Inspiratiebijeen­komst beweging Radicale Ver­nieuwing Verpleeg­huiszorg

Geplaatst op 23 mei 2017

“Verpleeghuiszorg die draait om wat van waarde is voor mensen die zorg krijgen, hun naasten en medewerkers. Zodat mensen leven en zorg krijgen op manieren die bij hen passen. En medewerkers met plezier en passie kunnen werken. Voor dit doel vinden we in en rondom enkele tientallen zorgorganisaties de verpleeghuiszorg opnieuw uit.” Aldus een statement van deelnemers in de landelijke beweging “Radicale Vernieuwing Verpleeghuiszorg, van regels naar relaties”. Die op 22 mei in Bussum inzichten en ervaringen uitwisselden omtrent het radicaal vernieuwen waarmee zij dit jaar startten.

Geen boekje

Bij de start van de bijeenkomst werd aangegeven: het gaat hier niet om een project met een kop en een staart, maar om een beweging. Ondersteund door LOC Zeggenschap in zorg en VWS. ‘Met een traditionele projectaanpak komen we er niet.’ Zoals een coördinator van één van de deelnemende verpleeghuizen het verwoordde: er is geen boekje dat je erbij kunt pakken waarin staat hoe je radicaal vernieuwt. Tijdens de inspiratiebijeenkomst werd geconstateerd dat het dus bereidheid vergt om te leren.

Bereid?

Sinds het startcongres in februari 2017 kwam vaak de vraag op: hoe pak je dat aan? Hoe doorbreek je bestaande manieren van denken en doen? Die vragen stonden centraal in Bussum. En werden besproken aan de hand van voorbeelden uit zorgorganisaties in de kern én ring van de beweging. Een belangrijk inzicht voor de organisaties die sinds februari aan de slag zijn gegaan is dat het van alle betrokkenen rondom de verpleeghuiszorg bereidheid vraagt om dingen anders te doen. Van cliënten(raad), naasten, medewerkers, leidinggevenden, stafmedewerkers, specialisten ouderengeneeskunde en bestuurders tot de raad van toezicht. Maar ook bereidheid van mensen bij het zorgkantoor, de inspectie, NZa, VWS en LOC Zeggenschap in zorg.

Inspiratiebijeenkomst

Samen uitvinden

Ander inzicht voor de deelnemende verpleeghuizen: als het samen leven en werken in de verpleeghuiszorg het vertrekpunt is, dan moet je in de praktijk steeds met elkaar in gesprek gaan. En samen uitvinden hoe je dat kunt realiseren. Dat vergt nieuwe manieren van organiseren, omdat we dat nu nog niet altijd samen doen. En vooral ook naar jezelf durven kijken, als je tegen grenzen oploopt, liet een deelnemer weten. “Dat moet je juist interessant vinden, want daar kun je met elkaar leren wat er in het vervolg anders kan.” Een andere deelnemer: dat in deze beweging alle betrokkenen hier echt voor samenwerken, is ambitieus en vernieuwend.

Voor ieder van waarde

Tijdens de inspiratiebijeenkomst werd dus duidelijk dat het moed en lef vergt, om gebaande paden te verlaten. En te blijven uitgaan van wat voor ieder van waarde is. ‘Dat kun je niet van tevoren uitdenken of plannen. Dat moet je met elkaar in de praktijk uitvinden,’ zo constateren de deelnemende verpleeghuizen. Die overigens ook samen de koers van de landelijke beweging en bijeenkomsten bepalen. De vernieuwing in de verpleeghuizen vindt overal plaats op manieren die aansluiten bij de plaatselijke cultuur en omstandigheden.

Meer weten

Download artikel als PDF

Lees meer artikelen over:

Thema's: Overige onderwerpen
Trefwoorden: Communicatie

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

‘Droom van de beweging nog groter gewor­den’
> Serie video's

Deelnemende organisaties

Platform deelnemers

Alle deelnemers

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese