Extra geld verpleeg­huiszorg

Geplaatst op 11 juli 2017

Er komt extra geld voor personeel in verpleeghuizen. Staatssecretaris Van Rijn heeft de Tweede Kamer gemeld dat er 335 miljoen euro extra komt voor personeel in verpleeghuizen. Dat geld is structureel en is beschikbaar vanaf 2018. Voor 2017 was er eenmalig 100 miljoen extra. Dat geld wordt ook structureel. Daardoor is er vanaf 2018 jaarlijks 435 miljoen extra voor verpleeghuizen.

Extra personeel

De bedoeling is om daarmee 7.000 extra medewerkers aan te trekken voor verpleeghuizen. Dat is nodig om de kwaliteit van de verpleeghuiszorg te verbeteren. In het “Kwaliteitskader verpleeghuizen” staat dat er op drukke tijden altijd 2 mensen aanwezig moeten zijn per groep. Met de huidige personeelsbezetting is dat onhaalbaar.

Het is nog niet duidelijk hoe het extra geld wordt verdeeld.

Cliëntenraden

Ruim 120 cliëntenraden hebben de Tweede Kamer laten weten dat zij willen meebeslissen bij de verdeling van extra geld. Zoals dat ook is gebeurd bij de extra gelden voor dagbesteding. LOC heeft de cliëntenraden daarbij gesteund en zal dit ook blijven aangeven bij het kabinet, de Tweede Kamer en het ministerie van VWS.

Radicale vernieuwing

Vanuit de beweging Radicale Vernieuwing Verpleeghuiszorg is de wens geuit breder te kijken dan alleen verplegenden en verzorgenden. Het is vaak nuttig en nodig te investeren in andersoortig personeel. Zoals huisvaders/huismoeders en geestelijk verzorgers. Ook zullen de opleidingen zodanig moeten veranderen dat zij beter aansluiten bij de behoeften van bewoners en naasten.

LOC

LOC wil vooral stimuleren dat het extra geld daadwerkelijk leidt tot verbeteringen in de zorg. Dat doet LOC actief binnen de taskforce “Waardigheid & Trots”. En de stuurgroep die het kwaliteitskader uitwerkt. Daarnaast willen we vooral bevorderen dat er lokaal maatwerk mogelijk blijft. Iedere organisatie moet kijken wat er lokaal nodig is. En dat mag verschillen.

Daarom zullen we ook blijven pleiten voor de inzet van andere soorten personeel. Zullen we benadrukken dat cliëntenraden moeten kunnen meebeslissen over de verdeling van het extra geld. En zullen we actief werken aan verandering van het onderwijs. Waarbij het er niet om gaat LOC als organisatie te versterken. Maar het mogelijk te maken dat bewoners, naasten en medewerkers in de lokale situatie samen tot waarde-volle zorg kunnen komen.

Download artikel als PDF

Lees meer artikelen over:

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Week van de Radicale vernieuwing
> Terugkijken & verslag lezen

Deelnemende organisaties

Platform deelnemers

Alle deelnemers

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese