In gesprek over het (mogelij­ke) doel van een kwaliteitsplan en kwaliteitsverslag

Geplaatst op 2 juni 2021

Verslag van het online gesprek over het kwaliteitsplan 2021.

Gerjo Gloudemans, manager Wonen en Behandeling en coördinator Radicale vernieuwing bij deelnemer Santé Partners, heeft het initiatief genomen en is met deelnemers vanuit de beweging in gesprek gegaan:

Administratieve last of levend document?

“Binnen de beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg delen we dezelfde gedachte: “van regels naar relaties”. Niemand kan zonder relaties, maar kan ook niemand zonder regels? We hebben als organisaties met wet- en regelgeving te maken, daar kunnen we niet omheen. Maar hoe zinvol zijn de regels en wat doen we ermee? Waarom schrijven we het kwaliteitskader verpleeghuiszorg? Voor wie? Is het een administratieve last of is het zinvol om ermee aan de slag te gaan? Van wie is het kwaliteitsplan in een organisatie: van de cliënten, familie, medewerkers, managers, Raad van Bestuur? Dwingt het ons om 1x per jaar stil te staan bij wat we doen? Of is het een levend document in de organisatie, onze paraplu bij alles wat we doen? En hoe verhoudt het kwaliteitsplan zich dan met b.v. een jaarplan, locatieplan, teamkaders etc. ? Of is het kwaliteitsverslag het jaarplan? En hoe zit dat met het kwaliteitsverslag?”

Kortom: veel vragen. Op 26 mei 2021 hebben Surplus, Innoforte, Raffy-Lâle-De Leystroom en Santé Partners elkaars verslagen eens tegen het licht gehouden in relatie tot het gedachtegoed van Radicale vernieuwing. En uitgewisseld hoe ze met het kwaliteitsplan en kwaliteitsverslag binnen de organisatie omgaan. Gerjo vertelt:

Eenvoud is een uitdaging

“We constateerden verschillen hoe we in de organisaties met het kwaliteitsplan en verslag omgaan, maar ook veel gemene delers. Zo zijn we allemaal op zoek naar eenvoud, maar willen tegelijk compleet zijn. Dat maakt eenvoud een uitdaging.

We constateerden dat het vooral een document is wat het zorgkantoor leest in relatie tot de kwaliteitsmiddelen. Het ene zorgkantoor is zeer kritisch en sturend, het andere zorgkantoor gebruikt het alleen t.a.v. dialoog met de zorgaanbieder. We zouden allen graag zien dat het document breder ingezet zou kunnen worden en door meer mensen gelezen. B.v. medewerkers, verwanten, collega’s etc.”

Inzichten

  • Zoek eerst draagvlak bij de diverse (interne en externe) stakeholders voor de wijze waarop je anders verslag zou willen doen in de toekomst. Neem hen hierin mee.
  • Betrek medewerkers in de planvorming, b.v. in een themabespreking kwaliteitsplan en gebruik daarbij creatieve werkvormen. Iedereen is hierbij welkom.
  • “ Bouw”  van onder af. Maak van een teamplan een locatieplan. Bouw dit verder tot een organisatieplan.
  • Gebruik bestaande trajecten b.v. directiebeoordeling HKZ, kwartaalrapportages, jaarplannen bij het schrijven van het kwaliteitsplan/verslag. Maak het zo PDCA proof.
  • Blijf dicht bij jezelf als organisatie; gebruik je eigen taal, organisatievormen e.d. Hou niet perse vast aan het format van het kwaliteitskader.

Vervolg

Gerjo Gloudemans van Santé Partners: “We waren allemaal van mening dat de bijeenkomst heel nuttig was. Het inspireert om te horen hoe andere organisaties dit doen. We hebben afgesproken om na de zomer een nieuwe afspraak te maken in het traject van het kwaliteitsplan 2022.”

Interesse in deelname?

Wil je deelnemen aan het vervolggesprek op 5 oktober 2021? Stuur dan een e-mail naar radicalevernieuwing@loc.nl

Download artikel als PDF

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

‘Droom van de beweging nog groter gewor­den’
> Serie video's

Deelnemende organisaties

Platform deelnemers

Alle deelnemers

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese