Fees­telij­ke aftrap onder­wijs-in­novatiejaar Leiden

Geplaatst op 30 juni 2020

Onlangs werd bekend dat het project ‘Videobased leren voor zorgmedewerkers van de toekomst’ van Radicale Vernieuwing Waarde-vol Onderwijs® (RVWO), mboRijnland en Leyden Academy on Vitality and Ageing een Onderwijsinnovatiesubsidie krijgt van de gemeente Leiden. Op donderdag 25 juni was de feestelijke aftrap van het onderwijs-innovatiejaar.

De gemeente Leiden vindt het belangrijk om te investeren in goed onderwijs. Bijvoorbeeld door partners te verbinden, samen te vernieuwen en te verdiepen. Hiervoor stelt de gemeente jaarlijks een Onderwijsinnovatiesubsidie beschikbaar. Iedereen met een innovatief plan voor het Leidse onderwijs kan hiervoor een aanvraag doen via het bestuur van een Leidse onderwijsinstelling.

Onderwijsinnovatie van drie partijen samen

Een van de gehonoreerde projecten voor het collegejaar 2020-2021 is ‘Videobased leren voor zorgmedewerkers van de toekomst’, een gezamenlijk initiatief van Leyden Academy, mboRijnland en RVWO. In dit project wordt de videoreeks ‘Liefdevolle zorg in de praktijk’, die al eerder door Leyden Academy is ontwikkeld als bij- en nascholing voor zorgprofessionals, ingezet in het (RVWO-)onderwijs aan toekomstige helpenden, verzorgenden en verpleegkundigen. Het onderwijs wordt hierdoor verrijkt met digitaal materiaal en wordt meer praktijkgericht en blended aangeboden. Stichting Jo Visser fonds is als co-financier bij het project betrokken.

Vieren

Op donderdag 25 juni van 16.00 tot 17.00 uur vond de (online) feestelijke aftrap plaats van het nieuwe onderwijsinnovatie-jaar. Hiermee wilde de gemeente de onderwijsinnovatie die in Leiden plaatsvindt vieren én ook het feit dat er zoveel projecten gerealiseerd kunnen gaan worden. Voorafgaand aan de bijeenkomst ontvingen alle deelnemers per post al een chocoladehart en een feesttoeter, om ze veel succes en plezier te wensen met hun project.

De bedoeling van de bijeenkomst was de mensen achter de projecten met elkaar en hun voorgenomen innovaties kennis konden maken.

Voorwerp

Vanaf 15.45 konden de 46 deelnemers aan de bijeenkomst online inchecken. Toen iedereen aanwezig was, opende Jessica Hilhorst, beleidsmedewerker onderwijsinnovatie bij de gemeente Leiden, de bijeenkomst. Ze vroeg alle deelnemers om in hun omgeving een voorwerp te kiezen dat ze deed denken aan onderwijsinnovatie. Zelf gaf ze het goede voorbeeld door een schuurspons te tonen: samenwerking in projecten schuurt soms, maar samen kom je verder en dan ontstaan de best innovaties. Haar collega Lauren Smits, beleidsondersteuner onderwijsinnovatie, kwam daarop met een ventilator: onderwijsinnovatie brengt een frisse wind.
Vervolgens was het woord aan Paul Dirkse, wethouder Kennis, Onderwijs, Sport en Financiën in Leiden. Hij toonde een biografie van staatsman Thorbecke, die immers ook stond voor vernieuwing en modernisering. Ook feliciteerde hij alle deelnemers met de honorering van hun aanvraag en sprak hij de hoop uit dat ze er iets moois van maken.

Begeleidingstraject

Daarna ging Sanne van der Linden van het Leiden Education Fieldlab (LEF, een broedplaats voor onderwijsontwikkeling) onder meer in op het begeleidingstraject dat het LEF gaat verzorgen voor de onderwijsinnovatieprojecten die in het schooljaar 2020-2021 starten. De begeleiding wordt gericht op het proces (denk aan: opstarten, projectmatig werken, hoe krijg ik mijn organisatie mee, borging, kennis delen) van de projecten en niet op de inhoud. Per project kunnen er twee deelnemers meedoen aan het begeleidingstraject, dat zal bestaan uit drie contactmomenten: een online startbijeenkomst, een ontmoeting in november (die vormgegeven wordt op basis van de behoeften en hulpvragen van de deelnemers) en een ontmoeting in het voorjaar van 2021, waarin de focus meer zal liggen op borging en kennisdeling.

Breakoutrooms en check-out

Na deze gezamenlijke introductie gingen de deelnemers uiteen in kleinere groepen. In zogeheten ‘breakoutrooms’ gingen ze met elkaar in gesprek en stelden ze elkaar vragen over de voorgenomen projecten.
En toen was het alweer tijd voor de plenaire ‘check-out’ en afronding, waarin deelnemers antwoord gaven op de vraag: met welke energie ga jij hier weg? Verschillende mensen vertelden dat ze al ideeën hadden opgedaan tijdens deze eerste informele uitwisseling; er werden meteen al driftig e-mailadressen uitgewisseld en LinkedIn-verzoeken verstuurd. Samengevat was de teneur: we verlaten de bijeenkomst met veel positieve energie! Om dit kracht bij te zetten, bliezen de deelnemers nog enthousiast op hun feesttoeters. Een mooie afsluiting van deze feestelijke aftrap.

Meer weten over het project Radicale Vernieuwing Waarde-vol Onderwijs®?
Kijk dan op: www.waardevolonderwijs.nl, volg onze sociale media of meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Tekst: Femke van den Berg (Bureau Bisontekst). Beeld: Pixabay.

Download artikel als PDF

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

‘Droom van de beweging nog groter gewor­den’
> Serie video's

Deelnemende organisaties

Platform deelnemers

Alle deelnemers

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese