdelingen”, vertelt Thessa. “Inmiddels hebben we 21 RVWO-studenten in huis; in oktober komen er weer 18 bij. Dit betekent dat RVWO behoorlijk groeit. Dat heeft uiteraard gevolgen voor de organisatie. Zo zijn door RVWO de rollen van diverse medewerkers wel wat veranderd. De praktijkopleiders worden bijvoorbeeld steeds meer RVWO-aanspreekpunten op hun eigen locaties. Ook coachen zij de studentbegeleiders. Dit zijn senior-verpleegkundigen die intensief betrokken zijn bij het leerproces van studenten; ze doen bijvoorbeeld de tussen- en eindevaluaties. De werkbegeleiders – dat zijn in principe alle medewerkers – zijn tegenwoordig vooral de rolmodellen voor en de directe begeleiders van de studenten op de werkvloer.
We hebben besloten om de interne projectstructuur te veranderen, zodat deze beter past bij de huidige fase van het project. Zo bestaat de interne werkgroep nu uit de studentbegeleiders en wordt het locatiemanagement iedere maand bilateraal geïnformeerd door de praktijkopleider.’’

‘Van ons allemaal’

Terugkijkend voelt Thessa trots op de betrokkenheid van alle lagen binnen de organisatie bij RVWO. “Het is echt gelukt om RVWO te maken tot iets van ons allemaal. Maar we zijn er nog niet. In de volgende anderhalf jaar van het project is de uitdaging om te zorgen dat iedereen goed aangehaakt blijft en dat RVWO nóg beter gestalte krijgt binnen DSV|verzorgd leven. Dit betekent volgens mij dat we steeds moeten blijven herhalen wat de RVWO-uitgangspunten zijn, waarom we deze onderschrijven, hoe we eraan werken om ze vorm te geven en wat nog beter kan. Uiteindelijk is ons doel om in drie jaar tijd – de duur van het RVWO-project – onderwijs neer te zetten dat beter aansluit bij zorgvragers en hun naasten, onze lokale omgeving, onze medewerkers. Daar blijven we hard aan werken.”

Doorgeefluik

In november vertrekt Thessa voor een half jaar naar de andere kant van de wereld: ze gaat reizen door Zuidoost-Azië, Nieuw-Zeeland en Australië. Praktijkopleiders Corinda Witteveen en Monique van der Meij nemen het interne projectleiderschap van haar over. “Corinda zal zich vooral richten op onze eigen organisatie. Ze zal deelnemen aan de interne RVWO-werkgroepen, onderwijsontwikkeling en het RVWO-gedachtegoed nog steviger neerzetten. Monique gaat vooral de contacten met de andere zorg- en onderwijsorganisaties onderhouden.”

Enkele tips voor haar opvolgers heeft Thessa nog wel: “Zorg dat je een goed ‘doorgeefluik’ bent, dat je de informatie uit de diverse werk- en projectgroepen steeds goed uitwisselt met elkaar en met het projectmanagement en de werkvloer. Er zullen ongetwijfeld nieuwe uitdagingen en hobbels komen, die ik nu nog niet kan voorzien. Maar als iedereen steeds het gezamenlijke doel voor ogen houdt en elkaar goed informeert, zijn die vast ook wel weer te overwinnen.”

Tekst: Femke van den Berg (Bureau Bisontekst). Beeld: DSV|verzorgd leven en Bureau Bisontekst.

Download artikel als PDF

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Week van de Radicale vernieuwing
> Terugkijken & verslag lezen

Deelnemende organisaties

Platform deelnemers

Alle deelnemers

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese