Heidag werkgroep com­municatie

Geplaatst op 14 september 2020

HOE VERDUURZAMEN WE HET GEDACHTEGOED VAN WAARDE-VOL ONDERWIJS?

“Onze samenwerking is onze kracht”, zo stellen de leden van de werkgroep communicatie Radicale Vernieuwing Waarde-vol Onderwijs® (RVWO, zie kader onderaan). Op donderdag 27 augustus kwamen ze bij elkaar voor een heidag, in Leiderdorp. Op de agenda: hoe gaan we de communicatie rondom het project RVWO borgen en verduurzamen?

De werkgroep communicatie (met daarin communicatiedeskundigen van de zorgorganisaties) spant zich ervoor in om RVWO goed op de kaart te zetten, kennis te delen  en ervoor te zorgen dat studenten, collega’s en geïnteresseerde partijen geïnformeerd zijn. De leden van de werkgroep dachten er tijdens de heidag over na hoe zij het gedachtegoed van RVWO breed kunnen blijven uitdragen binnen alle lagen van de organisaties, zodat het verduurzaamd kan worden. Welke concrete acties kunnen zij hiertoe ondernemen? “Het zaadje is geplant, het plantje groeit. Hoe zorgen we er nu voor dat het volledig tot wasdom komt?”, aldus Mieke Hollander, projectleider van RVWO.

Gezamenlijke waarden

Bij de start van de heidag riep Mieke Hollander eerst de gezamenlijke visie en doelstellingen in herinnering. Belangrijke punten zijn en blijven: de beweging van regels naar relaties én het blijvend innoveren en borgen van actueel onderwijs. Het draait bij RVWO om de betekenisvolle relaties die je met elkaar opbouwt: mensen zijn het belangrijkste. RVWO werkt aan zorg en onderwijs dat beter aansluit bij de wensen die leven bij mensen met een zorgvraag, hun naasten en zorgprofessionals.  Studenten en zorgmedewerkers kunnen leren en werken vanuit hun passie voor de zorg en voelen zich vrij om verantwoordelijkheid te nemen. Dat is het uitgangspunt. “Heel concreet: als je niet tevreden bent over iets op school of op de werkvloer, hoe bespreek je dit dan? Dit was onder meer een belangrijke vraag tijdens trainingen voor de werkbegeleiders, bij de start van het project”, gaf Mieke als voorbeeld. Verder noemde ze nog dat het project aansluit bij belangrijke beleidslijnen van het ministerie van VWS.  
Vervolgens werd er teruggeblikt op de opbrengsten van de vorige heidag van de werkgroep communicatie, in december 2019.  

Communicatie rondom werving en selectie

Na de aftrap van Mieke was het de beurt aan Douwe Dronkert (namens LOC Waardevolle zorg, de organisatie die RVWO ondersteunt). Hij hield een presentatie over de vraag: Hoe gaan we verder met de communicatie rondom de werving en selectie van RVWO? Hierover ontspon zich een levendig gesprek. Dat leverde diverse suggesties op, zoals: voortgaan op de ingezette weg, het samen creatief vormgeven aan informatiebijeenkomsten over RVWO, voortzetten van het gezamenlijk afstemmen van vacatureteksten, communiceren vanuit de hashtag #waardevolonderwijs, best practices (het uitdragen van goede voorbeelden uit de praktijk), zo nu en dan de pers blijven opzoeken als de actualiteit daar aanleiding toe geeft en dergelijke. Al met al een heel pallet met mooie ideeën. Het uiteindelijke streven dat benoemd werd, is dat de visie, uitgangspunten en belangrijke elementen van RVWO zoveel mogelijk in de dagelijkse gang van zaken van de werving, selectie en communicatie van iedere zorgorganisatie verweven zijn.

Relevante uitingen

Tijdens de heidag spraken de deelnemers ook over de kaders van de communicatie, specifiek gericht op het gedachtegoed van RVWO. Leontine van Dijk (ActiVite) hield een presentatie over vragen als: Welk type verhalen kunnen en willen we vertellen? Bereiken we de doelgroepen die we willen bereiken? Hoe zorgen we ervoor dat onze uitingen relevant zijn en dat die relevantie gezien wordt? Wat zijn onze platforms (de plekken via welke we communiceren over RVWO)? Hieruit kwam onder meer naar voren dat het een goed idee lijkt om te blijven publiceren via het gezamenlijke platform Waardevolonderwijs.nl. Ardi Warnar (DSV|verzorgd leven): “Een van de grote krachten van dit project is de onderlinge samenwerking. Die kan gestalte blijven krijgen via dit platform, naast uiteraard de websites van de zorgorganisaties. Het mooie is dat Waardevolonderwijs.nl onderdeel is van de Radicalevernieuwing.nl, de website van de landelijke beweging die de verpleeghuiszorg vernieuwt en ondersteund wordt door cliëntenorganisatie LOC. Hierdoor is het perspectief van de cliënt ook goed gewaarborgd.” Leontine benadrukte dat het belangrijk is om steeds opnieuw de boodschap van RVWO te blijven herhalen. “Ook, omdat we nieuwe medewerkers en studenten natuurlijk steeds goed willen laten aanhaken.”

RVWO-ontdekkingsreis

Tot slot van de bijeenkomst hield Suzanne Terpstra (ActiVite) een presentatie, die zij samen met Ardi had voorbereid. Deze ging over het optimaliseren en verduurzamen van de werving en selectie. Suzanne schetste drie scenario’s voor het organiseren van informatiebijeenkomsten voor de werving van RVWO. Het eerste was een webinar ‘RVWO, jouw uitdaging in de ouderenzorg’! “Dit is eigenlijk een online variant van een gewone informatiebijeenkomst”, legde ze uit. “Als een live bijeenkomst niet kan plaatsvinden, vanwege corona, dan kan dit een goed alternatief zijn.” Idee 2 was een ‘drive through’, analoog aan een drive-inbioscoop , waarbij je vanuit de auto alle informatie krijgt over het RVWO-traject. De derde variant was de RVWO-ontdekkingsreis, een experience waarbij de kandidaat langs verschillende continenten (tafels) gaat, waar steeds een ander onderwerp wordt belicht (onder meer: de inhoud van het RVWO-traject, de combinatie werken-leren, de kandidaat zelf, de contractvormen). “Het idee is dan natuurlijk om dit met alle betrokken organisaties gezamenlijk vorm te geven, zodat de informatievoorziening hetzelfde is”, aldus Suzanne.

Veel inspiratie voor volgende stappen

Toen was het alweer 16.00 uur en zat de inspirerende heidag erop! De deelnemers gaven aan dat deze veel nieuwe ideeën en stof tot nadenken had opgeleverd. Ze waren het erover eens dat ze in 2020 een begin willen maken met de stappen die nodig zijn om te komen tot een duurzame borging van RVWO, zodat het gedachtegoed fier overeind blijft!

Over RVWO


Radicale Vernieuwing Waarde-Vol Onderwijs® vernieuwt het zorgonderwijs, zodat de zorg en ondersteuning duurzaam kunnen aansluiten bij de waarde(n) van mensen met een zorgvraag en hun naasten én zorgprofessionals hun werk met plezier doen. De zorgorganisaties die uitvoering geven aan de praktijk-leerroute RVWO zijn: ActiVite, DSV|verzorgd leven en Topaz. (Meer informatie over RVWO lees je in de RVWO-nieuwsbrief).

Tekst en beeld: Femke van den Berg en Mieke Hollander

Download artikel als PDF

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Week van de Radicale vernieuwing
> Terugkijken & verslag lezen

Deelnemende organisaties

Platform deelnemers

Alle deelnemers

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese